Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Innowacyjne materiały hybrydowe do regeneracji tkanek wywodzące się wyłącznie ze związków naturalnych

2015/19/B/ST8/02594

Słowa kluczowe:

rusztowania do regeneracji tkanek materiały hybrydowe (polisacharydowo-peptydowe) peptydy samoorganizujące hydroliza białek macierzy pozakomórkowej badania in vitro użyteczności rusztowań do regeneracji tkanek

Deskryptory:

 • ST5_11: Synteza biomateriałów
 • NZ1_8: Inżynieria tkankowa
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Beata Kolesińska 

Liczba wykonawców projektu: 23

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 1 321 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-11-04

Zakończenie projektu: 2019-11-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Spektrofotometr CD. Za kwotę 360 000 PLN
 2. Automatyczny licznik komórek do oceny liczebności komórek, ich żywotności i rozmiarów. Za kwotę 30 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (27)
 1. Insulin Hot‐Spot Analogs Formed with N‐Methylated Amino Acid Residues Inhibit Aggregation of Native Hormone IF: 3,098
  Autorzy:
  Monika Swiontek, Joanna Wasko, Justyna Fraczyk, Krystian Galecki, Zbigniew J. Kaminski, Beata Kolesinska
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2019, tom: 24, strony: 3706), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules24203706 - link do publikacji
 2. Modification of chitosan fibers with short peptides as a model of synthetic extracellular matrix IF: 2,463
  Autorzy:
  Ewa Stodolak-Zych, Piotr Jelen, Ewa Dzierzkowska, Małgorzata Krok-Borkowicz, Łukasz Zych, Maciej Bogun, Alicja Rapacz-Kmita, Beata Kolesinska
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2020, tom: 1211, strony: 128061), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2020.128061 - link do publikacji
 3. Search for Fibrous Aggregates Potentially Useful in Regenerative Medicine Formed under Physiological Conditions by Self-Assembling Short Peptides Containing Two Identical Aromatic Amino Acid Residues IF: 2,861
  Autorzy:
  Justyna Fraczyk, Wojciech Lipinski, Agata Chaberska, Joanna Wasko, Kamil Rozniakowski, Zbigniew J. Kamiński, Maciej Bogun, Zbigniew Draczynski, Elzbieta Menaszek, Ewa Stodolak-Zych, Marta Kamińska, Beata Kolesinska
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2018, tom: 23, strony: 568), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules23030568 - link do publikacji
 4. Study on the Materials Formed by Self-Assembling Hydrophobic, Aromatic Peptides Dedicated to Be Used for Regenerative Medicine IF: 1,617
  Autorzy:
  Chaberska A., Fraczyk J., Wasko J., Rosiak P., Kaminski Z.J., Solecka A., Stodolak-Zych E., Strzempek W., Menaszek E., Dudek M., Niemiec W., Kolesinska B.
  Czasopismo:
  Chem. Biodiversity (rok: 2019, tom: 16, strony: e1800543), Wydawca: Wiley-VHCA AG, Zurich, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cbdv.201800543 - link do publikacji
 5. Conjugates of Copper Alginate with Arginine-Glycine-Aspartic Acid (RGD) for Potential Use in Regenerative Medicine IF: 3,057
  Autorzy:
  Justyna Fraczyk, Joanna Wasko, Malgorzata Walczak, Zbigniew J. Kaminski , Dorota Puchowicz, Irena Kaminska, Maciej Bogun, Marcin Kolasa, Ewa Stodolak-Zych, Anna Scislowska-Czarnecka, Beata Kolesinska
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2020, tom: 13, strony: 337), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma13020337 - link do publikacji
 6. Fibrous Aggregates of Short Peptides Containing Two Distinct Aromatic Amino Acid Residues IF: 1,449
  Autorzy:
  Wojciech Lipinski, Joanna Wasko, Malgorzata Walczak, Justyna Fraczyk, Zbigniew J. Kaminski, Krystian Galecki, Zbigniew Draczynski, Izabella Krucinska, Marta Kaminska, Beata Kolesinska
  Czasopismo:
  Chem. Biodiversity (rok: 2019, tom: 16, strony: e1900339), Wydawca: Wiley-VHCA AG, Zurich, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cbdv.201900339 - link do publikacji
 7. New Human Islet Amyloid Polypeptide Fragments Susceptible to Aggregation IF: 2,039
  Autorzy:
  Kamil Rozniakowski, Andrzej Fraczyk, Krystian Galecki, Joanna Wietrzyk, Beata Filip-Psurska, Justyna Fraczyk, Zbigniew J. Kaminski, Beata Kolesinska
  Czasopismo:
  Chem. Biodiversity (rok: 2020, tom: 17, strony: e2000501), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cbdv.202000501 - link do publikacji
 8. Search for new hot spots responsible for the aggregation of human insulin IF: 3,098
  Autorzy:
  Swiontek M., a Fraczyk J., Wasko J., Chaberska A., Pietrzak L., Kaminski Z.J., Szymanski L., Wiak S., Kolesinska B.,
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2019, tom: 24, strony: 1600), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules24081600 - link do publikacji
 9. Rusztowania (scaffolds) stosowane w medycynie regeneracyjnej
  Autorzy:
  Agata Chaberska, Piotr Rosiak, Zbigniew J. Kamiński, Beata Kolesińska
  Czasopismo:
  Wiadomości Chemiczne (rok: 2017, tom: 71 (304), strony: 263-286), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Status:
  Opublikowana
 10. Synthetic Extracellular Matrix as a Substrate for Regenerative Medicine
  Autorzy:
  Ewa Stodolak-Zych, Elzbieta Menaszek, Aleskandra Twardy, Anna Scisłowska-Czarnecka, Maciej Bogun, Beata Kolesinska
  Czasopismo:
  Engineering of Biomaterials (rok: 2019, tom: 152, strony: 44849), Wydawca: Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 1. Effect of carbon nanofibers surface modification with biomolecules on structural properties and cellular response
  Autorzy:
  Ewa DZIERZKOWSKA, Elżbieta Menaszek, Marek NOCUŃ, Beata Kolesińska, Ewa STODOLAK-ZYCH
  Konferencja:
  EUPOC 2019 Electrospinning and related techniques: From design to production of advanced polymer materials and devices : 12-16 May 2019, Como, Italy (rok: 2019, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 12-16 May 2019
  Status:
  Opublikowana
 2. Extracellular Matrix Substitute with Natural Polysaccharides and Small Peptide
  Autorzy:
  Stodolak-Zych E., Solecka A., Golańska J., Niemiec W., Boguń M., Draczyński Z., Kolesińska B.,
  Konferencja:
  4th International Conference on Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials (rok: 2018, ), Wydawca: Polish Society for Biomaterials in Krakow
  Data:
  konferencja 15-18.VII.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Extracellular matrix model obtaining by electrospinning process
  Autorzy:
  Stodolak-Zych E., Kolesińska B., Zych Ł., Gargas M., Kołaczkowska E., Scisłowska-Czarnecka A.,
  Konferencja:
  Polish-Israeli Conference on Electrospinning and Tissue Engineering (rok: 2018, ), Wydawca: PICETE 2018, Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 4-5.X.2018
  Status:
  Opublikowana
 4. FIBROUS STRUCTURES BASED OF NATURAL POLYMERS FOR TISSUE ENGINEERING APPLICATIONS
  Autorzy:
  Stodolak-Zych E., Ścisłowska-Czarnecka A., Kolesińska B., Cieślak M., Puchowicz D., Kamińska I., Boguń M.,
  Konferencja:
  27th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Annual Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Polish Society for Biomaterials in Krakow
  Data:
  konferencja 11-14.X.2018
  Status:
  Opublikowana
 5. Influence of chitosan nonwoven fabric modification on its physicochemical and biological properties
  Autorzy:
  Ewa DZIERZKOWSKA, Anna Ścisłowska-Czarnecka, Beata Kolesińska, Maciej Boguń, Ewa STODOLAK-ZYCH
  Konferencja:
  28th annual conference Biomaterials in medicine and veterinary medicine Engineering of Biomaterials; ISSN 1429-7248. — 2019 vol. 22 no. 153 spec. iss., s. 103, 10-13 October 2019 Rytro, Poland. (rok: 2019, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 10-13 October 2019
  Status:
  Opublikowana
 6. Materials formed from biomolecules by self-aggregation process as a scaffolds useful in regenerative medicine
  Autorzy:
  Kolesinska, B.; Fraczyk, J.; Chaberska, A.; Rosiak, P.; Wasko, J.; Kaminski1, Z.J.; Draczynski, Z.; Bogun, M.; Zych-Stodolak, E.; Menaszek, E.
  Konferencja:
  4th International Conference on Nanotechnology in Medicine (NANOMED) (rok: 2016, ), Wydawca: NANOSMAT Society
  Data:
  konferencja 07-09 November 2016
  Status:
  Opublikowana
 7. POSZUKIWANIE AKTYWNYCH BIOLOGICZNIE FRAGMENTÓW BIAŁEK MACIERZY POZAKOMÓRKOWEJ UŻYTECZYCH W MEDYCYNIE REGENRACYJNEJ
  Autorzy:
  Kolesińska B., Frączyk J., Kamiński Z.J., Rosiak P., Becht A., Czerchawy A., Kozłowski F., Chaberska A., Waśko J., Czerczak K., Walczak M.,
  Konferencja:
  XI Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku (rok: 2018, ), Wydawca: Instytut Farmaceutyczny
  Data:
  konferencja 14-16.XI. 2018
  Status:
  Opublikowana
 8. SAMOORGANIZUJĄCE SIĘ ZWIĄZKI NATURALNE W MEDYCYNIE REGENERACYJNEJ
  Autorzy:
  Kolesińska B., Frączyk J., Chaberska A., Waśko J., Lipiński W., Kamiński Z.J., Boguń M., Draczyński Z., Menaszek E., Stodolak-Zych E.
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21 września 2017
  Status:
  Opublikowana
 9. Stable triazine based coupling reagents, scope and limitations of the utility
  Autorzy:
  Kolesińska, B.
  Konferencja:
  24th Polish Peptide Symposium, Jastrzębia Góra, 03 – 07 September, 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: CTT Innovation synergy, printed by Format XL
  Data:
  konferencja 03 – 07 September, 2017
  Status:
  Opublikowana
 10. Biologicznie aktywne fragmenty kolagenów użyteczne w medycynie regeneracyjnej
  Autorzy:
  Becht, A., Rosiak, P., Waśko, J., Kamiński, Z.J., Kolesińska, B.
  Konferencja:
  XVII Ogólnopolskie Seminarium dla Doktorantów i Studentów Na pograniczu chemii i biologii 12 -15 maja 2019 r., Jastrzębia Góra (rok: 2019, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 12 -15 maja 2019 r
  Status:
  Opublikowana
 11. FRAGMENTY KOLAGENU JAKO UKŁADY ZDOLNE MIMIKOWAĆ FUNKCJE NATURALNEGO BIAŁKA MACIERZY POZAKOMÓRKOWEJ
  Autorzy:
  Szczęśniak I., Becht A., Rosiak P., Chaberska A., Waśko J., Walczak M., Frączyk J., Kamiński Z.J., Kolesińska B.
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21 września 2017
  Status:
  Opublikowana
 12. Hydrofobowe peptydy jako układy samoorganizujące się
  Autorzy:
  Chaberska A., Rosiak P., Frączyk J., Kamiński Z., Dudek M., Kamińska M., Kolesińska B.,
  Konferencja:
  61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21.IX.2018
  Status:
  Opublikowana
 13. Poszukiwanie biologicznie aktywnych fragmentów kolagenów użytecznych w medycynie regeneracyjnej
  Autorzy:
  Becht A., Rosiak P., Chaberska A., Waśko J., Frączyk J., Kamiński Z., Kolesińska B.,
  Konferencja:
  61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21.IX.2018
  Status:
  Opublikowana
 14. Peptides containing aromatic amino acids as a scaffolds for regenerative medicine
  Autorzy:
  Chaberska, A., Rosiak P., Frączyk J., Lipiński W., Kamiński Z., Kolesińska B.
  Konferencja:
  24th Polish Peptide Symposium, Jastrzębia Góra, 03 – 07 September, 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: CTT Innovation Synergy, Printed by FormatXL
  Data:
  konferencja 03 – 07 September, 2017
  Status:
  Opublikowana
 15. Searching for biologically active fragments of growth factors
  Autorzy:
  Czerczak, K., Frączyk, J., Kamiński, Z.J., Kolesińska, B.
  Konferencja:
  25th Polish Peptide Symposium, Wojanów, 8-12.09.2019 (rok: 2019, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 8-12.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 16. Structure and Properies of Biomimetic ECM Like Scaffolds in In Vitro Conditio
  Autorzy:
  Stodolak-Zych E., Boguń M., Draczyński Z., Kolesinska B.,
  Konferencja:
  XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy, Kraków, Białka Tatrzańska, 3-7 September 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: ICMS, AGH
  Data:
  konferencja 3-7 September 2017
  Status:
  Opublikowana
 17. FRAGMENTY KOLAGENU I UŻYTECZNE W MEDYCYNIE REGENERACYJNEJ
  Autorzy:
  Becht A., Walczak M., Chaberska A., Waśko J., Frączyk J., Kamiński Z.J., Kolesińska B.
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21 września 2017
  Status:
  Opublikowana
 18. Poszukiwanie fragmentów białek użytecznych w medycynie regeneracyjnej
  Autorzy:
  Czerchawy, A., Kozłowski, F., Czerczak, K., Kamiński, Z.J., Kolesińska, B.
  Konferencja:
  XVII Ogólnopolskie Seminarium dla Doktorantów i Studentów Na pograniczu chemii i biologii 12 -15 maja 2019 r., Jastrzębia Góra, (rok: 2019, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 12 -15 maja 2019
  Status:
  Opublikowana
 19. Stability of synthetic extracellular matrices modified with collagen derivatives in in vitro conditions
  Autorzy:
  Ewa DZIERZKOWSKA, Agnieszka Solecka, Piotr SZATKOWSKI, Katarzyna NOWICKA, Beata Kolesińska, Maciej Boguń, Ewa STODOLAK-ZYCH
  Konferencja:
  SAT'2019: IX Szkoła Analizy Termicznej : 22–25 września 2019, Zakopane, Poland (rok: 2019, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 22–25 września 2019
  Status:
  Opublikowana
 20. Application of highly ordered peptides for manufacturing of smart biocompatible materials
  Autorzy:
  Kolesinska B., Fraczyk J., Chaberska A., Lipinski W., Wasko J., Kaminski Z.J., Draczynski Z., Bogun M., Zych-Stodolak E., Menaszek E., Mitura K.
  Konferencja:
  3rd International Conference on Surface, Coatings and Nanostructured Materials – ASIA, Hong Kong (rok: 2017, ), Wydawca: Nanosmat Society
  Data:
  konferencja 4-7 December 2017
  Status:
  Opublikowana
 21. Hybrid materials based on peptides and saccharides useful for regenerative medicine
  Autorzy:
  Fraczyk J, Becht A., Rosiak P., Chaberska A., Wasko J., Kaminski Z.J., Draczynski Z., Krucinska I., Kaminska M., Kolesinska B.,
  Konferencja:
  5TH NANOMED & 11TH ITMED 2018, Manchester, UK, 26-28.VI.2018 (rok: 2018, ), Wydawca: NanoMed
  Data:
  konferencja Manchester, UK, 26-28.VI.2018
  Status:
  Opublikowana
 22. Modification of chitosan surface with short peptides as a model of synthetic extracellular matrix
  Autorzy:
  P. JELEŃ, E. DZIERZKOWSKA, Ł. ZYCH, M. Bogun, B. Kolesińska, E. STODOLAK-ZYCH
  Konferencja:
  XV-th International conference on Molecular spectroscopy: from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures: 15–19.9.2019, Wrocław–Wojanów Poland. (rok: 2019, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 15–19.9.2019
  Status:
  Opublikowana
 23. Monitoring of the hydrolytic and enzymatic degradation process of fibrous polysaccharides-protein scaffolds
  Autorzy:
  Stodolak-Zych E., Gajek M., Rapacz-Kmita A., Zych Ł., Kolesińska B.,
  Konferencja:
  13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (rok: 2018, ), Wydawca: Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis
  Data:
  konferencja Zakopane, Poland, 2-6.IX.2018
  Status:
  Opublikowana
 24. Peptides as Components of Potential Scaffolds for Regenerative Medicine
  Autorzy:
  Strzempek W., Menaszek, E., Dziadek, M., Stodolak-Zych E., Boguń M., Kolesińska B.
  Konferencja:
  26th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Engineering of Biomaterials (rok: 2017, ), Wydawca: Engineerings of Biomaterials
  Data:
  konferencja 12-15 October, 2017 Rytro
  Status:
  Opublikowana
 25. Peptides supporting the reconstruction of extracellular matrix (ECM) and the cytoskeleton components
  Autorzy:
  Kolesinska B.
  Konferencja:
  25th Polish Peptide Symposium, Wojanów, 8-12.09.2019 (rok: 2019, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 8-12.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 26. Selection of Active fragments of collagen
  Autorzy:
  Kolesińska B., Frączyk J., Kamiński Z., Rosiak P., Becht A., Czerchawy A., Chaberska A., Waśko J., Czerczak K., Walczak M.,
  Konferencja:
  27th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Annual Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Polish Society for Biomaterials in Krakow
  Data:
  konferencja 11-14.X.2018
  Status:
  Opublikowana
 27. Self-organized nonamer and hexamer peptides as components of potential scaffolds for regenerative medicine
  Autorzy:
  Menaszek E. Strzempek W. Stodolak-Zych E. Bogun M. Kolesinska B.,
  Konferencja:
  2018 TERMIS World Congress The theme for the 2018 TERMIS World Congress is Integration of Industry, Government, and Academia for Regenerative Medicine," (rok: 2018, ), Wydawca: Kyoto International Conference Center, 2018 TERMIS World Congress http://www2.convention.co.jp/termis-wc2018/pdf/s_poster1.pdf
  Data:
  konferencja 4-7.IX. 2018
  Status:
  Opublikowana