Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zaawansowane platformy hybrydowe MxOy/biopolimer do biosensorów enzymatycznych. Projektowanie, charakterystyka i zastosowanie

2017/27/B/ST8/01506

Słowa kluczowe:

platformy hybrydowe MxOy-biopolimer immobilizacja enzymów elektrochemiczne sensory enzymatyczne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_14: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Teofil Jesionowski 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 1 236 880 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-08-03

Zakończenie projektu: 2022-08-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Glucose determination using amperometric non-enzymatic sensor based on electroactive poly(caffeic acid)@MWCNT decorated with CuO nanoparticles IF: 5,833
  Autorzy:
  Maria Kuznowicz, Tomasz Rębiś, Artur Jędrzak, Grzegorz Nowaczyk, Mirosław Szybowicz, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Microchimica Acta (rok: 2022, tom: 189, strony: 159), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00604-022-05256-y - link do publikacji
 2. Measurements of working parameters of external mediators for biodetectors based on the polydopamine@magnetite nanoparticles IF: 3,364
  Autorzy:
  Maria Kuznowicz, Artur Jędrzak, Amanda Leda, Tomasz Rębiś, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Measurement (rok: 2021, tom: 184, strony: 109950), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.measurement.2021.109950 - link do publikacji
 3. Bio-inspired magnetite/lignin/polydopamine-glucose oxidase biosensing nanoplatform. From synthesis, via sensing assays to comparison with others glucose testing techniques IF: 4,784
  Autorzy:
  Artur Jędrzak, Tomasz Rębiś, Maria Kuznowicz, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  International Journal of Biological Macromolecules (rok: 2019, tom: 127, strony: 677-682), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijbiomac.2019.02.008 - link do publikacji
 4. Biomimetic magnetite/polydopamine/β-cyclodextrins nanocomposite for long-term glucose measurements IF: 3,978
  Autorzy:
  Maria Kuznowicz, Artur Jędrzak, Tomasz Rębiś, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Biochemical Engineering Journal (rok: 2021, tom: 174, strony: 108127), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bej.2021.108127 - link do publikacji
 5. Formation and Photoluminescence Properties of ZnO Nanoparticles on Electrospun Nanofibers Produced by Atomic Layer Deposition IF: 2,436
  Autorzy:
  Valerii Myndrul, Lucie Vysloužilová, Andrea Klápšt'ová, Emerson Coy, Mariusz Jancelewicz, Igor Iatsunskyi
  Czasopismo:
  Coatings (rok: 2020, tom: 10, strony: 1199(1-10)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/coatings10121199 - link do publikacji
 6. Portable glucose biosensor based on polynorepinephrine@magnetite nanomaterial integrated with a smartphone analyzer for point-of-care application IF: 5,373
  Autorzy:
  Artur Jędrzak, Maria Kuznowicz, Tomasz Rębiś, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Bioelectrochemistry (rok: 2022, tom: 145, strony: 108071), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bioelechem.2022.108071 - link do publikacji
 7. Bioconversion of xylose to xylonic acid via co-immobilized dehydrogenases for conjunct cofactor regeneration IF: 3,926
  Autorzy:
  Karolina Bachosz, Karol Synoradzki, Maciej Staszak, Manuel Pinelo, Anne S. Meyer, Jakub Zdarta, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Bioorganic Chemistry (rok: 2019, tom: 93, strony: 102747 (1-10)), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bioorg.2019.01.043 - link do publikacji
 8. Design and fabrication of low potential NADH-sensor based on poly(caffeic acid)@multi-walled carbon nanotubes IF: 6,215
  Autorzy:
  Tomasz Rębiś, Maria Kuznowicz, Artur Jędrzak, Grzegorz Milczarek, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2021, tom: 386, strony: 138384), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2021.138384 - link do publikacji
 9. MXene nanoflakes decorating ZnO tetrapods for enhanced performance of skinattachable stretchable enzymatic electrochemical glucose sensor IF: 10,618
  Autorzy:
  Valerii Myndrul, Emerson Coy, Nataliya Babayevska, Veronika Zahorodna, Vitalii Balitskyi, Ivan Baginskiy, Oleksiy Gogotsi, Mikhael Bechelany, Maria Teresa Giardi, Igor Iatsunskyi
  Czasopismo:
  Biosensors and Bioelectronics (rok: 2022, tom: 207, strony: 114141), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bios.2022.114141 - link do publikacji
 10. Advanced Ga2O3/Lignin and ZrO2/Lignin Hybrid Microplatforms for Glucose Oxidase Immobilization: Evaluation of Biosensing Properties by Catalytic Glucose Oxidation IF: 3,444
  Autorzy:
  Artur Jędrzak, Tomasz Rębiś, Maria Kuznowicz, Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska, Jakub Zdarta, Adam Piasecki, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Catalysts (rok: 2019, tom: 9, strony: 1044 (1-19)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/catal9121044 - link do publikacji
 11. Fabrication of Gelatin-ZnO Nanofibers for Antibacterial Applications IF: 3,057
  Autorzy:
  Nataliya Babayevska, Łucja Przysiecka, Grzegorz Nowaczyk, Marcin Jarek, Martin Järvekülg, Triin Kangur, Ewa Janiszewska, Stefan Jurga, Igor Iatsunskyi
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2021, tom: 14, strony: 103(1-12)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma14010103 - link do publikacji
 1. Badanie i optymalizacja roli mediatorów w biosensorach drugiej generacji
  Autorzy:
  Maria Kuznowicz, Artur Jędrzak, Tomasz Rębiś, Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  Ogólnopolska Konferencje Interdyscyplinarna pt: "OMNIBUS cz II" Nauki Interdyscyplinarne (rok: 2020, ), Wydawca: Omnibus
  Data:
  konferencja 03-04.04.2020
  Status:
  Opublikowana
 2. Bezpośredni transfer elektronów w biosensorze opartym o nanoplatformę hybrydową
  Autorzy:
  Artur Jędrzak, Maria Kuznowicz, Tomasz Rębiś, Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  Ogólnopolska Konferencje Interdyscyplinarna pt: "OMNIBUS cz II" Nauki Interdyscyplinarne (rok: 2020, ), Wydawca: Omnibus
  Data:
  konferencja 03-04.04.2020
  Status:
  Opublikowana
 1. Sensing Materials: Biopolymeric Nanostructures
  Autorzy:
  Teofil Jesionowski, Maria Kuznowicz, Artur Jędrzak, Tomasz Rębiś
  Książka:
  Encyclopedia of Sensors and Biosensors (rok: 2021, tom: I, strony: 44579), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana