Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zbadanie zależności między białkiem opiekuńczym HSPA2 a produktami prawidłowego oraz zmutowanego genu TP53 w niedrobnokomórkowym raku płuca

2016/21/N/NZ5/01917

Słowa kluczowe:

p53 mutanty p53 białka opiekuńcze HSPA2 niedrobnokomórkowy rak płuca,

Deskryptory:

 • NZ3_1: Biologia komórki
 • NZ3_14: Inne zagadnienia pokrewne
 • NZ5_1: Etiologia chorób człowieka

Panel:

NZ5 - Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt: przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów

Jednostka realizująca:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Damian Sojka 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-02-21

Zakończenie projektu: 2022-02-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Functional redundancy of HSPA1, HSPA2 and other HSPA proteins in non-small cell lung carcinoma (NSCLC); an implication for NSCLC treatment IF: 4,011
  Autorzy:
  Damian Robert Sojka, Agnieszka Gogler-Pigłowska, Natalia Vydra, Alexander Jorge Cortez, Piotr Teodor Filipczak, Zdzisław Krawczyk, Dorota Scieglinska
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2019, tom: 9, strony: 44941), Wydawca: Springer Nature Publishing AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-019-50840-7 - link do publikacji
 2. Various Anti-HSPA2 Antibodies Yield Different Results in Studies on Cancer-Related Functions of Heat Shock Protein A2 IF: 4,556
  Autorzy:
  Dorota Scieglinska, Damian Robert Sojka, Agnieszka Gogler-Pigłowska, Vira Chumak, Zdzisław Krawczyk
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2020, tom: 21, strony: 44939), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms21124296 - link do publikacji
 3. Inhibition of the Heat Shock Protein A (HSPA) Family Potentiates the Anticancer Effects of Manumycin A IF: 6,6
  Autorzy:
  Damian Robert Sojka, Sylwia Hasterok, Natalia Vydra, Agnieszka Toma‐Jonik, Anna Wieczorek, Agnieszka Gogler‐Pigłowska, Dorota Scieglinska
  Czasopismo:
  Cells (rok: 2021, tom: 10, 1418, strony: 2021, 10, 1418), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cells10061418 - link do publikacji
 1. Analiza wpływu inhibicji proteasomu na ekspresję i agregację białek HSPA2 oraz p53
  Autorzy:
  Damian Sojka , Wojciech Pigłowski , Agnieszka Gogler-Pigłowska , Zdzisław Krawczyk , Krystyna Klyszcz , Dorota Ścieglińska
  Konferencja:
  V Śląskie Spotkania Naukowe (rok: 2018, ), Wydawca: STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA BADAŃ NAD RAKIEM
  Data:
  konferencja 25-26.05.2018
  Status:
  Opublikowana
 2. THE HSPA PROTEIN FAMILY ARE INVOLVED IN PROTECTION AGAINST MANUMYCIN A TREATMENT IN NON SMALL CELL LUNG CARCINOMA (NSCLC)
  Autorzy:
  Damian Sojka , Sylwia Hasterok, Agnieszka Gogler-Pigłowska , Anna Wieczorek , Krystyna Klyszcz , Dorota Ścieglińska
  Konferencja:
  XXII Gliwice Scientific Meetings (rok: 2018, ), Wydawca: STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA BADAŃ NAD RAKIEM
  Data:
  konferencja 16-17.11.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. p53-depletion enhances colon cancer cells' resistance to manumycin A
  Autorzy:
  Sojka DR, Rusin M, Zając G, Klyszcz K, Scieglinska D
  Konferencja:
  XXV Gliwice Scientific Meetings (rok: 2021, ), Wydawca: STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA BADAŃ NAD RAKIEM
  Data:
  konferencja 18-20.11.2021
  Status:
  Opublikowana
 4. The functional comparison of HSPA1 and HSPA2 impact on growth and chemoresistance of nonsmall cell lung carcinoma cells (NSCLC)
  Autorzy:
  D.R. Sojka, A. GoglerPigłowska, N. Vydra, A.J. Cortez, Z. Krawczyk, D. Scieglinska
  Konferencja:
  The 44th FEBS Congress (rok: 2019, ), Wydawca: WILEY
  Data:
  konferencja 6-11.07.2019
  Status:
  Opublikowana