Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Struktura i skład organicznych wyściółek otwornic i ich znaczenie w kontekście funkcjonalnym, tafonomicznym i ewolucyjnym

2020/37/B/ST10/01953

Słowa kluczowe:

otwornice materia organiczna wskaźniki paleo/środowoska ewolucja mikropaleontologia palinologia

Deskryptory:

  • ST10_8: Paleontologia, stratygrafia, geochronologia
  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia
  • NZ3_14: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Badawczy w Krakowie

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jarosław Tyszka 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 1 499 880 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-06-01

Zakończenie projektu: 2025-05-31

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.