Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Splątania makrocząsteczek w polimerach częściowo krystalicznych - powstawanie i wpływ na właściwości.

2015/19/B/ST8/03870

Słowa kluczowe:

splątania makrocząsteczek polimery częściowo krystaliczne reologia krystalizacja właściwości mechaniczne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Andrzej Pawlak 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 552 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-07-08

Zakończenie projektu: 2020-02-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Moduł sterowania goniometrem i zapisu danych rentgenowskich. Za kwotę 15 000 PLN
 2. Komputer. Za kwotę 5 000 PLN
 3. Skaner płyt obrazowych do badań rentgenowskich. Za kwotę 75 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. The Crystallization of Polypropylene with Reduced Density of Entanglements IF: 2,838
  Autorzy:
  Andrzej Pawlak, Justyna Krajenta, Andrzej Galeski
  Czasopismo:
  Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics (rok: 2017, tom: 55, strony: 748-756), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/polb.24328 - link do publikacji
 2. The re-entangling of macromolecules in polypropylene. IF: 3,771
  Autorzy:
  Justyna Krajenta, Marta Safandowska, Andrzej Pawlak
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2019, tom: 175, strony: 215-226), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2019.05.015 - link do publikacji
 3. All-polymer composites – a new approach with the use of disentangled semi-crystalline polymers Part I. Disentangling and properties of disentangled polylactide. IF: 1,121
  Autorzy:
  Justyna Krajenta, Marta Safandowska, Andrzej Pawlak, Andrzej Galeski
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2020, tom: 65, strony: 167-173), Wydawca: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14314/polimery.2020.3.1 - link do publikacji
 4. All-polymer composites – a new approach with the use of disentangled semi-crystalline polymers. Part II. Preparation of composites from partially disentangled polylactide IF: 1,121
  Autorzy:
  Justyna Krajenta, Andrzej Pawlak, Andrzej Galeski
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2020, tom: 65, strony: 261-267), Wydawca: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14314/polimery.2020.4.1 - link do publikacji
 5. The Entanglements of Macromolecules and Their Influence on the Properties of Polymers IF: 2,622
  Autorzy:
  Andrzej Pawlak
  Czasopismo:
  Macromolecular Chemistry and Physics (rok: 2019, tom: 1900043, strony: 44586), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/macp.201900043 - link do publikacji
 6. Cavitation phenomenon and mechanical properties of partially disentangled polypropylene. IF: 3,483
  Autorzy:
  Andrzej Pawlak, Justyna Krajenta, Andrzej Galeski
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2018, tom: 151, strony: 15-26), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2018.07.033 - link do publikacji
 7. The crystallization of poly(ethylene oxide) with limited density of macromolecular entanglements IF: 4,231
  Autorzy:
  Justyna Krajenta, Malgorzata Polinska, Grzegorz Lapienis, Andrzej Pawlak
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2020, tom: 197, strony: Art. 122500 (1-10)), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2020.122500 - link do publikacji
 1. All-polymer nanocomposites: A new approach with use of partially disentangled polypropylene and polylactide
  Autorzy:
  Justyna Krajenta, Andrzej Pawlak
  Konferencja:
  9th International Conference on Times of Polymers and Composites" (rok: 2018, ), Wydawca: American Institute of Physics
  Data:
  konferencja 17-21.6.2018
  Status:
  Opublikowana