Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza wielofunkcyjnych nanocząstek up-konwertujących oraz badanie mechanizmów generowania reaktywnych form tlenu z nanocząstek w obecności fotouczulaczy i ich oddziaływania z materiałami biologicznymi

2014/15/D/ST5/02604

Słowa kluczowe:

optomagnetyczne nanocząstki terapia fotodynamiczna teranostyka mechanizmy transferu energii hipertermia MRI

Deskryptory:

 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_11: Synteza biomateriałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Bożena Sikora 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 498 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-20

Zakończenie projektu: 2019-07-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Dewar na ciekły azot ze statywem. Za kwotę 5 000 PLN
 2. Mierniki mocy i energii USB (2 szt.). Za kwotę 3 600 PLN
 3. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Za kwotę 5 000 PLN
 4. Suszarka laboratoryjna SLW 53 STD w wersji standardowej z wymuszonym obiegiem powietrza: pojemność 56 l. Za kwotę 4 200 PLN
 5. Wyparka. Za kwotę 9 000 PLN
 6. Standardowa dioda fotoelektryczna Si, czujnik mocy na długości fali od 400-1100 nm i mocy do 500mW. Za kwotę 1 400 PLN
 7. Laser.
 8. Mikrowirówka. Za kwotę 5 300 PLN
 9. Pełen zestaw do elektroforezy białkowej, elektroforezy agarozowej, Western Blott. Za kwotę 60 000 PLN
 10. Rotor uchylny z uchwytami na probówki 15 i 50 ml. Za kwotę 8 000 PLN
 11. Termiczny czujnik mocy (zakres mocy: 10 mW-10 W). Za kwotę 3 600 PLN
 12. Rotor na płytki. Za kwotę 3 000 PLN
 13. Vortex. Za kwotę 3 000 PLN
 14. Łaźnia wodna. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Mammalian cell defence mechanisms against the cytotoxicity of NaYF4:(Er,Yb,Gd) nanoparticles IF: 7,367
  Autorzy:
  B. Sikora, P. Kowalik, J. Mikulski, K. Fronc, I. Kamińska, M. Szewczyk, A. Konopka, K. Zajdel, R. Minikayev, K. Sobczak, W. Zaleszczyk, A. Borodziuk, J. Rybusiński, J. Szczytko, A. Sienkiewicz, T. Wojciechowski, P. Stępień, M. Frontczak-Baniewicz, M. Łapiński, G. Wilczyński, W. Paszkowicz, A. Twardowski, D. Elbaum
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2017, tom: 9, strony: 14259-14271), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7NR03705H - link do publikacji
 2. Unmodified Rose Bengal photosensitizer conjugated with NaYF4:Yb,Er upconverting nanoparticles for efficient photodynamic therapy IF: 3,399
  Autorzy:
  A.Borodziuk, P. Kowalik, M. Duda, T. Wojciechowski, R. Minikayev, D. Kalinowska, M.T. Klepka, K. Sobczak, Ł Kłopotowski, B.Sikora
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2020, ), Wydawca: IOP Science
  Status:
  Złożona
 3. Single-step synthesis of Er3+ and Yb3+ ions doped molybdate/Gd2O3 core–shell nanoparticles for biomedical imaging IF: 3,44
  Autorzy:
  I. Kamińska, D. Elbaum, B. Sikora, P. Kowalik, J. Mikulski, Z. Felcyn, P. Samol, T. Wojciechowski, R. Minikayev, W. Paszkowicz, W. Zaleszczyk, M. Szewczyk, A. Konopka, G. Gruzeł, M. Pawlyta, M. Donten, K. Ciszak, K. Zajdel, M. Frontczak-Baniewicz, P. Stępień, M. Łapiński, G. Wilczyński, K. Fronc
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2018, tom: 29, strony: 25702), Wydawca: IOP Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6528/aa9974 - link do publikacji
 4. Structural, optical and magnetic properties of Y3-0.02-xEr0.02YbxAl5O12 (0IF: 3,399
  Autorzy:
  I. Kamińska, D. Jankowski , B. Sikora, P. Kowalik, R. Minikayev, T. Wojciechowski, M. Chojnacki, K. Sobczak, J. Rybusiński, J. Szczytko, K. Zajdel, A. Suchocki1, W. Paszkowicz, M. Frontczak-Baniewicz, K. Fronc
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2020, ), Wydawca: IOP Science
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1088/1361-6528/ab73b9 - link do publikacji
 5. Yttrium-Doped Iron Oxide Nanoparticles for Magnetic Hyperthermia Applications IF: 4,309
  Autorzy:
  P. Kowalik, J. Mikulski, A. Borodziuk, M. Duda, I. Kaminska, K. Zajdel, J. Rybusinski, J. Szczytko, T. Wojciechowski, K. Sobczak, R. Minikayev, M. Kulpa-Gresztae , R. Pazik, P. Grzaczkowska, K. Fronc, M. Lapinski, M. Frontczak-Baniewicz, B. Sikora
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2020, ), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.9b11043 - link do publikacji
 6. Upconversion fluorescence imaging of HeLa cells using ROS generating SiO2-coated lanthanide-doped NaYF4 nanoconstructs IF: 3,108
  Autorzy:
  P. Kowalik, D. Elbaum, J. Mikulski, K. Fronc, I. Kamińska, P. C. Morais, P. E. de Souza, R. Barbosa Nunes, F. H. Veiga-Souza, G. Gruzeł, R. Minikayev, T. Wojciechowski, E. Mosiniewicz-Szablewska, M. Szewczyk, M. Pawlyta, A. Sienkiewicz, M. Łapiński, K. Zajdel, P. Stępień, J. Szczepkowski, W. Jastrzębski, M. Frontczak-Baniewicz, W. Paszkowicz, B. Sikora
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 30262-30273), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra25383k - link do publikacji
 7. Cell damage induced by magnetic hyperthermia of Fe3O4 doped by Y3+ ions on 4T1 cells IF: 3,049
  Autorzy:
  P. Kowalik, J. Mikulski, P. Grzączkowska, A. Borodziuk, M. Duda, I. Kamińska, K. Zajdel, J. Rybusiński, J. Szczytko, T. Wojciechowski, K. Sobczak, R. Minikayev, M. Kulpa-Greszta, R. Pązik, K. Fronc, M. Łapiński, M. Frontczak-Baniewicz, B. Sikora
  Czasopismo:
  RSC Advances , Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Złożona