Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Maska w kulturze współczesnej Europy: obrzęd - karnawał - teatr - zabawa - sztuka

2014/15/B/HS2/00482

Słowa kluczowe:

Europa maska neoobrzędowość przedmiot performatywny tożsamość typologia

Deskryptory:

  • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologicznokulturowe)
  • HS2_12: Teatrologia i sztuki performatywne (aktorstwo, taniec i in.)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Wojciech Dudzik 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 336 762 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-30

Zakończenie projektu: 2021-03-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony