Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Spongina jako enigmatyczny biomateriał i surowiec dla nowej generacji, trówjymiarowych (3D) materiałów kompozytowych

2020/38/A/ST5/00151

Słowa kluczowe:

materiały kompozytowe biokompozyty biomimetyka chemia bioinspirowanych materiałów

Deskryptory:

  • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
  • ST5_12: Metody otrzymywania materiałów /nanomateriałów
  • ST5_9: Biomateriały, materiały biozgodne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Zaawansowanych Technologii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Hermann Ehrlich 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: MAESTRO 12 - ogłoszony 2020-06-15

Przyznana kwota: 3 748 016 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-06-01

Zakończenie projektu: 2026-05-31

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.