Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Katalizatory zawierające Au, Cu, Nb, Zn dla procesów utleniania alkoholi w fazie ciekłej

2016/21/N/ST5/00533

Słowa kluczowe:

kataliza heterogeniczna katalizatory złotowe mieszane tlenki metali przejściowych utlenianie alkoholi w fazie ciekłej

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Łukasz Wolski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 98 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-16

Zakończenie projektu: 2019-01-15

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. łaźnia ultradźwiękowa (myjka ultradźwiękowa). Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Insight into pathways of methylene blue degradation with H2O2 over mono and bimetallic Nb, Zn oxides IF: 8,87
  Autorzy:
  Lukasz Wolski, Maria Ziolek
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2018, tom: 224, strony: 634-647), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2017.11.008 - link do publikacji
 2. Factors affecting the activity and selectivity of niobia-based gold catalysts in liquid phase glycerol oxidation IF: 4,504
  Autorzy:
  Lukasz Wolski
  Czasopismo:
  Catalysis Today , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2019.07.015 - link do publikacji
 3. Formation of reactive oxygen species upon interaction of Au/ZnO with H2O2 and their activity in methylene blue degradation IF: 4,504
  Autorzy:
  Lukasz Wolski, Adrian Walkowiak, Maria Ziolek
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2019, tom: 333, strony: 54-62), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2018.04.004 - link do publikacji
 4. Variability of surface components in gold catalysts – The role of hydroxyls and state of gold on activity and selectivity of Au-Nb2O5 and Au-ZnNb2O6 in methanol oxidation IF: 7,61
  Autorzy:
  Lukasz Wolski, Izabela Sobczak, Maria Ziolek
  Czasopismo:
  Journal of Catalysis (rok: 2017, tom: 354, strony: 100-112), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcat.2017.08.022 - link do publikacji
 1. Gold and Gold-copper catalysts supported on MCF mesoporous silica modified with zinc and niobium - the influence of metals additives on activity and selectivity of gold in methanol oxidation
  Autorzy:
  L. Wolski, I. Sobczak, M. Ziolek
  Konferencja:
  7th FEZA Conference "The ZEOLITES: Materials with Engineered Properties" (rok: 2017, ), Wydawca: Brak danych
  Data:
  konferencja 3-7 lipiec 2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Nb2O5 and ZnNb2O6 as heterogeneous catalysts for waste water remediation - the influence of surface properties on the type of active oxygen generated in contact with H2O2
  Autorzy:
  L. Wolski, M. Ziolek
  Konferencja:
  7th FEZA Post-Conference School (rok: 2017, ), Wydawca: Brak danych
  Data:
  konferencja 7-9 lipiec 2017
  Status:
  Opublikowana
 3. The influence of gold and copper on activity and selectivity of Nb2O5 in photocatalytic methanol oxidation
  Autorzy:
  Lukasz Wolski, Mohamad El-Roz, Marco Daturi, Maria Ziolek
  Konferencja:
  GOLD 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Brak danych
  Data:
  konferencja 15-18 Lipiec, 2018
  Status:
  Opublikowana
 4. The interactions between components of gold catalysts supported on Nb2O5 and ZnNbOx and their activity / selectivity in methanol oxidation
  Autorzy:
  L. Wolski, I. Sobczak, M. Ziolek
  Konferencja:
  8th World Congress on Oxidation Catalysis (rok: 2017, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 3-8 wrzesień 2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Nb2O5 and ZnNb2O6 modified with gold - surface and catalytic properties
  Autorzy:
  Lukasz Wolski, Izabela Sobczak, Maria Ziolek
  Konferencja:
  9th International Symposium on Group Five Elements (rok: 2017, ), Wydawca: Brak danych
  Data:
  konferencja 22-24 listopad 2017
  Status:
  Opublikowana
 1. Gold Loaded on Niobium, Zinc and Cerium Oxides. Synthesis, Characterization and Catalytic Application
  Autorzy:
  Maria Ziolek, Izabela Sobczak, Lukasz Wolski
  Książka:
  Nanocatalysis: Applications and Technologies (rok: 2019, tom: brak danych, strony: 254-299), Wydawca: CRC Press
  Status:
  Opublikowana