Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe strategie modyfikacji powierzchni metalowych implantów do zastosowań medycznych

2015/19/B/ST5/03431

Słowa kluczowe:

biomateriały metalowe biodegradowalne powłoki uwalnianie leku polimery implanty

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_5: Korozja
 • ST5_21: Chemia polimerów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Janusz Kasperczyk 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 778 939 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-09-23

Zakończenie projektu: 2020-04-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Chłodziarka laboratoryjna. Za kwotę 3 600 PLN
 2. Mikrowaga MYA 2.4Y.
 3. Termostatowana cela do badań elektrochemicznych. Za kwotę 20 756 PLN
 4. Zasilacz prądowo napięciowy z oprogramowaniem. Za kwotę 21 000 PLN
 5. spektrofotometr. Za kwotę 80 000 PLN
 6. urządzenie do nanoszenia cienkich warstw metodą zanurzeniową. Za kwotę 10 000 PLN
 7. Cieplarka laboratoryjna. Za kwotę 9 500 PLN
 8. powlekacz obrotowy. Za kwotę 12 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Development of antibacterial, ciprofloxacin‐eluting biodegradable coatings on Ti6Al7Nb implants to prevent peri‐implant infections IF: 3,22
  Autorzy:
  J. Jaworska, K. Jelonek, M, Jaworska‐Kik, M. Musiał‐Kulik, A. Marcinkowski, J. Szewczenko, W. Kajzer, M. Pastusiak, J. Kasperczyk
  Czasopismo:
  Journal of Biomedical Materials Research Part A, 2020, 1-10 (rok: 2020, tom: 108 (4), strony: 44571), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jbm.a.36877 - link do publikacji
 2. Corrosion resistance of PLGA-coated biomaterials IF: 0,914
  Autorzy:
  J. SZEWCZENKO, W. KAJZER, M. GRYGIEL-PRADELOK, J. JAWORSKA, K. JELONEK, K. NOWIŃSKA, M. GAWLICZEK, M. LIBERA, A. MARCINKOWSKI, J. KASPERCZYK
  Czasopismo:
  Acta of Bioengineering and Biomechanics (rok: 2017, tom: 19, strony: 173-179), Wydawca: Wroclaw University of Science and Technology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5277/ABB-00556-2016-04 - link do publikacji
 3. Influence of surface modification of Ti6Al7Nb alloy on adhesion of poly(lactide-co-glycolide) coating (PLGA) IF: 4,389
  Autorzy:
  J. Szewczenko, W. Kajzer, A. Kajzer, M. Basiaga, M. Kaczmarek, R. Major, J. Jaworska, K. Jelonek, P. Karpeta-Jarząbek, M. Jaworska-Kik, J. Kasperczyk
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (rok: 2020, tom: 196, strony: 111280), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2020.111280 - link do publikacji
 4. Corrosion resistance of Ti6Al4V alloy coated with caprolactone-based biodegradable polymeric coatings IF: 1,296
  Autorzy:
  W. Kajzer, J. Jaworska, K.Jelonek, J. Szewczenko, A. Kajzer, K. Nowińska, A. Hercog, M. Kaczmarek, J. Kasperczyk
  Czasopismo:
  Maintenance and Reliability (rok: 2018, tom: 20, strony: 30-38), Wydawca: Polish Maintenance Society (Warsaw)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17531/ein.2018.1.5 - link do publikacji
 5. Electrochemical and Biological Performance of Biodegradable Polymer Coatings on Ti6Al7Nb Alloy IF: 2,972
  Autorzy:
  Wojciech Kajzer , Janusz Szewczenko, Anita Kajzer, Marcin Basiaga, Marcin Kaczmarek, Magdalena Antonowicz , Joanna Jaworska , Katarzyna Jelonek , Arkadiusz Orchel, Katarzyna Nowinska and Janusz Kasperczyk
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2020, tom: 13, strony: 44611), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma13071758 - link do publikacji
 6. The effect of electron beam sterilization on the physical properties of the bioresorbable polymer coatings on the titanium 6-aluminum 4-vanadium substrate IF: 0,556
  Autorzy:
  W. Kajzer, J. Szewczenko, A. Kajzer, M. Basiaga, J. Jaworska, K. Jelonek, A. Hercog, M. Kaczmarek, A. Marcinkowski, J. Kasperczyk
  Czasopismo:
  Materials Science & Engineering Technology (rok: 2020, tom: 51, strony: 631-644), Wydawca: Wiley-VCH Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/mawe.201900223 - link do publikacji
 7. Comparison of biodegradable poly(glycolide-e-caprolactone) and poly(glycolide-e-caprolactone-D,L-lactide) coatings enriched with ciprofloxacin formed on Ti6Al4V alloy IF: 3,797
  Autorzy:
  Jaworska Joanna, Jelonek Katarzyna, Kajzer Wojciech, Szewczenko Janusz, Kaczmarczyk Bożena, Marcinkowski Andrzej, Janeczek Henryk, Pastusiak Małgorzata, Basiaga Marcin, Kasperczyk Janusz
  Czasopismo:
  Polymer Degradation and Stability (rok: 2018, tom: 155, strony: 136-144), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymdegradstab.2018.07.013 - link do publikacji
 8. Poly(lactide-co-trimethylene carbonate) coatings with ciprofloxacin, fusidic acid and azithromycin. The effect of the drug on the degradation and biological activity against different Staphylococcus reference strains IF: 3,862
  Autorzy:
  J. Jaworska, K. Jelonek, T. J. Wąsik, M. Miklasińska-Majdanik, M. Kępa, J. Bratosiewicz-Wąsik, B. Kaczmarczyk, A. Marcinkowski, H. Janeczek, J. Szewczenko, W. Kajzer, M. Musiał-Kulik, J. Kasperczyk
  Czasopismo:
  European Polymer Journal (rok: 2021, tom: -, strony: -), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.eurpolymj.2021.110579 - link do publikacji
 9. Biodegradable polymer coatings on Ti6Al7Nb alloy IF: 1,112
  Autorzy:
  JANUSZ SZEWCZENKO, WOJCIECH KAJZER, ANITA KAJZER, MARCIN BASIAGA, MARCIN KACZMAREK, MAGDALENA ANTONOWICZ, KATARZYNA NOWIŃSKA, JOANNA JAWORSKA, KATARZYNA JELONEK, JANUSZ KASPERCZYK
  Czasopismo:
  Acta of Bioengineering and Biomechanics (rok: 2019, tom: 21, strony: 83-92), Wydawca: Wroclaw University of Science and Technology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.37190/ABB-01461-2019-01 - link do publikacji
 10. Surface modification of titanium 6-aluminum 7-niobium alloy with biodegradable polymer coatings IF: 0,556
  Autorzy:
  J. Szewczenko, W. Kajzer, A. Kajzer, M. Basiaga, Kaczmarek ,M. Antonowicz, J. Jaworska, K. Jelonek, A. Marcinkowski,J. Kasperczyk
  Czasopismo:
  Materials Science & Engineering Technology (rok: 2020, tom: 51, strony: 613-623), Wydawca: Wiley-VCH Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/mawe.201900226 - link do publikacji
 1. Influence of surface modification of Ti6Al7Nb alloy on adhesion of poly(lactic-co-glycolic acid) coatng (PLGA)
  Autorzy:
  J.Szewczenko, W.Kajzer, A.Kajzer, M.Basiaga, M.Kaczmarek, R.Major, J.Jaworska, K.Jelonek, P.Karpeta-Jarząbek J.Kasperczyk
  Konferencja:
  European Materials Research Society 2019 Spring Meeting (rok: 2019, ), Wydawca: European Materials Research Society
  Data:
  konferencja 27-31.05.2019
  Status:
  Opublikowana
 2. Poly(glycolide-ɛ-caprolactone) and poly(glycolide-ɛ-caprolactone-D,L-lactide) coatings enriched with ciprofloxacin formed on metallic implants
  Autorzy:
  J.Jaworska, K.Jelonek, W.Kajzer, J.Szewczenko, J.Kasperczyk
  Konferencja:
  2nd edition on Global Conference on Pharmaceutics and Drug Delivery Systems (rok: 2018, ), Wydawca: Magnus Group
  Data:
  konferencja 2-4 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 3. Corrosion coatings of Ti6Al7Nb alloy with biodegradable polymer coatings
  Autorzy:
  ,W.Kajzer, J.Szewczenko, A.Kajzer, M.Basiaga, M.Kaczmarek, M.Antonowicz, J.Jaworska, K.Jelonek, J.Kasperczyk
  Konferencja:
  European Materials Research Society 2019 Spring Meeting (rok: 2019, ), Wydawca: European Materials Research Society
  Data:
  konferencja 27-31.05.2019
  Status:
  Opublikowana
 4. The effect of radiation sterizlization on the physical properties of the bioresorbable polymer coatings on the Ti6Al4V substrate
  Autorzy:
  A.Kajzer, J.Szewczenko, W.Kajzer, , M.Basiaga, J.Jaworska, K.Jelonek, A.Hercog, A.Marcinkowski, J.Kasperczyk
  Konferencja:
  13th International conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting (rok: 2019, ), Wydawca: ACEX CONFERENCE
  Data:
  konferencja 1-5.07.2019
  Status:
  Opublikowana
 5. Wpływ procesu sterylizacji na własności fizyczne biodegradowalnych powłok polimerowych na podłożu ze stopu Ti6Al7Nb.
  Autorzy:
  J. Szewczenko, W. Kajzer, A. Kajzer, M. Basiaga, J. Jaworska, K. Jelonek, J. Kasperczyk.
  Konferencja:
  Advances in Applied Biomechanics 15 Jubileuszowa Konferencja Naukowa Majówka Młodych Biomechaników 2018 im. prof. Dagmary Tejszerskiej, [Ustroń, 18-20 maja 2018]. (rok: 2018, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 19-20 maja
  Status:
  Opublikowana
 6. Evaluation of various antibacterial, biodegradable polymeric coatings developed on TI6AL7Nb surface
  Autorzy:
  Joanna Jaworska, Katarzyna Jelonek, Marzena Jaworska, Wojtek Kajzer, Janusz Szewczenko Małgorzata Pastusiak, Janusz Kasperczyk
  Konferencja:
  27th Annual Conference of the Polish Society for Biomaterials 'Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine' (rok: 2018, ), Wydawca: Polish Society for Biomaterials
  Data:
  konferencja 11-14 Października
  Status:
  Opublikowana
 7. Surface modifications of Ti6Al7Nb alloy with biodegradable polymer coatings
  Autorzy:
  J.Szewczenko, W.Kajzer, A.Kajzer, M.Basiaga, M.Kaczmarek, M.Antonowicz, K.Nowinska, J.Jaworska, K.Jelonek, A.Marcinkowski, J.Kasperczyk
  Konferencja:
  13th International conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting (rok: 2019, ), Wydawca: ACEX CONFERENCE
  Data:
  konferencja 1-5.07.2019
  Status:
  Opublikowana