Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Do jakiego stopnia odpowiedź transkryptomiczna w zdarzeniach inicjujących toksyczność płucną u myszy zależy od cech strukturalnych nanocząstek, które ją wywołują - TransNANO?

2020/37/B/ST5/01894

Słowa kluczowe:

związki struktury z właściwościami i toksycznością nanomateriałów modele predykcyjne odpowiedzi toksycznej na poziomie transkryptomu w oparciu o architekturę (makro)molekularną wskazówki dla projektowania bezpiecznych nanomateriałów

Deskryptory:

  • ST5_13: Metody badań materiałów /nanomateriałów
  • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
  • NZ7_15: Toksykologia

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Tomasz Puzyn 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 749 520 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-10-01

Zakończenie projektu: 2025-09-30

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.