Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Teranostyczne nanonośniki do obrazowania MRI

2015/17/B/ST5/02808

Słowa kluczowe:

nanokaspułki teranostyka nanonośniki obrazowanie MRI

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_15: Chemia koloidów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Piotr Warszyński 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 832 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-03-01

Zakończenie projektu: 2019-08-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Komora laminarna do pracy w sterylnych warunkach. Za kwotę 34 000 PLN
 2. Oprogramowanie specjalistyczne do analizy danych.
 3. Wirówka laboratoryjna z akcesoriami ( m.in. rotory). Za kwotę 30 000 PLN
 4. Komputer do analizy danych wraz z oprogramowaniem (2 szt.). Za kwotę 16 000 PLN
 5. Mieszadło mechaniczne. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (17)
 1. Nafion-Based Nanocarriers for Fluorine Magnetic Resonance Imaging IF: 3,683
  Autorzy:
  Marta Szczęch, Natalia Łopuszyńska, Wiktoria Tomal, Krzysztof Jasiński, Władysław P. Węglarz, Piotr Warszyński, Krzysztof Szczepanowicz
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2020, tom: 36, strony: 9534-9539), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.langmuir.0c01512 - link do publikacji
 2. Polyelectrolyte nanocapsules containing iron oxide nanoparticles as MRI detectable drug delivery system IF: 2,838
  Autorzy:
  Krzysztof Szczepanowicz, Patrycja Piechota, Władysław P.Węglarz, Piotr Warszyński
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (rok: 2017, tom: 532, strony: 351-356), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2017.04.069 - link do publikacji
 3. Polysaccharide gel nanoparticles modified by the Layer-by-Layer technique for biomedical applications IF: 2,838
  Autorzy:
  K. Podgórna, K. Jankowska, K.Szczepanowicz
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (rok: 2017, tom: 519, strony: 192-195), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2016.07.067 - link do publikacji
 4. Gadolinium alginate nanogels for theranostic applications IF: 3,902
  Autorzy:
  K Podgórna, K Szczepanowicz, M Piotrowski, M Gajdošová, F Štěpánek, P Warszyński
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (rok: 2017, tom: 153, strony: 183-189), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2017.02.026 - link do publikacji
 5. Gadolinium labeled polyelectrolyte nanocarriers for theranostic application IF: 3,973
  Autorzy:
  M. Szczech, A. Karabasz, N. Łopuszyńska, M. Bzowska, W. Węglarz, P. Warszyński, K. Szczepanowicz
  Czasopismo:
  Colloids and surfaces. B, Biointerfaces (rok: 2019, tom: 183, strony: 110396), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2019.110396 - link do publikacji
 1. Pegylated polyelectrolyte nanocapsules for biomedical application
  Autorzy:
  K. Szczepanowicz, M. Szczęch, T. Kruk, W. Świątek, A. Karabasz, M. Bzowska, W. Węglarz, P. Warszyński
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry&50-te Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2018, ), Wydawca: Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 18-23.03.2018
  Status:
  Opublikowana
 2. Teranostyczne nośniki substancji aktywnych zawierające związki fluoru
  Autorzy:
  Ł. Płachta, N. Łopuszyńska, K. Szczepanowicz, P. Warszyński
  Konferencja:
  61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: PTCHem
  Data:
  konferencja 17-21.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Visualization of the distribution of 19F nuclei in Nafionloaded theranostic nanocapsules with the 3D Ultra-Short Echo Time pulse sequence at 9.4T
  Autorzy:
  N. Łopuszyńska , K. Jasiński , K. Szczepanowicz , P. Warszyński , W. P. Węglarz
  Konferencja:
  10th Kraków Workshop on Novel Applications of Imaging and Spectroscopy in Medicine, Biology and Material Sciences (rok: 2019, ), Wydawca: IFJ PAN
  Data:
  konferencja 23-25 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 4. Gadolinium alginate nanogels for theranostic application
  Autorzy:
  Podgórna K, Szczepanowicz K, Piotrowski M, Gajdošová M, Štěpánek F, Warszyński P.
  Konferencja:
  2nd Central European Biomedical Congress (rok: 2016, ), Wydawca: CEBC
  Data:
  konferencja 15-18 June 2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Incorporation of Gadolinium based compounds into polyelectrolyte nanocarriers for theranostic application
  Autorzy:
  K. Szczepanowicz, M. Szczęch, T. Kruk, W. Świątek, A. Karabasz, M. Bzowska, N. Łopuszańska, W.P. Węglarz, P. Warszyński
  Konferencja:
  32nd Conference of The European Colloid and Interface Society (rok: 2018, ), Wydawca: ECIS
  Data:
  konferencja 2-7.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 6. Polyelectrolyte nanocapsules for biomedical application
  Autorzy:
  K. Szczepanowicz, W. Węglarz, P. Warszyński,
  Konferencja:
  3rd International Symposium on Nanoparticles-Nanomaterials and Applications (rok: 2018, ), Wydawca: ISN2A
  Data:
  konferencja 22-25.01.2018
  Status:
  Opublikowana
 7. Polymer nanocarriers formed by the sequential adsorption as potential targeted and theranostic delivery systems
  Autorzy:
  K. Szczepanowicz, M. Szczęch, T. Kruk, P. Warszyński
  Konferencja:
  62 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2019, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 2-6 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 8. Polymeric nanocarriers modified by Layer by Layer approach for theranostic application
  Autorzy:
  M. Szczęch, K. Szczepanowicz, W.P. Węglarz, P. Warszynski
  Konferencja:
  NANOCON 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: NANOCON
  Data:
  konferencja 18-20.X.2017
  Status:
  Opublikowana
 9. Theranostic polyelectrolyte nanocarriers
  Autorzy:
  Ł. Płachta, K. Szczepanowicz, M. Szczęch, W. Węglarz, P. Warszyński
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry & 50-te Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, (rok: 2018, ), Wydawca: Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Science
  Data:
  konferencja 18-23.03.2018
  Status:
  Opublikowana
 10. Polyelectrolyte nanocapsules cantaining iron oxide nanoparticles as MRI detectable drug delivery system
  Autorzy:
  K. Szczepanowicz, P. Piechota, W.P. Weglarz, P. Warszyński
  Konferencja:
  21st InternationL Symposiu of Microencpaulation (rok: 2017, ), Wydawca: University of Algarve
  Data:
  konferencja 27-29.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 11. Polyelectrolyte nanocapsules for theranostics
  Autorzy:
  K. Szczepanowicz, M. Szczęch, A. Karabasz, M. Bzowska, P. Warszyński
  Konferencja:
  61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 17-21.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 12. Polysacharide gel nanoparticles for controlled drug delivery and theranostic application
  Autorzy:
  Podgórna K, Szczepanowicz K, Piotrowski M, Gajdošová M, Štěpánek F, Warszyński P.
  Konferencja:
  NanoTech Poland 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: UAM
  Data:
  konferencja 22-25 June 2016
  Status:
  Opublikowana
 13. Gadolinium-labeled polyelectrolyte nanocapsules for biomedical application
  Autorzy:
  K. Szczepanowicz , M. Szczech, A. Karabasz , M. Bzowska, W.P. Weglarz, P. Warszynski
  Konferencja:
  6th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials (rok: 2019, ), Wydawca: MaterialsToday
  Data:
  konferencja 11-15 marzec
  Status:
  Opublikowana
 14. Multifunctional polyelectrolyte nanocapsules for biomedicine
  Autorzy:
  K. Szczepanowicz, M. Szczęch, A. Karabasz, M. Bzowska, W. Weglarz, P. Warszyński
  Konferencja:
  10th International Congress Nanotechnology in Medicine & Biology (rok: 2019, ), Wydawca: Graz Medical University
  Data:
  konferencja 15-17 kwiecień
  Status:
  Opublikowana
 15. Polyelectrolyte nanocapsules for biomedical application
  Autorzy:
  Krzysztof Szczepanowicz, Karolina Podgórna, Tomasz Kruk, Piotr Warszyński
  Konferencja:
  ECIS 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: ECIS
  Data:
  konferencja 03-08.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 16. Polyelectrolyte nanocarriers for theranostic application
  Autorzy:
  K. Szczepanowicz, M. Szczęch, T. Kruk, W. Swiatek, A. Karabasz, M. Bzowska, W. Weglarz, P. Warszynski
  Konferencja:
  16th Conference of the International Association of Colloid and Interface Scientists (rok: 2018, ), Wydawca: IACIS
  Data:
  konferencja 21-25.05.2018
  Status:
  Opublikowana
 17. PCL-based multifunctional nanocapsules for theranostic application
  Autorzy:
  M. Szczech, A. Karabasz, N. Lopuszynska, M. Bzowska, W.P. Weglarz, P. Warszynski, K. Szczepanowicz
  Konferencja:
  6th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials (rok: 2019, ), Wydawca: MaterialsToday
  Data:
  konferencja 11-15 marzec
  Status:
  Opublikowana