Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rynek nieruchomości Starej i Nowej Warszawy w okresie późnego średniowiecza

2016/21/N/HS3/03177

Słowa kluczowe:

rynek nieruchomości miasto kredyt stryktura majątkowa społeczeństwo dom historia gospodarcza średniowiecze

Deskryptory:

 • HS3_4: Historia gospodarcza
 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_2: Historia społeczna

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Łozowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 76 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-03-03

Zakończenie projektu: 2019-09-02

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. The social structure of the real estate market in Old Warsaw in years 1427-1527
  Autorzy:
  Piotr Łozowski
  Czasopismo:
  Economic History of Developing Regions (rok: 2018, ), Wydawca: Tylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/20780389.2018.1471353 - link do publikacji
 2. Aktywność gospodarcza kobiet w Starej i Nowej Warszawie w 1. poł. XV wieku
  Autorzy:
  Piotr Łozowski
  Czasopismo:
  Średniowiecze Polskie i Powszechne (rok: 2017, tom: 9 (13), strony: 168-185), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Rynek nieruchomości w Starej Warszawie w latach 1427-1453
  Autorzy:
  Piotr Łozowski
  Czasopismo:
  Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym (rok: 2017, tom: t. 39, nr 4, strony: 47-76), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/KLIO.2016.044 - link do publikacji
 1. Perspektywy badań nad późnośredniowiecznymi rynkami nieruchomości w miastach na ziemiach polskich
  Autorzy:
  P. Łozowski
  Książka:
  Inter Regnum et Ducatum. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Tęgowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (rok: 2018, tom: I, strony: 375-395), Wydawca: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
  Status:
  Opublikowana
 2. monografia
  Autorzy:
  Piotr Łozowski
  Książka:
  Kredyt i dom. Rynki obrotu pieniężnego i nieruchomościami w Warszawie okresu XV i początków XVI wieku (rok: 2020, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne
  Status:
  Opublikowana
 3. Nieruchomość jako środek zabezpieczenia na starość w późnośredniowiecznej Warszawie
  Autorzy:
  Piotr Łozowski
  Książka:
  Jednostka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Cezaremu Kuklo, red. R. Poniat, P. Łozowski (rok: 2020, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne
  Status:
  Przyjęta do publikacji