Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ chronicznej depozycji antropogenicznego azotu organicznego na oddziaływania pomiędzy roślinami a konsumentami ich nasion.

2015/16/T/NZ8/00018

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • NZ8_2: Ekologia

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Michał Bogdziewicz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 3 - ogłoszony 2014-12-15

Przyznana kwota: 92 758 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-10-01

Zakończenie projektu: 2016-09-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 1. Masting in wind-pollinated trees: system-specific roles of weather and pollination dynamics in driving seed production IF: 4,73
  Autorzy:
  Bogdziewicz M, Szymkowiak J, Kasprzyk I, Grewling Ł, Borowski Z, Borycka K, Kantorowicz W, Myszkowska D, Piotrowicz K, Ziemianin M, Pesendorfer MB
  Czasopismo:
  Ecology (rok: 2018, tom: 98, strony: 2615-2625), Wydawca: ESA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ecy.1951 - link do publikacji
 2. The Moran effect and environmental vetoes: phenology synchrony and drought drive seed production in a Mediterranean oak IF: 4,82
  Autorzy:
  Bogdziewicz M, Fernandez-Martinez M, Bonal R, Espelta JM
  Czasopismo:
  Proceedings of Royal Society B (rok: 2017, tom: 284, strony: 20171784), Wydawca: Royal Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1098/rspb.2017.1784 - link do publikacji
 3. Effectiveness of predator satiation in masting oaks is negatively affected by conspecific density IF: 3,13
  Autorzy:
  Bogdziewciz M, Espelta J, Munoz A, Aparicio JM, Raul B
  Czasopismo:
  Oecologia (rok: 2018, tom: 186, strony: 983–993), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00442-018-4069-7 - link do publikacji
 4. Invasive oaks escape pre-dispersal insect seed predation and trap enemies in their seeds IF: 1,72
  Autorzy:
  Bogdziewicz M, Bonal R, Espelta JM, Kalemba E, Steele NA, Zwolak R
  Czasopismo:
  Integrative Zoology (rok: 2018, tom: 13, strony: 228-237), Wydawca: International Society of Zoology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/1749-4877.12285 - link do publikacji
 5. How do vertebrates respond to mast seeding? IF: 3,58
  Autorzy:
  Bogdziewicz M, Zwolak R, Crone EE
  Czasopismo:
  Oikos (rok: 2016, tom: 125, strony: 300-307), Wydawca: Nordic Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/oik.03012 - link do publikacji
 6. Increased temperature delays the late-season phenology of multivoltine insect IF: 5,52
  Autorzy:
  Glazaczow A, Orwin D, Bogdziewicz M
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2016, tom: 6, strony: 38022), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep38022 - link do publikacji
 7. Diet composition of the Eurasian otter Lutra lutra indifferent freshwater habitats of temperate Europe: areview and meta-analysis IF: 4,16
  Autorzy:
  Krawczyk A, Bogdziewicz M, Majkowska K, Glazaczow A
  Czasopismo:
  Mammal Reviews (rok: 2016, tom: 46, strony: 106-113), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/mam.12054 - link do publikacji
 8. Negative effects of density on space use of small mammals differ with the phase of the masting-induced population cycle IF: 2,53
  Autorzy:
  Bogdziewicz M, Zwolak R, Redosh L, Rychlik L, Crone EE
  Czasopismo:
  Ecology and Evolution (rok: 2016, tom: 6, strony: 8423–8430), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ece3.2513 - link do publikacji
 9. Oak acorn crop and Google search volume predict Lyme disease risk in temperate Europe IF: 1,83
  Autorzy:
  Bogdziewicz M, Szymkowiak J
  Czasopismo:
  Basic and Applied Ecology (rok: 2016, tom: 17, strony: 300-307), Wydawca: Ecological Society of Germany
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.baae.2016.01.002 - link do publikacji
 10. Effects of nitrogen deposition on reproduction in a masting tree: benefits of higher seed production are trumped by negative biotic interactions IF: 6,18
  Autorzy:
  Bogdziewicz M, Crone EE, Steele MA, Zwolak R
  Czasopismo:
  Journal of Ecology (rok: 2017, tom: 105, strony: 310–320), Wydawca: BES
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/1365-2745.12673 - link do publikacji