Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polskie gry wideo? Kultury grania i branża gier w kontekście narodowym

2020/37/B/HS2/00169

Słowa kluczowe:

groznawstwo kultura narodowa kultura grania analiza treści gry badanie graczy badanie branży gier historia gier

Deskryptory:

  • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
  • HS2_13: Filmoznawstwo i media audiowizualne
  • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i kierunki badań literacko-kulturowych; antropologia literatury, komparatystyka i translatoryka literacko-kulturowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Tomasz Majkowski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 669 887 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-02-01

Zakończenie projektu: 2025-01-31

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.