Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania wpływu wybranych metali na zmianę właściwości antyoksydacyjnych związków naturalnych występujących w produktach żywnościowych pochodzenia roślinnego

2015/17/B/NZ9/03581

Słowa kluczowe:

rodniki właściwości antyutleniające kwasy fenolowe kurkumina biodostępność

Deskryptory:

 • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności
 • NZ9_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Włodzimierz Lewandowski 

Liczba wykonawców projektu: 14

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 542 920 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-25

Zakończenie projektu: 2020-02-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. wirówka laboratoryjna. Za kwotę 8 000 PLN
 2. komputer przenośny z oprogramowaniem. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Biological activity of new cichoric acid-metal complexes in bacterial strains, yeast-like pathogenic fungi and human cel cultures in vitro IF: 4,171
  Autorzy:
  A. Jabłońska-Trypuć, U. Wydro, E. Wołejko, G. Świderski, W. Lewandowski
  Czasopismo:
  Nutrients (rok: 2020, tom: 12 (154), strony: 44582), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nu12010154 - link do publikacji
 2. Molecular Structure and antioxidant properties of alkali metal salds of rosmarinic acid. Experimental and DFT studies IF: 3,06
  Autorzy:
  R. Świsłocka, E. Regulska, J. Karpińska, G. Świderski, W. Lewandowski
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2019, tom: 24 (2645), strony: 44583), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules24142645 - link do publikacji
 3. Spectroscopic study of molecular structure, antioxidant activity and biological effects of metal hydroxyflavonol complexes IF: 2,536
  Autorzy:
  Mariola Samsonowicz, Ewa Regulska
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2017, tom: 173, strony: 757-771), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Cytotoxic, genotoxic and antimicrobial activity of caffeic and rosmarinic acids and their lithium, sodium and potassium salts as potential anticancer compounds IF: 2,064
  Autorzy:
  Marzena Matejczyka, Renata Świsłocka, Aleksandra Golonko, Włodzimierz Lewandowski, Eliza Hawrylik
  Czasopismo:
  Advances in Medical Sciences (rok: 2018, tom: 63, strony: 14-21), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.advms.2017.07.003 - link do publikacji
 5. Cichoric acid attenuates the toxicity of mesotrione. Effect on in vitro skin cell model IF: 3,061
  Autorzy:
  A. Jabłońska-Trypuć, R. Krętowski, G. Świderski, M. Cechowska-Pasko
  Czasopismo:
  Environmental Toxicology and Pharmacology (rok: 2020, tom: 77, strony: 103375), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.etap.2020.103375 - link do publikacji
 6. Correlations between molecular structure and biological activity in "logical series" of dietary chromone derivatives IF: 2,776
  Autorzy:
  W. Lewandowski, H. Lewandowska, A. Golonko, G. Świderski, R. Świsłocka, M. Kalinowska
  Czasopismo:
  PlosOne (rok: 2020, tom: 15(8), strony: e0229477), Wydawca: Plos
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0229477 - link do publikacji
 7. Kwas elagowy jako naturalny polifenol o potencjalnym znaczeniu przemysłowym IF: 0,428
  Autorzy:
  M. Kalinowska, M. Borkowska, J. Braun, W. Lewandowski
  Czasopismo:
  Przemysł chemiczny (rok: 2020, tom: 99(1), strony: 155-160), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/62.2020.1.24 - link do publikacji
 8. Possible Mechanisms of the Prevention of Doxorubicin Toxicity by Cichoric Acid—Antioxidant Nutrient IF: 4,196
  Autorzy:
  Agata Jabłońnska-Trypuć, Rafał Krętowski, Monika Kalinowska, Grzegorz Świderski, Marzanna Cechowska-Pasko, Włodzimierz Lewandowski
  Czasopismo:
  Nutrients (rok: 2018, tom: 10, strony: 44582), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nu10010044 - link do publikacji
 9. Curcumin as tyrosine kinase inhibitor in cancer treatment IF: 4,833
  Autorzy:
  A. Golonko, H. Lewandowska, R. Świsłocka, U.T. Jasińska, W. Priebe, W. Lewandowski
  Czasopismo:
  European Journal of Medicinal Chemistry (rok: 2019, tom: 181 (111512), strony: 44586), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejmech.2019.07.015 - link do publikacji
 1. Ocena właściwości prozdrowotnych tradycyjnych kaw zbożowych produkowanych na Podlasiu
  Autorzy:
  Mariola Samsonowicz
  Konferencja:
  XII Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku" (rok: 2016, ), Wydawca: Odział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
  Data:
  konferencja 22-23.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Spectroscopic (IR, Raman, UV-Vis) and Biological Study of Copper and Zinc Complexes and Sodium Salt with Cichoric Acid
  Autorzy:
  Renata Świsłocka, Grzegorz Świderski, Agata Jabłońska-Trypuć, Włodzimierz Lewandowski
  Konferencja:
  19th International Conference on Advances in Chemistry and Applied Chemistry (rok: 2017, ), Wydawca: World Academy of Science, Engineering and Technology
  Data:
  konferencja 04-05.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Mechanizmy przeciwnowotworowego działania kurkuminy i jej kompleksów z metalami przejściowymi
  Autorzy:
  Aleksandra Golonko, Renata Świsłocka, Włodzimierz Lewandowski
  Konferencja:
  Postępy w badaniach biomedycznych (rok: 2016, ), Wydawca: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Data:
  konferencja 10-11.12.16
  Status:
  Opublikowana
 4. Spectroscopic Study on Alkali Metal Salts of Rosmarinic Acid
  Autorzy:
  R. Świsłocka, E. Regulska, J. Karpińska, G. Świderski, M. Matejczyk, A. Golonko, W. Lewandowski
  Konferencja:
  4th International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (rok: 2019, ), Wydawca: Ege University, Izmir, Turkey
  Data:
  konferencja 05-09.08
  Status:
  Opublikowana
 1. Analiza właściwości antyutleniających hydroksypochodnych kwasu cynamonowego i ich soli z wybranymi litowcami. Potencjalne zastosowanie badanych związków w biotechnologii i inżynierii środowiska
  Autorzy:
  Aleksandra Golonko, Renata Świsłocka, Włodzimierz Lewandowski
  Książka:
  Inżynieria środowiska - młodym okiem (rok: 2016, tom: 22, strony: 296-323), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
  Status:
  Opublikowana
 2. Badania spektroskopowe kwasu cykoriowego i jego kompleksów z wybranymi matalami 3D
  Autorzy:
  Grzegorz Świderski, Renata Świsłocka, Włodzimierz Lewandowski
  Książka:
  Nauka i przemysł: Metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2017, tom: 1, strony: 15-21), Wydawca: UMCS, Lublin
  Status:
  Opublikowana
 3. Badanie właściwości anty- i pro-oksydacyjnych wybranych roślinnych związków fenolowych oraz kompleksów kwasu chlorogenowego z jonami glinu(III), manganu(II) i kobaltu(II)
  Autorzy:
  M. Kalinowska, E. Gołębiewska, M. Konieczna, W. Lewandowski
  Książka:
  Nauka i przemysł: Metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2019, tom: 1, strony: 79 - 84), Wydawca: UMCS Lublin
  Status:
  Opublikowana
 4. Badania spektroskopowe oraz ocena właściwości antyutleniających kompleksów kwasu rozmarynowego z wapniem i magnezem
  Autorzy:
  Renata Świsłocka, Eliza Rzadkowska, Sylwia Orzechowska, Grzegorz Świderski, Włodzimierz Lewandowski
  Książka:
  Nauka i przemysł: Metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2017, tom: 1, strony: 22-29), Wydawca: UMCS, Lublin
  Status:
  Opublikowana
 5. Ocena właściwości prozdrowotnych tradycyjnych kaw zbożowych produkowanych na Podlasiu
  Autorzy:
  Mariola Samonowicz
  Książka:
  Rola procesów technologicznych w kształtowaniu jakości żywności (rok: 2016, tom: -, strony: 205-216), Wydawca: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
  Status:
  Opublikowana
 6. Badania właściwości spektroskopowych (eksperymentalnych i teoretycznych) oraz antyutleniających kompleksów kwasu rozmarynowego z sodem i niklem(II)
  Autorzy:
  Renata Świsłocka, Grzegorz Świderski, Aleksandra Golonko, Włodzimierz Lewandowski
  Książka:
  Nauka i przemysł: Metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2018, tom: 1, strony: 277-286), Wydawca: UMCS, Lublin
  Status:
  Opublikowana
 7. Właściwości fizykochemiczne i biologiczne kompleksów manganu z wybranymi dihydroksykwasami
  Autorzy:
  Renata Świsłocka, Aleksandra Golonko, Włodzimierz Lewandowski
  Książka:
  Nauka i przemysł: Metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2018, tom: 1, strony: 310-319), Wydawca: UMCS, Lublin
  Status:
  Opublikowana