Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Czy liniowe struktury modyfikują dyspersję oraz świadczenia ekosystemowe zapylaczy w krajobrazie rolniczym?

2020/37/B/NZ8/01743

Słowa kluczowe:

cechy historii życiowych dyspersja liniowe elementy krajobrazu motyle muchówki nasypy kolejowe pobocza dróg pszczoły świadczenia ekosystemowe wały przeciwpowodziowe zapylacze zapylanie zarządzanie krajobrazem

Deskryptory:

  • NZ8_2: Ekologia
  • NZ8_4: Różnorodność biologiczna
  • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka

Jednostka realizująca:

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Dawid Moroń 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 1 646 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-02-01

Zakończenie projektu: 2025-01-31

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.