Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 25 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Realistyczne symulacje numeryczne dwu-płynowej granulacji Słońca w częściowo zjonizowanej plazmie

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST9

  Kierownik: dr Dariusz Wójcik

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 2. Emergentne materiały Diraca na bazie anizotropowych heterostruktur Si-Au

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Mariusz Krawiec

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 3. Badanie rozkładów mas fragmentów rozszczepienia

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST2

  Kierownik: Anna Zdeb

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 4. Magnetyczny silicen - adsorpcja metali przejściowych na silicenie

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Ryszard Zdyb

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 5. Fazy topologiczne w jednowymiarowych układach atomowych

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Mieczysław Jałochowski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 6. Dynamika nagłego tłumienia materiałów topologicznych: dynamiczne przemiany fazowe i splątanie kwantowe

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST3

  Kierownik: dr Nicholas Sedlmayr

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 7. Problemy spełnialności i równoważności dla skończonych algebr

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST6

  Kierownik: dr Jacek Krzaczkowski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 8. Ciemne stany w atomowych strukturach na uporządkowanych powierzchniach.

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Mieczysław Jałochowski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 9. Epitaksjalny silicen jako platforma do magazynowania wodoru w fazie stałej

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Mariusz Krawiec

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 10. Mechanizmy molekularne regulacji fotosyntetycznej funkcji antenowej roślin

  Konkurs: MAESTRO 8 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Wiesław Gruszecki

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 11. Stany związane w nadprzewodnikach i na międzyzłączach

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Tadeusz Domański

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 12. Badanie układów hybrydowych zawierających stany związane Majorany.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST3

  Kierownik: Aksel Kobiałka

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 13. Wpływ magnetycznych domieszek na stany związane w nadprzewodnikach

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST3

  Kierownik: Szczepan Głodzik

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 14. Związane z granulacją ogrzewanie atmosfery Słońca i powstawanie wiatru słonecznego

  Konkurs: OPUS 19 , panel: ST9

  Kierownik: prof. Krzysztof Murawski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 15. Nowe podejścia do teoretycznego wyznaczania stabilności egzotycznych jader atomowych z oszacowaniem niepewności modelowy...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Jerzy Dudek

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 16. Inżynieria przerwy energetycznej w Ge z wykorzystaniem procesów nierównowagowych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Jerzy Żuk

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 17. Mechanizmy molekularne współdziałania ksantofili i retinalu w siatkówce oka człowieka

  Konkurs: OPUS 23 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Wiesław Gruszecki

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 18. Procesy z udziałem neutrin w realistycznym modelu jądra atomowego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Wiesław Kamiński

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 19. Sterowanie magnetyzmem dwuwymiarowych heterostruktur zawierających antymonen

  Konkurs: OPUS 19 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Ryszard Zdyb

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 20. Czarne obiekty w badaniu ciemnego sektora

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Marek Rogatko

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 21. Mechanizm molekularny toksyczności antybiotyku przeciwgrzybiczego amfoterycyny B

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Wiesław Gruszecki

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 22. Badanie wpływu domieszek na układy nadprzewodzące ze sprzężeniem spin-orbita w przestrzeni rzeczywistej

  Konkurs: FUGA 5 , panel: ST3

  Kierownik: dr Andrzej Ptok

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 23. Symulacje numeryczne częściowo zjonizowanej, dwu-płynowej atmosfery Słońca

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST9

  Kierownik: prof. Krzysztof Murawski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 24. Badanie teoretyczne nisko i średnio-energetycznego rozszczepienia jąder atomowych

  Konkurs: SHENG 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Krzysztof Pomorski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 25. Mechanizmy molekularne aktywności biologicznej antybiotyku przeciwgrzybiczego amfoterycyny B

  Konkurs: OPUS 17 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Wiesław Gruszecki

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki