Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 252 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badanie synergetyki składników katalizatora w reakcji rozkładu amoniaku jako źródła wodoru, na bazie podpórkowanych hybr...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST4

  Kierownik: Andrzej Kowalczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 2. Włókna szklane domieszkowane lantanowcami o hybrydowych właściwościach bioaktywnych i sensorowych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST8

  Kierownik: Agata Baranowska

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 3. Wpływ elastyczności podłoża hodowlanego na rekrutację taliny do kontaktów zogniskowanych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ3

  Kierownik: Zbigniew Baster

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 4. Tlenohalogenki bizmutu wspomagane asymetrycznymi lub multimerycznymi nanocząstkami zawierającymi siarczek srebra

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST5

  Kierownik: Onur Çavdar

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 5. Czynniki indukowane hipoksją a zaburzenia dojrzewania oligodendrocytów w modelu asfiksji neonatalnej in vitro

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ3

  Kierownik: Justyna Janowska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 6. Nowa grupa wysokonapięciowych tlenkowych materiałów katodowych dla ogniw sodowych Na-ion z udziałem anionowej pary redok...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST8

  Kierownik: Gabriela Ważny

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

 7. Rozwiązania słabe i miarowe dla równań fizyki matematycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST1

  Kierownik: Tomasz Dębiec

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 8. Aktywność biologiczna etanolowego ekstraktu miejskiego propolisu i pullulanowego filmu jadalnego z jego dodatkiem

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ9

  Kierownik: Katarzyna Pobiega

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności

 9. Na pierwszej linii frontu: biurokracja pierwszego kontaktu a miejska presja ekologiczna

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Renata Putkowska-Smoter

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 10. Nieformalne osiedla w Hawanie i proyectos comunitarios - wykluczenie społeczne i oddolne strategie jego przezwyciężania ...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS3

  Kierownik: Oskar Lubiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 11. Charakterystyka strukturalna oraz analiza właściwości funkcjonalnych nowej grupy wieloskładnikowych stopów Heuslera na o...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST8

  Kierownik: dr Agnieszka Brzoza-Kos

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

 12. Wpływ nastroju na procesy semantyczne w dwujęzyczności: Badanie z wykorzystaniem potencjałów wywołanych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS2

  Kierownik: Marcin Naranowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 13. Związek pomiędzy oczekiwaniami społecznymi, podstawowymi potrzebami psychologicznymi, autowaloryzacją Ja i postrzeganymi...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Joanna Gutral

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 14. Struktura bimetrycznych teorii grawitacji w ujęciu geometrii nieprzemiennej

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST2

  Kierownik: Arkadiusz Bochniak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 15. Pre-inkubacja i pre-inkubatory przedsiębiorczości: zaktualizowana definicja i pierwsza klasyfikacja

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Bielicki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 16. Włoska Partia Komunistyczna wobec wydarzeń w Polsce 1980-1989

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS3

  Kierownik: Bartosz Gromko

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

 17. Rola organizacji miejskiej przestrzeni rekreacyjnej w rozwoju rekreacji twórczej. Przykład Łodzi.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: Aleksandra Mroczek-Żulicka

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 18. Korelacje w wielociałowych dywanach kwantowych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST2

  Kierownik: Piotr Grochowski

  Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

 19. Badanie zaburzeń homeostazy miedzi w drożdżowym modelu rzadkich chorób neurodegeneracyjnych związanych z deficytem białe...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ3

  Kierownik: Piotr Soczewka

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 20. Nowa, oparta na danych metoda opisu geometrii sceny do lokalizacji agenta

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST6

  Kierownik: Jan Wietrzykowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

 21. Wpływ kinazy RIPK4 na przekaz sygnału ścieżka RAF1/MEK/ERK w czerniaku złośliwym.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ3

  Kierownik: Ewelina Madej

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 22. Model wyborów mieszkaniowych w cyklu życia gospodarstwa domowego

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Matel

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 23. Mechanizmy zwiększenia cytotoksyczności fleomycyny przez antymon i kadm u modelowego organizmu drożdży Saccharomyces cer...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ2

  Kierownik: Ewa Pilarczyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 24. Synteza związków fenolowych w transformowanych kulturach roślin Dionaea musipula J. Ellis i ich właściwości przeciwbakte...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ9

  Kierownik: Wojciech Makowski

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 25. Ewolucja i funkcja odwróconych powtórzeń (IR) w genomach plastydowych Euglenophyta

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ8

  Kierownik: Kacper Maciszewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 26. Rola polifenoli Coleus amboinicus (Lour.) w modulacji procesu metanogenezy i biouwodorowania w żwaczu jagniąt

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ9

  Kierownik: Yulianri Yanza

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 27. Badanie zjawiska tunelowania międzypasmowego między niskowymiarowymi gazami nośników w polowym tranzystorze tunelowym...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST7

  Kierownik: dr Piotr Wiśniewski

  Politechnika Warszawska, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

 28. Doświadczalne i numeryczne badania nośności granicznej zdegradowanych konstrukcji ze względu na wpływ korozji i zamknięt...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST8

  Kierownik: Krzysztof Wołoszyk

  Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

 29. Badanie układów hybrydowych zawierających stany związane Majorany.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST3

  Kierownik: Aksel Kobiałka

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 30. Chemiczna komunikacja w ekosystemach wodnych: strach drapieżnika jako kolejna informacja, która nie może być ignorowana ...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ8

  Kierownik: Monika Sysiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 31. Internacjonalizacja i innowacje wzornicze w branży meblarskiej - eksploracja współzależności

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: Dobrochna Augustyniak

  Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

 32. Badania modelowe dotyczące zastosowania pochodnych kwasów hydroksycynamonowych do stabilizacji olejów farmaceutycznych (...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ9

  Kierownik: Natalia Mikołajczak

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności

 33. Badania stabilności materiałów elektrod powietrznych w ogniwach SOE w warunkach wysokiego stężenia pary wodnej w szeroki...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST8

  Kierownik: Michał Wierzbicki

  Instytut Energetyki - Instytut Badawczy

 34. Transkryptomiczne biomarkery ostrego zespołu wieńcowego i odpowiedzi na podwójną terapię przeciwpłytkową u młodych doros...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ5

  Kierownik: Anna Kędziora

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 35. Dziecko i dzieciństwo w powojennej Polsce (1944-1956)

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS2

  Kierownik: Marcin Gołąb

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 36. Badanie efektów metod modyfikacji słomy zbożowej w obniżaniu palności kompozytów elastomerowych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST8

  Kierownik: Justyna Miedzianowska

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 37. Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw granatu itrowo-żelazowego na elektrodach przewodzących

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST5

  Kierownik: Adam Krysztofik

  Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

 38. Wpływ floroglucyny na rozwój insulinooporności w przebiegu niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby (NAFLD).

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ7

  Kierownik: Krzysztof Drygalski

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 39. Mechanizm domieszkowania tlenem cienkich warstw GaN za pomocą rozpylania magnetronowego i analiza formowania kontaktu om...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST7

  Kierownik: Monika Masłyk

  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

 40. Wpływ wybranych regionów/motywów w genomie wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora oraz zmiany gospodarzy w t...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ9

  Kierownik: Daria Budzyńska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 41. Synteza i badanie wpływu wysokiej temperatury na właściwości spektroskopowe, strukturalne i morfologiczne funkcjonalnych...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST4

  Kierownik: Natalia Stopikowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 42. Nowa metoda określania efektywnych właściwości materiałów kompozytowych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST8

  Kierownik: Anna Wiśniewska

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny

 43. Badania nad sekwencyjnym połączeniem produkcji biobutanolu i biogazu z biomasy lignocelulozowej

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST8

  Kierownik: Wojciech Dziemianowicz

  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

 44. Nowe rozwiązanie metodyczne do analizy w czasie rzeczywistym wtórnych produktów utleniania olejów jadalnych wykorzystywa...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ9

  Kierownik: Tomasz Majchrzak

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 45. Translokacja bakteriofagów jako składników mikrobiomu jelitowego

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ6

  Kierownik: Aleksander Szymczak

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 46. Rola nauki i danych w czasach Sztucznej Inteligencji - obowiązki państw w zakresie zarządzania danymi w świetle art. 15 ...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS5

  Kierownik: Łukasz Szoszkiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 47. Badanie mechanizmu i roli autofagii indukowanej przez Interferon-Lambda2 na progresję gruczolakoraka piersi i trzustki i...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ5

  Kierownik: Rafał Pingwara

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 48. Funkcjonalność otulin wybranych parków narodowych w Polsce w kontekście przemian krajobrazu i planowanego zagospodarowan...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: Michał Jakiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 49. Reakcje stopu magmowego i płaszcza oraz potencjalne wzbogacenie w metale wzdłuż subkontynentalnej granicy skorupy i płas...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST10

  Kierownik: Bartosz Pieterek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 50. Ocena skuteczności metod geofizycznych przy rozpoznawaniu archeologicznych reliktów rzymskich fortów z obszaru rumuńskie...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST10

  Kierownik: Michał Pisz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii