Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ warstwy poliuretanowej kowalencyjnie związanej z warstwą diazoniową na powierzchni zmodyfikowanego stopu tytanu (Ti6Al4V) na jego właściwości fizykochemiczne i mechaniczne

2017/27/N/ST8/00307

Słowa kluczowe:

stop tytanu (Ti6Al4V) sole diazoniowe modyfikacja właściwości mechaniczne właściwości fizykochemiczne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mariusz Sandomierski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 120 080 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-08-03

Zakończenie projektu: 2020-12-02

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Mieszadło magnetyczne z z zewnętrznym czujnikiem mierzącym temperaturę z możliwością zaprogramowania czasu nagrzewania. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. The possibility of the polyurethane layer attachment to the unmodified and diazonium-modified titanium alloy applied as potential biomaterial IF: 3,192
  Autorzy:
  Mariusz Sandomierski, Tomasz Buchwald, Adam Voelkel
  Czasopismo:
  Surface and Coatings Technology (rok: 2020, tom: 385, strony: 125389), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.surfcoat.2020.125389 - link do publikacji
 2. A long-term controlled release of the drug for osteoporosis from the surface of titanium implants coated with calcium zeolite IF: 6,482
  Autorzy:
  Mariusz Sandomierski, Monika Zielińska, Adam Voelkel
  Czasopismo:
  Materials Chemistry Frontiers (rok: 2021, tom: 5, strony: 5718-5725), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d1qm00414j - link do publikacji
 3. Controlled release of the drug for osteoporosis from the surface of titanium implants coated with calcium titanate IF: 3,368
  Autorzy:
  Mariusz Sandomierski, Monika Zielińska, Tomasz Buchwald, Adam Patalas, Adam Voelkel
  Czasopismo:
  Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials , Wydawca: Wiley
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1002/jbm.b.34919 - link do publikacji
 4. Improving the abrasion resistance of Ti6Al4V alloy by modifying its surface with a diazonium salt and attaching of polyurethane IF: 4,576
  Autorzy:
  Mariusz Sandomierski, Tomasz Buchwald, Adam Patalas, Adam Voelkel
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2020, tom: 10, strony: 19289), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-020-76360-3 - link do publikacji
 1. Aktywacja powierzchni przy użyciu soli diazoniowych - możliwe kierunki zastosowania
  Autorzy:
  Mariusz Sandomierski, Adam Voelkel
  Konferencja:
  BioOrg III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów (rok: 2019, ), Wydawca: Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
  Data:
  konferencja 07.12.2019
  Status:
  Opublikowana
 2. Modyfikacja stopu tytanu Ti6Al4V przy użyciu soli diazoniowych i poliuretanów
  Autorzy:
  Mariusz Sandomierski, Tomasz Buchwald, Adam Patalas, Adam Voelkel
  Konferencja:
  X Poznańska Konferencja Naukowa "Chemia - Nauka i Przemysł" (rok: 2018, ), Wydawca: Cursiva
  Data:
  konferencja 30.11.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Poprawa odporności na ścieranie powierzchni endoprotezy tytanowej poprzez modyfikację solą diazoniową i wytworzenie warstwy poliuretanowej
  Autorzy:
  Mariusz Sandomierski, Adam Voelkel
  Konferencja:
  III. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polimery w Medycynie (rok: 2020, ), Wydawca: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
  Data:
  konferencja 3 listopada
  Status:
  Opublikowana
 1. Wykorzystanie metod spektroskopowych do oceny skuteczności modyfikacji stopu tytanowego
  Autorzy:
  Mariusz Sandomierski, Tomasz Buchwald, Adam Voelkel
  Książka:
  Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. (rok: 2019, tom: I, strony: 436-439), Wydawca: Wydawnictwo UMCS
  Status:
  Opublikowana