Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kierunki i czynniki przemian funkcji małych miast Północno-Wschodniej Polski

2015/19/B/HS4/00114

Słowa kluczowe:

małe miasta system osadniczy przemiany funkcjonalne migracje struktura demograficzna pozycja terytorialna zasoby endogeniczne jakość życia

Deskryptory:

  • HS4_14: Geografia społeczno-ekonomiczna
  • HS4_15: Urbanistyka, gospodarka przestrzenna
  • HS4_4: Dynamika ludności i procesy demograficzne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Piotr Korcelli 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 282 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-27

Zakończenie projektu: 2020-04-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.