Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Magnetyczne nanocząstki na periodycznych matrycach tlenków żelaza: stabilizacja magnetyzmu i jego kontrola zewnętrznym polem elektrycznym.

2016/21/B/ST3/00861

Słowa kluczowe:

epitaksjalne tlenki żelaza struktura powierzchniowa metaliczne nanocząstki metale 3d anizotropia magnetyczna

Deskryptory:

 • ST3_10: Spintronika
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Nika Spiridis 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 1 315 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-03-01

Zakończenie projektu: 2021-02-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. pompa wstępna typu scroll. Za kwotę 26 000 PLN
 2. Manipulator do pozycjonowania próbek w komorze ultra wysokiej próżni istniejącej aparatury firmy PREVAC.
 3. pirometr do pomiaru temperatury próbek. Za kwotę 22 000 PLN
 4. Elektronika i oprogramowanie do sterowania mikroskopem STM/AFM firmy RHK Technology. Za kwotę 420 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Reversible oxidation–reduction of epitaxial iron oxide films on Pt(111): Magnetite– hematite interconversion IF: 2,84
  Autorzy:
  K. Freindl, J. Wojas, N. Kwiatek, J. Korecki, N. Spiridis
  Czasopismo:
  The Journal of Chemical Physics (rok: 2020, tom: 152, strony: 54701), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.5136322 - link do publikacji
 2. Au nanoparticles on Fe-modified rutile TiO 2 (110): Dispersion, thermal stability, and CO adsorption IF: 2,84
  Autorzy:
  E. Madej, J. Korecki, N. Spiridis
  Czasopismo:
  The Journal of Chemical Physics (rok: 2020, tom: 152, strony: 54712), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.5140839 - link do publikacji
 3. CO adsorption on Fe3O4(111) with regular and biphase terminations IF: 4,281
  Autorzy:
  J. Wojas, N. Kwiatek, D. Wilgocka-Ślęzak, E. Madej, J. Korecki, N. Spiridis
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2020, tom: 507, strony: 145069), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2019.145069 - link do publikacji
 4. Superstructures on Epitaxial Fe3O4 (111) Films: Biphase Formation Versus the Degree of Reduction IF: 4,537
  Autorzy:
  N. Spiridis, K. Freindl, J. Wojas, N. Kwiatek, E. Madej, D. Wilgocka-Ślęzak, P. Dróżdż, T. Ślęzak, J. Korecki
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2019, tom: 123, strony: 4204−4216), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.8b11400 - link do publikacji
 1. Reduction of magnetite films on Pt(111): Surface structure vs composition changes
  Autorzy:
  N. Kwiatek, K. Freindl, J. Korecki, E. Madej, D. Wilgocka-Ślęzak, J. Wojas, N. Spiridis
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry 2018 & 50-te Ogólnopolskie kolokwium katalityczne (rok: 2018, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 18-23 marca
  Status:
  Opublikowana
 2. The role of interfaces in tailoring magnetic anisotropy in Fe/MgO/Fe3O4(001) trilayers
  Autorzy:
  K. Freindl, N. Kwiatek, E. Madej, P. Mazalski, A. Kozioł-Rachwał, J. Wojas, D. Wilgocka-Ślęzak, J. Korecki, M. Zając, N. Spiridis
  Konferencja:
  10th International Symposium on Metallic Multilayers (MML 2019) (rok: 2019, ), Wydawca: IMDEA Nanociencia, Madrid, Spain
  Data:
  konferencja 16-22.06
  Status:
  Opublikowana
 3. Magnetic versus chemical structure at metal-oxide interfaces: cobalt-magnetite and cobalt-hematite
  Autorzy:
  N. Spiridis, E. Madej, K. Freindl, N. Kwiatek, J. Wojas ,D. Wilgocka-Ślęzak, M. Zając, T. Giela, P. Mazalski, J. Korecki
  Konferencja:
  10th International Symposium on Metallic Multilayers (MML 2019) (rok: 2019, ), Wydawca: IMDEA Nanociencia, Madrid (Spain)
  Data:
  konferencja 16-22.06
  Status:
  Opublikowana
 4. Metal adsorption on Fe3O4(111) surfaces
  Autorzy:
  J. Wojas, N. Kwiatek, K. Freindl, E. Madej, J. Korecki, N. Spiridis
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry 2018 & 50-te Ogólnopolskie kolokwium katalityczne (rok: 2018, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 18-23 marca
  Status:
  Opublikowana
 5. Phase transformations in iron oxide films on Pt(111)
  Autorzy:
  K. Freindl, J. Korecki, N. Kwiatek, J. Wojas, N. Spiridis
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry 2018 & 50-te Ogólnopolskie kolokwium katalityczne (rok: 2018, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 18–23 marca
  Status:
  Opublikowana