Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza probabilistyczna, numeryczna i statystyczna procesów sub- i superdyfuzji

2019/34/E/ST1/00360

Słowa kluczowe:

subdyfuzja suprdyfuzja ułamkowe równanie różniczkowe schemat aproksymacji błądzenie losowe z czasem ciągłym twierdzenie graniczne zbieżność funkcyjna topologia Skorochoda wnioskowanie statystyczne estymacja

Deskryptory:

  • ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
  • ST1_17: Matematyka stosowana
  • ST3_15: Fizyka statystyczna fazy skondensowanej, przejścia fazowe, szum i fluktuacje itp.

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marcin Magdziarz 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA BIS 9 - ogłoszony 2019-06-17

Przyznana kwota: 576 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-03-30

Zakończenie projektu: 2023-03-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.