Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie nowych nanokrystalicznych stopów i kompozytów tantalu wytworzonych metodą mechanicznej syntezy i spiekania impulsowo-plazmowego

2015/19/B/ST5/02595

Słowa kluczowe:

Stopy i kompozyty nanokrystaliczne tantal struktura mikrostruktura mechaniczna synteza spieki PPS

Deskryptory:

  • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
  • ST5_11: Synteza biomateriałów
  • ST5_5: Korozja

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jarosław Jakubowicz 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 317 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-07-14

Zakończenie projektu: 2019-01-13

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

  1. Młynek kulowy do syntezy nanomateriałów. Za kwotę 50 000 PLN
  2. Komora korozyjna.