Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania absorpcji promieniowania rentgenowskiego i skrajnego nadfioletu w pobliżu krawędzi absorpcji, generowanego z plazmowych źródeł kompaktowych, w celu charakterystyki subtelnych struktur materii.

2015/19/B/ST3/00435

Słowa kluczowe:

promieniowanie rentgenowskie fizyka ciała stałego absorpcja żródła plazmowe

Deskryptory:

 • ST3_1: Struktura ciał stałych i płynów
 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu
 • ST3_14: Elektronika molekularna

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Przemysław Wachulak 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 870 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-24

Zakończenie projektu: 2019-06-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Mini-X2 miniaturowa lampa rentgenowska. Za kwotę 33 749 PLN
 2. Zestaw pompowy Agilent Technologies TPS Flexy - nr kat. X7699-64020.
 3. Odbiciowa siatka dyfrakcyjna do spektroskopii EUV/SXR. Za kwotę 150 000 PLN
 4. Kamera rentgenowska CCD. Za kwotę 270 000 PLN
 5. Pompa próżniowa typu scroll IDP- 15 firmy Agilent Technologies wraz z zintegrowanym zaworem odcinajqcym.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (16)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. 2-D elemental mapping of an EUV-irradiated PET with a compact NEXAFS spectromicroscopy IF: 2,854
  Autorzy:
  P. Wachulak, M. Duda, A. Bartnik, A. Sarzyński, Ł. Węgrzyński, H. Fiedorowicz
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy (rok: 2018, tom: 145, strony: 107-114), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.sab.2018.04.014 - link do publikacji
 2. 2-D nanometer thickness mapping applying a reduced bias soft X-ray NEXAFS approach IF: 3,669
  Autorzy:
  PRZEMYSŁAW WACHULAK, TOMASZ FOK, KAROL JANULEWICZ, JERZY KOSTECKI, ANDRZEJ BARTNIK, ŁUKASZ WEGRZYNSKI , AND HENRYK FIEDOROWICZ
  Czasopismo:
  Optics Express (rok: 2020, tom: 28, no 15, strony: 22478-22489), Wydawca: Optical Society of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OE.397808 - link do publikacji
 3. Monitoring of the plasma generated by a gas-puff target source IF: 1,97
  Autorzy:
  A. Torrisi, P. W. Wachulak, H. Fiedorowicz, and L. Torrisi
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW ACCELERATORS AND BEAMS (rok: 2019, tom: 22, 052901, strony: 052901-1-7), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevAccelBeams.22.052901 - link do publikacji
 4. Single-Shot near Edge X-ray Fine Structure (NEXAFS) Spectroscopy Using a Laboratory Laser-Plasma Light Source IF: 2,467
  Autorzy:
  P. Wachulak, M. Duda, T. Fok, A. Bartnik, Z. Wang, Q. Huang, A. Sarzyński, A. Jancarek and H. Fiedorowicz
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2018, tom: 11, strony: 1303), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma11081303 - link do publikacji
 5. Calibration of SiC Detectors for Nitrogen and Neon Plasma Emission Using Gas-Puff Target Sources IF: 2,605
  Autorzy:
  A. Torrisi, P. W. Wachulak, A. Bartnik, T. Fok, Ł. Węgrzyński, H. Fiedorowicz, M. Mazzillo, A. Sciuto, L. Torrisi
  Czasopismo:
  IEEE Transactions on Electron Devices (rok: 2017, tom: 63, strony: 1120-1126), Wydawca: IEEE.org
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1109/TED.2017.2647780 - link do publikacji
 6. EXAFS of titanium L III edge using a compact laboratory system based on a laser‑plasma soft X‑ray source IF: 1,817
  Autorzy:
  P. Wachulak, T. Fok, A. Bartnik, K. A. Janulewicz, H. Fiedorowicz
  Czasopismo:
  Applied Physics B (rok: 2020, tom: 126, 11, strony: 44935), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00340-019-7365-y - link do publikacji
 7. Characterization of Si and SiC detectors for laser-generated plasma monitoring in short wavelength range IF: 1,366
  Autorzy:
  A. Torrisi, P. Wachulak, H. Fiedorowicz and L. Torrisi
  Czasopismo:
  Journal of Instrumentation (rok: 2019, tom: 15, C05027, strony: 44938), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1748-0221/15/05/C05027 - link do publikacji
 8. NEXAFS spectroscopy and spectromicroscopy in the soft X-ray spectral region with a compact laser plasma source based on a double stream gas puff target IF: 1,435
  Autorzy:
  P.Wachulak, M.Duda, A.Bartnik, Ł.Węgrzyński, T.Fok, A.Jancarek, H.Fiedorowicz
  Czasopismo:
  Radiation Physics and Chemistry (rok: 2020, tom: 175, strony: 108086, str 1-5), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.radphyschem.2018.12.006 - link do publikacji
 9. Near-Edge X-Ray Absorption Fine Structure Spectroscopy of Agarose with a Compact Laser Plasma Soft X-Ray Source IF: 0,857
  Autorzy:
  T. Fok, P. Wachulak, K. Janulewicz, M. Duda, Ł. Węgrzyński, A. Bartnik, R. Jarocki and H. Fiedorowicz
  Czasopismo:
  ACTA PHYSICA POLONICA A (rok: 2020, tom: 137, 1, strony: 51-53), Wydawca: Polish Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.137.51 - link do publikacji
 10. Compact system for near edge X-ray fine structure (NEXAFS) spectroscopy using a laser-plasma light source IF: 3,356
  Autorzy:
  P. Wachulak, M. Duda, A. Bartnik, A. Sarzyński, Ł. Węgrzyński, M Nowak, A. Jancarek, H. Fiedorowicz
  Czasopismo:
  Optics Express (rok: 2018, tom: 26, strony: 8260-8274), Wydawca: Optical Society of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OE.26.008260 - link do publikacji
 11. Extreme ultraviolet holography using a laser-plasma source based on xenon/helium gas puff target IF: 1,42
  Autorzy:
  P. Wachulak, A. Sarzyński, A. Bartnik, T. Fok, H. Fiedorowicz
  Czasopismo:
  Laser and Particle Beams (rok: 2018, tom: 36, issue 1, strony: 45152), Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1017/S0263034617000866 - link do publikacji
 12. Spatial coherence measurements of the EUV emission from laser-plasma source based on xenon/helium gas puff target IF: 1,696
  Autorzy:
  P. Wachulak, A. Sarzyński, A. Bartnik, T. Fok, Ł. Węgrzynski, J. Kostecki, H. Fiedorowicz
  Czasopismo:
  Applied Physics B (rok: 2017, tom: 123, strony: 216), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007s00340-017-6795-7 - link do publikacji
 13. Monitoring of the plasma generated by a gas-puff target source IF: 1,844
  Autorzy:
  A. Torrisi, P. W. Wachulak, H. Fiedorowicz, L. Torrisi
  Czasopismo:
  Phys. Rev. Accel. Beams (rok: 2019, tom: 22, strony: 052901 1-7), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevAccelBeams.22.052901 - link do publikacji
 14. NEXAFS at nitrogen K-edge and titanium Ledge using a laser-plasma soft x-ray source based on a double-stream gas puff target IF: 4,383
  Autorzy:
  Przemysław Wachulak , Martin Duda , Andrzej Bartnik , Łukasz Węgrzyński, Tomasz Fok , and Henryk Fiedorowicz
  Czasopismo:
  APL Photonics (rok: 2019, tom: 4, strony: 30807), Wydawca: AIP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.5085810 - link do publikacji
 15. Optical coherence tomography (OCT) with 2 nm axial resolution using a compact laser plasma soft X-ray source IF: 4,122
  Autorzy:
  P. Wachulak, A. Bartnik, H. Fiedorowicz
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2018, tom: 8, strony: 8494), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-018-26909-0 - link do publikacji
 16. Pulsed laser-plasma soft X-ray source as a compact tool for X-ray absorption spectroscopy of metal oxides IF: 1,366
  Autorzy:
  T. Fok, P. W. Wachulak, K. A. Janulewicz, Ł. Wegrzyński, A. Bartnik J. Szlachetko, M. Zajac and H. Fiedorowicz
  Czasopismo:
  Journal of Instrumentation (rok: 2019, tom: 15, C05026, strony: 44935), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1748-0221/15/05/C05026 - link do publikacji
 1. Investigation of CCD camera photoresponse nonuniformity with a laserplasma soft x-ray source
  Autorzy:
  Tomasz Orżanowski, Przemysław W. Wachulak
  Konferencja:
  Thirteenth Symposium on Laser Technology, 2018, Jastarnia, Poland (rok: 2018, ), Wydawca: SPIE 10974
  Data:
  konferencja 25-27 wrzesien 2018
  Status:
  Opublikowana
 2. NEXAFS spectroscopy and spectromicroscopy with laserproduced plasma sources of soft xray radiation
  Autorzy:
  P. Wachulak, M. Duda, A. Bartnik, A. Sarzyński, Ł. Węgrzyński
  Konferencja:
  Thirteenth Symposium on Laser Technology, 2018, Jastarnia, Poland (rok: 2018, ), Wydawca: Proc. SPIE 10974
  Data:
  konferencja 25-27 wrzesien 2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Near-edge x-ray absorption fine structure spectroscopy with laser plasma sources of soft x-ray radiation
  Autorzy:
  P. Wachulak, M. Duda, T. Fok, A. Bartnik, Ł. Węgrzyński, H. Fiedorowicz
  Konferencja:
  SPIE Optics + Optoelectronics, 2019, Prague, Czech Republic (rok: 2019, ), Wydawca: SPIE, Proc. of SPIE Vol. 11035
  Data:
  konferencja 24.04.2019
  Status:
  Opublikowana
 4. Silicon carbide detectors for diagnostics of laser-produced plasmas
  Autorzy:
  A. Torrisi, P. Wachulak, H. Fiedorowicz, L. Torrisi
  Konferencja:
  Proceedings Volume 11032, EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space VI (rok: 2019, ), Wydawca: SPIE
  Data:
  konferencja 26 kwiecień 2019
  Status:
  Opublikowana
 5. A single-shot near edge x-ray absorption fine structure spectroscopy using double stream gas puff target source
  Autorzy:
  Martin Duda, Przemysław Wachulak, Tomasz Fok, Łukasz Węgrzyński, Alexandr Jančárek
  Konferencja:
  XXII International Symposium on High Power Laser Systems and Applications, 2018, Frascati, Italy (rok: 2018, ), Wydawca: Proc. SPIE 11042
  Data:
  konferencja 9-12 pazdziernik 2018
  Status:
  Opublikowana