Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Transkryptomiczna analiza komórek nowotworowych poddanych działaniu kombinacji substancji synergistycznie aktywujących białko p53 - poszukiwanie nieznanych regulatorów apoptozy.

2014/15/D/NZ5/03410

Słowa kluczowe:

p53 nutlina-3a aktynomycyna D stress jąderkowy apoptoza transkryptom ekspresja genów

Deskryptory:

 • NZ5_7: Leczenie chorób człowieka
 • NZ3_1: Biologia komórki
 • NZ5_9: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ5 - Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt: przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów

Jednostka realizująca:

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Gdowicz-Kłosok 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 218 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-27

Zakończenie projektu: 2019-08-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. Alzheimer's disease-associated TREM2 gene is regulated by p53 tumor suppressor protein IF: 2,18
  Autorzy:
  Artur Zajkowicz*, Agnieszka Gdowicz-Kłosok*, Małgorzata Krześniak, Patryk Janus, Barbara Łasut and Marek Rusin
  Czasopismo:
  Neuroscience letters (rok: 2018, tom: 681, strony: 62-97), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.neulet.2018.05.037 - link do publikacji
 2. Synergistic activation of p53 by actinomycin D and nutlin-3a is associated with the upregulation of crucial regulators and effectors of innate immunity. IF: 3,84
  Autorzy:
  Krześniak M, Zajkowicz A, Gdowicz-Kłosok A, Łasut-Szyszka B, Rusin M.
  Czasopismo:
  Cellular Signalling (rok: 2020, tom: 69:109552, strony: 44942), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cellsig.2020.109552 - link do publikacji
 3. PIM2 survival kinase is upregulated in a p53-dependent manner in cells treated with camptothecin or co-treated with actinomycin D and nutlin-3a. IF: 3,21
  Autorzy:
  Artur Zajkowicz, Małgorzata Krześniak, Agnieszka Gdowicz-Kłosok, Barbara Łasut, Marek Rusin
  Czasopismo:
  Archives of Biochemistry and Biophysics (rok: 2018, tom: 655, strony: 26-36), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.abb.2018.08.005 - link do publikacji
 1. PORÓWNANIE TRANSKTYPTOMÓW KOMÓREK A549 TRAKTOWANYCH INTERFERONEM-Α1 LUB CZYNNIKAMI AKTYWUJĄCYMI BIAŁKO P53.
  Autorzy:
  Łasut-Szyszka B, Gdowicz-Kłosok A, Krześniak M, Zajkowicz A, Rusin M.
  Konferencja:
  IV Spotkania z Onkologią Molekularną i Translacyjną (rok: 2019, ), Wydawca: COI Warszawa
  Data:
  konferencja 04-05.04
  Status:
  Opublikowana
 2. Strong activation of p53 tumor suppressor protein is assiociated with coordinated upregulation of proteins protecting against infections.
  Autorzy:
  Rusin M, Łasut-Szyszka B, Gdowicz-Kłosok A, Krześniak M, Zajkowicz A
  Konferencja:
  13th Central and Eastern European Proteomic Conference (rok: 2019, ), Wydawca: 13th Central and Eastern European Proteomic Conference
  Data:
  konferencja 23-26.09.
  Status:
  Opublikowana
 3. THE SURVIVAL KINASE PIM2 IS EFFICIENTLY STIMULATED BY STRONGLY ACTIVATED P53 PROTEIN
  Autorzy:
  Małgorzata Krześniak, Artur Zajkowicz, Agnieszka Gdowicz-Kłosok, Barbara Łasut-Szyszka, Marek Rusin
  Konferencja:
  XXIInd Gliwice Scientific Meetings (rok: 2018, ), Wydawca: XXIInd Gliwice Scientific Meetings
  Data:
  konferencja 16-17.11.
  Status:
  Opublikowana
 4. DUSP13 gene-the novel potential p53 target.
  Autorzy:
  Małgorzata Krześniak, Agnieszka Gdowicz-Kłosok, Artur Zajkowicz, Iwona Matuszczyk, Marek Rusin
  Konferencja:
  XXth Gliwice Scientific Meetings 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: XXth Gliwice Scientific Meetings 2016
  Data:
  konferencja 18-19.11.
  Status:
  Opublikowana
 5. Hyperactivation of p53 is associated with upregulation of STING, NLRX1, IFIT1 and IFIT3 genes involved in innate immunity
  Autorzy:
  M. Krześniak, A. Zajkowicz, A. Gdowicz-Kłosok, I. Matuszczyk, M. Rusin
  Konferencja:
  XXIst Gliwice Scientific Meetings (rok: 2017, ), Wydawca: XXIst Gliwice Scientific Meetings
  Data:
  konferencja 17-18.11
  Status:
  Opublikowana
 6. Regulation of innate immunity genes by p53 tumor suppressor protein
  Autorzy:
  M. Rusin, A. Zajkowicz, M. Krześniak, A. Gdowicz-Kłosok
  Konferencja:
  XXIst Gliwice Scientific Meetings (rok: 2017, ), Wydawca: XXIst Gliwice Scientific Meetings
  Data:
  konferencja 17-18.11.
  Status:
  Opublikowana
 7. THE P53 TUMOR SUPPRESSOR PROTEIN STIMULATES THE EXPRESSION OF ALZHEIMER'S DISEASE-ASSOCIATED TREM2 GENE IN CANCER CELLS OF DIFFERENT ORGIN.
  Autorzy:
  Łasut B, Krześniak M, Zajkowicz A, Gdowicz-Kłosok A, Rusin M.
  Konferencja:
  XII Copernican International Young Scientists Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Nicolaus Copernicus University in Torun
  Data:
  konferencja 28-29.06.
  Status:
  Opublikowana
 8. TREM2 gene associated with the risk of Alzheimer's disease is upregulated by p53 tumor suppressor protein in cancer cells of different origin.
  Autorzy:
  Krześniak M, Zajkowicz A, Gdowicz-Kłosok A, Janus P, Łasut B, Rusin M.
  Konferencja:
  10th ANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE OF CONTEMPORARY ONCOLOGY (rok: 2018, ), Wydawca: współczesna onkologia
  Data:
  konferencja 21–23.03.
  Status:
  Opublikowana
 9. BIAŁKO P53 I INTERFERONY – SPRZYMIERZEŃCY W WALCE Z WIRUSAMI I NOWOTWORAMI.
  Autorzy:
  Rusin M, Łasut-Szyszka B, Krześniak M, Zajkowicz A, Gdowicz-Kłosok A
  Konferencja:
  IV Spotkania z Onkologią Molekularną i Translacyjną (rok: 2019, ), Wydawca: COI Warszawa
  Data:
  konferencja 04-05.04.
  Status:
  Opublikowana
 10. THE p53 TUMOR SUPRESSOR PROTEIN STIMULATES THE EXPRESSION OF BLNK -GENE IMPORTANT IN HUMORAL IMMUNE SYSTEM
  Autorzy:
  Barbara Łasut-Szyszka, Agnieszka Gdowicz-Kłosok, Małgorzata Krześniak, Artur Zajkowicz, Iwona Matuszczyk, Marek Rusin
  Konferencja:
  XXIInd Gliwice Scientific Meetings (rok: 2018, ), Wydawca: XXIInd Gliwice Scientific Meetings
  Data:
  konferencja 16-17.11.
  Status:
  Opublikowana
 11. Supresor procesu nowotworowego białko p53, a procesy neurodegeneracyjne
  Autorzy:
  Łasut B, Gdowicz-Kłosok A, Krześniak M, Zajkowicz A, Rusin M
  Konferencja:
  "Śląskie Spotkania Naukowe" (rok: 2018, ), Wydawca: "Śląskie Spotkania Naukowe"
  Data:
  konferencja 25-26.05.
  Status:
  Opublikowana