Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Deliberacja jako legitymizacja publiczna. Teoria demokracji Jane J. Mansbridge

2018/31/N/HS1/02134

Słowa kluczowe:

teoria demokracji deliberatywnej legitymizacja publiczna Jane J. Mansbridge deliberacja demokracja partycypacyjna

Deskryptory:

  • HS1_5: Filozofia człowieka, teorie osoby, filozofia kultury, filozofia społeczna
  • HS5_6: Teoria polityki i myśl polityczna
  • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marta Huk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 16 - ogłoszony 2018-09-14

Przyznana kwota: 93 310 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-09-03

Zakończenie projektu: 2023-09-02

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.