Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 5 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXw.)

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow

  Instytut Slawistyki PAN

 2. Mesjańskie pojęcie czasu we współczesnych teoriach politycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS1

  Kierownik: Michał Pospiszyl

  Fundacja No Local

 3. Residua przednowoczesnych relacji ze sztuką w wybranych współczesnych żeńskich zakonach na terenie Małopolski i Dolnego ...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Anna Kutaj-Markowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 4. Historia postsekularna. Teoria historii wobec współczesnych dyskusji o powrocie religii

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS3

  Kierownik: Tomasz Wiśniewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historii

 5. Idea historiozofii Augusta Cieszkowskiego w perspektywie myśli współczesnej

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS1

  Kierownik: Krystian Pawlaczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych