Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Estetyka jako polityka. Twórczość Brunona Jasieńskiego

2018/29/N/HS2/00791

Słowa kluczowe:

estetyka polityka futuryzm awangarda jasieński

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Kasper Pfeifer 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 15 - ogłoszony 2018-03-15

Przyznana kwota: 117 558 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-02-18

Zakończenie projektu: 2023-02-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Polish Futurism: Literature and Sexual Politics
  Autorzy:
  Kasper Pfeifer
  Czasopismo:
  International Journal of Languages, Literature and Linguistics (rok: 2019, tom: vol. 5, nr 3, strony: 168-175), Wydawca: IJLL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18178/ijlll.2019.5.3.222 - link do publikacji
 2. "Oj skończy się nam, skończy nasze mordowanie". Ludowe pieśni antyfeudalne, Ściegienny, Szela i możliwy wpływ chłopskiej teologii emancypacyjnej na rabację galicyjską
  Autorzy:
  Kasper Pfeifer
  Czasopismo:
  Praktyka Teoretyczna (rok: 2019, tom: nr 3, strony: 89-114), Wydawca: Praktyka Teoretycznq
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/prt.2019.3.5 - link do publikacji
 3. "Mnóstwo Kainów jest pośród nas". Szlacheckie dyskursy o rabacji galicyjskiej i narodzie
  Autorzy:
  Kasper Pfeifer
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2019, tom: nr 6, strony: x), Wydawca: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Polish Futurism and Its Project of Emancipation
  Autorzy:
  Kasper Pfeifer
  Czasopismo:
  Prace Polonistyczne (rok: 2020, tom: LXXV, strony: 87-106), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.26485/PP/2020/75/4 - link do publikacji
 5. Emancypacyjny projekt pierwszej polskiej awangardy
  Autorzy:
  Kasper Pfeifer
  Czasopismo:
  Pamiętnik Literacki (rok: 2021, tom: ?, strony: ?), Wydawca: Instytut Badań Literackich PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. Radziecki wysiłek kolonialny, czyli socrealizm i orientalizm. Uwagi na marginesach powieści Człowiek zmienia skórę Brunona Jasieńskiego
  Autorzy:
  Kasper Pfeifer
  Czasopismo:
  The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series (rok: 2020, tom: 2, strony: ?), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Status:
  Przyjęta do publikacji