Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Indukowane mechanicznie przemiany fazowe w stopach o wysokiej entropii konfiguracyjnej

2020/37/B/ST5/03267

Słowa kluczowe:

Stopy o wysokiej entropii przemiany fazowe wysoka wytrzymałość skręcanie pod wysokim ciśnieniem

Deskryptory:

  • ST5_8: Metale, stopy
  • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
  • ST5_12: Metody otrzymywania materiałów /nanomateriałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Robert Chulist 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 557 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-01-18

Zakończenie projektu: 2024-01-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.