Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Złącza perowskitów, CH3NH3PbI3 i CH3NH3PbBr3, z ZnO domieszkowanym B, Al, Ga, In - dla celów fotowoltaicznych.

2016/23/B/ST8/03480

Słowa kluczowe:

perovskity organiczne ZnO złącza baterie słoneczne metody z pierwszych zasad

Deskryptory:

 • ST8_5: Systemy energetyczne (produkcja, dystrybucja)
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_4: Cienkie warstwy

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Małgorzata Wierzbowska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 182 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-13

Zakończenie projektu: 2019-07-12

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Deprotonation and vacancies at CH3NH3PbI3/ZnO and CH3NH3PbI3/GaN, detected in the theoretical XANES IF: 6,641
  Autorzy:
  Małgorzata Wierzbowska
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2019, tom: 7, strony: 5307-5313), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C9TC01152H - link do publikacji
 2. Thermoelectric properties of topological insulators based on π-stacked molecular and graphene-belt systems with hydrogen bonds IF: 0,2
  Autorzy:
  Małgorzata Wierzbowska
  Czasopismo:
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (rok: 2018, tom: 369, strony: 012028-6), Wydawca: Institute of Physics (IOP)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1757-899X/369/1/012028 - link do publikacji
 3. Enhancing Stability and Photostability of CsPbI3 by Reducing Its Dimensionality IF: 10,159
  Autorzy:
  Adva Shpatz Dayan, Bat-El Cohen, Sigalit Aharon, Christophe Tenailleau, Małgorzata Wierzbowska and Lioz Etgar
  Czasopismo:
  Chemistry of Materials (rok: 2018, tom: 30, strony: 8017−8024), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.chemmater.8b03709 - link do publikacji
 4. Tuning the Optical Properties of Already Crystalized Hybrid Perovskite
  Autorzy:
  Stav Rahmany, Monika Rai, Vitaly Gutkin, Małgorzata Wierzbowska and Lioz Etgar
  Czasopismo:
  Solar RRL (Rapid Research Letters) (rok: 2019, tom: 1900128, strony: 44570), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/solr.201900128 - link do publikacji
 5. The Effect of the Alkylammonium Ligand's Length on Organic−Inorganic Perovskite Nanoparticles IF: 16,331
  Autorzy:
  Sigalit Aharon, Małgorzata Wierzbowska, and Lioz Etgar
  Czasopismo:
  ACS Energy Letters (rok: 2018, tom: 3, strony: 1387−1393), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsenergylett.8b00554 - link do publikacji
 6. Perovskite single crystals Ion exchange
  Autorzy:
  Ariel Efrati, Sigalit Aharon, Małgorzata Wierzbowska and Lioz Etgar
  Czasopismo:
  to be changed (rok: 2019, tom: 1, strony: 1), Wydawca: to be changed
  Status:
  Złożona