Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Interes polityczny a racjonalność w realizacji polityki publicznej. Polityczne i społeczne konsekwencje optymalizacji sieci szkół

2015/19/D/HS5/03153

Słowa kluczowe:

polityka publiczna władza samorząd gminny polityka oświatowa system oświaty konflikt

Deskryptory:

 • HS5_6: Teoria polityki i myśl polityczna
 • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

woj. podkarpackie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Kołomycew 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 118 940 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-28

Zakończenie projektu: 2018-06-27

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Interesariusze polityki oświatowej na poziomie gminy. Analiza relacji zaangażowanych aktorów
  Autorzy:
  Anna Kołomycew
  Czasopismo:
  Edukacja - Technika - Informatyka. Kwartalnik Naukowy (rok: 2017, tom: 4, strony: 43-49), Wydawca: Uniwersytet Rzeszowski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15584/eti.2017.4.4 - link do publikacji
 2. Leadership style, political interest and rationality of municipal executive bodies in the implementation of public policies: the case of Poland
  Autorzy:
  Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba
  Czasopismo:
  Challenges of the Future (rok: 2017, tom: 2 (3), strony: 121-136), Wydawca: Faculty of Organisation Studies in Novo mesto, Slovenia
  Status:
  Opublikowana
 3. The Non-public Stakeholders' Participation in the Implementation of Educational Tasks as a Form of Education Policy Rationalization. The Case of Local Education Policy in Poland
  Autorzy:
  Anna Kołomycew
  Czasopismo:
  Social Research (rok: 2017, tom: 40 (2), strony: 45065), Wydawca: Siauliai University, Lithuania
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.21277/st.v40i2.194 - link do publikacji
 4. Działania władz lokalnych na rzecz przezwyciężenia konfliktów powstałych na tle likwidacji szkół w gminach wiejskich
  Autorzy:
  Anna Kołomycew
  Czasopismo:
  Studia Obszarów Wiejskich (rok: 2018, tom: tom 51, strony: 47-61), Wydawca: INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA POLSKA AKADEMIA NAUK
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7163/SOW.51.3 - link do publikacji
 5. Pozaekonomiczne aspekty likwidacji szkół w gminach wiejskich
  Autorzy:
  Bogusław Kotarba
  Czasopismo:
  Edukacja - Technika - Informatyka. Kwartalnik Naukowy (rok: 2017, tom: 4, strony: 50-55), Wydawca: Uniwersytet Rzeszowski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15584/eti.2017.4.5 - link do publikacji
 6. Styl przywództwa a interes polityczny i racjonalność organu wykonawczego gminy w realizacji polityki oświatowej
  Autorzy:
  Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba
  Czasopismo:
  Samorząd Terytorialny (rok: 2018, tom: 45115, strony: 39-50), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 7. Uspołecznienie procesu realizacji zadań oświatowych jako forma racjonalizacji polityki publicznej gmin
  Autorzy:
  Anna Kołomycew
  Czasopismo:
  Środkowoeuropejskie Studia Polityczne (rok: 2017, tom: 3, strony: 191-213), Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/ssp.2017.3.10 - link do publikacji
 8. Aktywizacja społeczności lokalnych w obliczu likwidacji szkół wiejskich
  Autorzy:
  Anna Kołomycew
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica (rok: 2017, tom: 63, strony: 75-91), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/0208-600X.63.06 - link do publikacji
 9. EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW RACJONALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ GMIN
  Autorzy:
  Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba
  Czasopismo:
  PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (rok: 2018, tom: nr 534, strony: 79-88), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2018.534.07 - link do publikacji
 10. When rationality meets political interest. Problems of education policy rationalization in Polish municipalities
  Autorzy:
  Anna Kołomycew
  Czasopismo:
  Przegląd Politologiczny (rok: 2017, tom: 4, strony: 145-158), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pp.2017.22.4.11 - link do publikacji
 1. Interes polityczny w realizacji polityki oświatowej
  Autorzy:
  Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba
  Książka:
  Interes polityczny w realizacji polityki oświatowej (rok: 2018, tom: -, strony: 380), Wydawca: Scholar
  Status:
  Opublikowana