Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 21 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Opracowanie teoretycznych podstaw rozwoju nowych, odlewanych stopów na osnowie Al-Zn o sterowanej strukturze i specjalny...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Witold Krajewski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 2. Badania mechanizmu oddziaływania produktów destrukcji termicznej spoiw na warstwę powierzchniową odlewów z żeliwa wysoko...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Mariusz Holtzer

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 3. Teoretyczne i metodologiczne aspekty oddziaływania wzajemnego w układzie metal-gaz w syntezie i umacnianiu wysokoporowat...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Jerzy Sobczak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 4. Nowatorskie odlewane kompozyty in-situ na osnowie Al-Zn wzmacniane cząstkami aluminidów

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Witold Krajewski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 5. Zależność właściwości termofizycznych wybranych materiałów stosowanych w odlewnictwie od temperatury

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST8

  Kierownik: Paweł Krajewski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 6. Badanie wpływ rozdrobnienia struktury na właściwości wytrzymałościowe i tłumiące stopów Zn-Al.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr Grzegorz Piwowarski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 7. Badania modelowe strumienia piaskowo-powietrznego prowadzące do doskonalenia teoretycznych podstaw symulacji procesu wst...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Rafał Dańko

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 8. Badania adsorpcji związków biologicznie czynnych na granicy faz metal/roztwór i tlenek metalu/roztwór przy wykorzystaniu...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Edyta Proniewicz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 9. Wpływ odkształcenia plastycznego i orientacji krystalograficznej ziaren na elektrochemiczne zachowanie się aluminium i s...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Halina Krawiec

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 10. Opracowanie algorytmu odtwarzania rozkładu wielkości podkładek zarodkowania heterogenicznego w stopach heterofazowych w ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Janusz Lelito

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 11. Badania spektroskopowe w mikro- i nanoskali procesu korozji i jej inhibicji modyfikowanych powierzchni metalicznych wyko...

  Konkurs: SONATA 15 , panel: ST4

  Kierownik: dr Dominika Święch

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 12. Mechanizm kształtowania struktury odlewów cienkościennych z żeliwa wermikularnego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Marcin Górny

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 13. Struktura i właściwości żeliwa z wydzieleniami kulek węglików VC

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr Magdalena Kawalec

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 14. Opracowanie modelu matematycznego do badań przemian fazowych w układach perytektycznych z wykorzystaniem metody automatu...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Andriy Burbelko

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 15. Biografia brązu. Archeometalurgiczne studium nad technologią odlewnictwa społeczności kultury łużyckiej w Wielkopolsce...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Aldona Garbacz-Klempka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 16. Zastosowanie specyficznie otrzymanych powierzchni metalicznych do adsorpcji biologicznie aktywnych związków.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST4

  Kierownik: Agnieszka Tąta

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 17. Sterowanie mikrostrukturą warstwy wierzchniej odlewów z żeliwa wysokojakościowego wykonanych w formach piaskowych z konf...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Rafał Dańko

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 18. Odlewy na osnowie szkieł metalicznych o sterowanym stopniu krystaliczności i podwyższonej plastyczności

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Witold Krajewski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 19. Numeryczna i doświadczalna analiza przepływów cieczy heterofazowych w oparciu o procesy występujące przy produkcji odlew...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Józef Suchy

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 20. Badania mikrostrukturalnej korozji stopów TiAl6V4 i Ti12Mo5Zr w roztworach fizjologicznych przy użyciu lokalnych technik...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Halina Krawiec

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 21. Sterowanie procesem krystalizacji powłoki cynkowej w aspekcie optymalizacji technologii jej wytwarzania na powierzchni w...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Dariusz Kopyciński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa