Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 32 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Semantyka zmodyfikowanych predykatów

  Konkurs: SONATINA 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Olga Poller

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 2. Krzywe osobliwe na powierzchniach algebraicznych

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST1

  Kierownik: dr Piotr Pokora

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 3. Konfiguracje prostych i ich własności algebraiczne i geometryczne

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST1

  Kierownik: Jakub Kabat

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 4. Kompleksowe podejście do projektowania proszków do farmaceutycznego druku 3D metodą selektywnego spiekania laserowego - ...

  Konkurs: OPUS 23 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Piotr Kulinowski

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 5. Demistyfikacja gorących podkarłów typu B z użyciem danych satelitarnych KEPLER, TESS oraz GAIA.

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Andrzej Baran

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 6. Obraz Polski w świetle belgijskich raportów dyplomatycznych i publicystyki (1940-1989)

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Józef Łaptos

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 7. Diagnoza kompetencji merytorycznych i dydaktycznych nauczycieli podejmujących studia podyplomowe kwalifikujące do naucza...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Barbara Barańska

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 8. Analiza plastyczności aparatu fotosyntetycznego modelowego semihalofita Mesembryanthemum crystallinum w warunkach stresu...

  Konkurs: OPUS 23 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Michał Nosek

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 9. Zróżnicowanie struktur i procesów demograficznych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w Polsce

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Sławomir Kurek

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 10. Przejście płodności w Polsce międzywojennej

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Bartosz Ogórek

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 11. Interpretując Euklidesa

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS1

  Kierownik: Anna Petiurenko

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 12. Kobiecy dwór szlachecki w Rzeczypospolitej w czasach saskich. Struktura, ludzie, kultura, funkcje.

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Bożena Popiołek

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 13. Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Bożena Popiołek

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 14. Nowa klasa materiałów przeźroczystej ceramiki

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr Andrzej Kruk

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 15. Pierwsze pokolenia wolności. Państwo, patriotyzm, demokracja w świadomości młodzieży (studenckiej) w Polsce i na Ukraini...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Radosław Marzęcki

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 16. Analiza rejonu niskich częstości transformaty Fouriera krzywych jasności gwiazd z sondy Kepler.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Jerzy Krzesiński

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 17. Czynniki wpływające na abiotyczną i biologiczną erozję ołowianej amunicji śrutowej w środowisku

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Łukasz Binkowski

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 18. Wokół hipotezy Karlssona-Nussbauma

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST1

  Kierownik: Aleksandra Huczek

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 19. Pragmatyczny zwrot ucieleśnionego poznania a kategoria "podmiotu motywowanego moralnie" Marka Rowlandsa

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS1

  Kierownik: Zbigniew Słuszkiewicz

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 20. Ojcowie polskiego designu. Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana. Architektura wnętrz i meblarstwo.

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agata Wójcik

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 21. Opracowanie nowych metod uczenia maszynowego na potrzeby rozpoznawania oraz oceny aktywności ruchowej człowieka

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST6

  Kierownik: dr Tomasz Hachaj

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 22. Analiza popytu na absolwentów studiów z dziedziny nauk o Ziemi w Polsce i wybranych krajach

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Danuta Piróg

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 23. Rozmaitości i ideały jednorodne z symetriami

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Tomasz Szemberg

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 24. Nieskończoność i nieskończenie małe

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Piotr Błaszczyk

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 25. Dodatniość wiązek liniowych na powierzchniach algebraicznych

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr Łucja Farnik

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 26. Arytmetyczne i geometryczne podejście do asymptotycznych niezmienników w algebrze i geometrii algebraicznej

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Tomasz Szemberg

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 27. Kryteria definicyjne a leksykalna taksonomia emocji

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS6

  Kierownik: Krystian Macheta

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 28. Przygotowanie opatrzonej wstępem oraz komentarzem historycznym bilingwicznej (w dwóch wersjach: grecko-angielskiej oraz ...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Rafał Kosiński

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 29. Supremacja polityczna Habsburgów a proces kształtowania się elit galicyjskich w XIX wieku

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Łukasz Sroka

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 30. Arytmetyka i geometria przestrzeni parametrów dla pewnych konfiguracji prostych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST1

  Kierownik: Magdalena Lampa-Baczyńska

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 31. Ewolucja i pas niestabilności gorących podkarłów w dwóch starych gromadach otwartych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Andrzej Baran

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 32. Epistemiczna krytyka literacka. Modele sceptycyzmu w Stanleya Cavella odczytaniach Szekspira.

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS1

  Kierownik: Michał Filipczuk

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie