Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Własności dynamiczne falowników napięcia współpracujących z sieciami impedancyjnymi, zasilanych z niskiego napięcia stałego, uwzględniające rzeczywiste parametry stosowanych magnetycznych materiałów miękkich.

2015/17/N/ST7/03720

Słowa kluczowe:

Energoelektronika modulacja PWM inwerter napięcia filtr wyjściowy metoda "coefficient diagram method" regulator "repetitive controller" regulacja " deadbeat control" modele małosygnałowe modele dyskretne sieci impedancyjne układ ZSI układ qZSI układ SIZSI układ CqZSI układ LCCT-ZSI wielopętlowy układ regulacji współczynnik zniekształceń harmonicznych system bezprzerwowego zasilania UPS właściwości materiałów magnetycznych

Deskryptory:

  • ST7_2: Elektrotechnika, elektronika: półprzewodniki, elementy i układy, systemy
  • ST6_12: Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji
  • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika, m.in.:

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Krzysztof Bernacki 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 94 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-03-16

Zakończenie projektu: 2018-09-15

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

  1. Stacja robocza.
  2. Piec komorowy przystosowany do lutowania bezołowiowego. Za kwotę 3 500 PLN
  3. Rozbudowa eksperymantalnego stanowiska pomiarowego jednofazowego falownika napięcia. Za kwotę 13 300 PLN
  4. Oprogramowanie specjalistyczne Keil. Za kwotę 11 500 PLN