Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakterystyka i parametry jakościowe miodów odmianowych oraz produktów pochodnych

2014/15/N/NZ9/04058

Słowa kluczowe:

miód miód pitny fingerprinting fitochemia jakość HPLC GC-MS związki lotne związki nielotne SPE

Deskryptory:

 • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Kuś 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 115 280 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-04

Zakończenie projektu: 2018-09-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Unlocking Phacelia tanacetifolia Benth. honey characterization through melissopalynological analysis, color determination and volatiles chemical profiling IF: 3,52
  Autorzy:
  Piotr M. Kuś, Igor Jerković, Zvonimir Marijanović, Marina Kranjac, Carlo I.G. Tuberoso
  Czasopismo:
  Food Research International (rok: 2018, tom: 106, strony: 243-253), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foodres.2017.12.065 - link do publikacji
 2. Headspace Solid-Phase Microextraction and Ultrasonic Extraction with the Solvent Sequences in Chemical Profiling of Allium ursinum L. Honey IF: 3,098
  Autorzy:
  Igor Jerković, Piotr M. Kuś
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2017, tom: 22, strony: 1909, 1-9), Wydawca: MDPI AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules22111909 - link do publikacji
 3. New Sample Preparation Method for Honey Volatiles Fingerprinting Based on Dehydration Homogeneous Liquid–Liquid Extraction (DHLLE) IF: 3,098
  Autorzy:
  Piotr M. Kuś, Igor Jerković
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2018, tom: 23, strony: 1769), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules23071769 - link do publikacji
 4. VIS/NIR imaging application for honey floral origin determination IF: 1,851
  Autorzy:
  Saeid Minaei, Sahameh Shafiee, Gerrit Polder, Nasrolah Moghadam-Charkari, Saskia van Ruth, Mohsen Barzegar, Javad Zahiri, Martin Alewijn, Piotr M. Kuś
  Czasopismo:
  Infrared Physics & Technology (rok: 2017, tom: 86, strony: 218-225), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.infrared.2017.09.001 - link do publikacji
 5. Nitrogen compounds in Phacelia tanacetifolia Benth. honey: first time report on occurrence of (-)-5-epi-lithospermoside, uridine, adenine and xanthine in honey IF: 4,946
  Autorzy:
  Piotr M. Kuś, Maciej Włodarczyk, Carlo I.G. Tuberoso
  Czasopismo:
  Food Chemistry (rok: 2018, tom: 255, strony: 332-339), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foodchem.2018.02.093 - link do publikacji
 6. Screening of Polish Fir Honeydew Honey Using GC/MS, HPLC-DAD, and Physical-Chemical Parameters: Benzene Derivatives and Terpenes as Chemical Markers IF: 1,617
  Autorzy:
  Piotr M. Kuś, Igor Jerković, Zvonimir Marijanović, Carlo I. G. Tuberoso
  Czasopismo:
  Chemistry & Biodiversity (rok: 2017, tom: 14, strony: e1700179, 1-13), Wydawca: Wiley - VHCA AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cbdv.201700179 - link do publikacji
 1. Phytochemical diversity and specific features of varietal honeys
  Autorzy:
  Piotr Marek Kuś, Igor Jerković
  Konferencja:
  International Conference 16 th Ruzicka Days TODAY SCIENCE – TOMORROW INDUSTRY" (rok: 2016, ), Wydawca: Croatian Society of Chemical Engineers
  Data:
  konferencja 21-23.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. The headspace volatiles as chemical markers of fir honeydew honey with medical potential
  Autorzy:
  Piotr Kuś, Zvonimir Marijanović, Igor Jerković
  Konferencja:
  2nd International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy and nutrition" (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 15-17.09.2016
  Status:
  Opublikowana