Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji a zakaz dyskryminacji na gruncie prawa europejskiego

2018/29/N/HS5/00105

Słowa kluczowe:

zautomatyzowane przetwarzanie danych zakaz dyskryminacji ochrona danych osobowych

Deskryptory:

 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Mazur 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 15 - ogłoszony 2018-03-15

Przyznana kwota: 92 532 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-01-14

Zakończenie projektu: 2022-01-13

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Regulating without Regulation? Regulating without the Sovereign? The Good Governance Concept versus Automated Decision-Making in Poland in the Light of European Union Law IF: 0,389
  Autorzy:
  prof. dr hab. Robert Grzeszczak, Joanna Mazur
  Czasopismo:
  Review of Central and East European Law (rok: 2021, tom: 46(2-3), strony: 321-345), Wydawca: Brill | Nijhoff
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1163/15730352-bja10056 - link do publikacji
 2. Automated Decision-Making and the Precautionary Principle in EU Law
  Autorzy:
  Joanna Mazur
  Czasopismo:
  Baltic Journal of European Studies (rok: 2019, tom: vol. 9, issue 4, strony: 44638), Wydawca: Tallinn Law School, Department of Law, School of Business and Governance, Tallinn University of Technology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/bjes-2019-0035 - link do publikacji
 3. Unia Europejska wobec rozwoju sztucznej inteligencji: proponowane strategie regulacyjne a budowanie jednolitego rynku cyfrowego
  Autorzy:
  Joanna Mazur
  Czasopismo:
  Europejski Przegląd Sądowy (rok: 2020, tom: 9, strony: 13-18), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 4. Automated Decision-Making Systems as a Challenge for Effective Legal Protection in European Union Law IF: 0,756
  Autorzy:
  Joanna Mazur
  Czasopismo:
  European Law Review (rok: 2021, tom: 46(2), strony: 194-210), Wydawca: SWEET MAXWELL LTD
  Status:
  Opublikowana
 5. Can public access to documents support the transparency of automated decision-making? The European Union law perspective
  Autorzy:
  Joanna Mazur
  Czasopismo:
  International Journal of Law and Information Technology (rok: 2021, tom: 29(1), strony: 44584), Wydawca: Oxford University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/ijlit/eaaa019 - link do publikacji
 6. Regulating the digital environment: What can data protection law learn from environmental law?
  Autorzy:
  dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska, Joanna Mazur
  Czasopismo:
  Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego (PWPM – Review of International, European and Comparative Law) (rok: 2021, tom: XIX, strony: 13-43), Wydawca: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.26106/0ptv-0g79 - link do publikacji
 1. W poszukiwaniu śladów postrzegania ochrony danych osobowych jako wspólnego dobra w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych
  Autorzy:
  Joanna Mazur
  Konferencja:
  XX Konferencja Wydziałowa (Doktorancka) "Solidarność i Dobro Wspólne Jako Wartości w Prawie" Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (rok: 2021, ), Wydawca: Wolters Kluwer
  Data:
  konferencja 2019-03-01 - 2019-03-04
  Status:
  Opublikowana
 2. Ochrona danych osobowych w środowisku cyfrowym, czyli o danych osobowych jako nowej ropie w świetle prawa Unii Europejskiej
  Autorzy:
  Joanna Mazur
  Konferencja:
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'In varietate concordia – wyzwania prawa europejskiego' (rok: 2020, ), Wydawca: Instytut Wydawniczy EuroPrawo
  Data:
  konferencja 2019-03-29 i 2019-03-30
  Status:
  Opublikowana
 3. Artificial Intelligence vs Data Protection: How the GDPR Can Help to Develop a Precautionary Regulatory Approach to AI?
  Autorzy:
  Joanna Mazur
  Konferencja:
  Artificial Intelligence and Normative Challenges: International and Comparative Legal Perspectives , Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 1-2.4.2021
  Status:
  Złożona
 1. [monografia]
  Autorzy:
  Joanna Mazur
  Książka:
  Algorytm jako informacja publiczna w prawie europejskim (rok: 2021, tom: [monografia], strony: 1-274), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana