Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 321 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nowe drogi funkcjonalizacji ligandów bogatych w fosfor

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Anna Ordyszewska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 2. Ewolucja ujęcia procesów nieświadomych w teoriach poznawczo-behawioralnych. Rekonstrukcja, analiza i dyskusja.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: Monika Romanowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 3. Adaptacja zakarpackich wzorców kulturowych epoki miedzi w młodszych kulturach naddunajskich na Wyżynie Małopolskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: Stanisław Wilk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 4. Pejzaż duchowy Południowej Afryki. Wzajemne wpływy pracy sangom, szamanów i myśli New Age w Republice Południowej Afryki...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS1

  Kierownik: Agnieszka Podolecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 5. Rola symulacji sensoryczno-motorycznej w przetwarzaniu dźwięków emocjonalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: Kinga Wołoszyn-Hohol

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 6. Rola witaminy D w oddziaływaniu makrofagów na komórki nowotworowe w modelu mysiego raka gruczołu sutkowego

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: Artur Anisiewicz

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 7. Selektywny i wielokrotny odczyt z wielomodowej pamięci kwantowej.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST2

  Kierownik: Adam Leszczyński

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 8. Otrzymywanie biodegradowalnych polimerów i mieszanin polimerowych oraz ocena ich przydatności dla zastosowań w systemach...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Kamila Lewicka

  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

 9. Poszukiwanie mutacji w genach COL4A3, COL4A4 i COL4A5 odpowiedzialnych za występowanie i przebieg kliniczny glomerulopat...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: Olga Bielska

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 10. Rola aktywności rybunukleazowej białka MCPIP1 w hamowaniu wzrostu neuroblastoma.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Iwona Nowak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 11. Ontologiczny i metodologiczny status symetrii w fizyce

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS1

  Kierownik: Joanna Luc

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 12. Badanie funkcjonalne wpływu rzadkich mutacji genu BRAF na rozwój raka wątroby z wykorzystaniem systemu CRISPR/Cas9

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: Magdalena Śmiech

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 13. Różne oblicza bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wpływ formy inwestycji na ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: Marcin Humanicki

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 14. Charakterystyka molekularna nanostruktury komórek nowotworów złośliwych przy użyciu wysokorozdzielczej spektroskopii cza...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ1

  Kierownik: Ewelina Kubicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 15. Generyczność w języku norweskim

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS2

  Kierownik: Anna Kurek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 16. Znaczenie komponentów dostępności transportowej w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego w latac...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: Sławomir Goliszek

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 17. Związki wykazujące fluorescencję jako specyficzne markery polskich miodów odmianowych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: Ewa Makowicz

  Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii

 18. Badania kwantowego zjawiska Halla w studniach kwantowych HgTe/HgCdTe z fermionami Diraca

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST3

  Kierownik: Ivan Yahniuk

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 19. Protektorat polski przy Stolicy Apostolskiej (1503-1589)

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: Michał Hirsch

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 20. Silne kliki w grafach

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST1

  Kierownik: Małgorzata Śleszyńska-Nowak

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 21. Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużne

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: Kamila Czepczor-Bernat

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

 22. Identyfikacja mechanizmu molekularnego odpowiedzialnego za występowanie zależnej od polimorfizmu -1562C/T promotora genu...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ3

  Kierownik: Sylwia Pabian-Jewuła

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 23. Epigenetyczna regulacja ekspresji genów u kur po podaniu prebiotyku i synbiotyku in ovo

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Aleksandra Dunisławska

  Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 24. Charakterystyka i synteza nośników leków opartych na sztucznych egzosomach skierowanych do leczenia powikłań mikronaczyn...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Anna Drożdż

  Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 25. Wpływ nanomateriałów fotoaktywnych na stabilność mikrobiologiczną i skład chemiczny soku winogronowego i wina

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Kamila Pachnowska

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Katedra Fizykochemii Nanomateriałów

 26. Zmniejszenie aberracji chromatycznych w zakresie terahercowym przy użyciu struktur dyfrakcyjnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST7

  Kierownik: Karolina Liebert

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 27. Analiza zmiany w czasie reaktywności płytek krwi, związku ze stężeniem płytkowych pęcherzyków wewnątrzkomórkowych oraz p...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: Ceren Eyileten

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 28. Analiza czynników wpływających na przekonania dotyczące Antropogenicznej Zmiany Klimatu i na stopień poparcia wobec rozw...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: Zbigniew Bohdanowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 29. Wpływ SATB1 na poziom EGFR oraz na progresję niedrobnokomórkowych raków płuc

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: Natalia Glatzel-Plucińska

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 30. Wielkie plejstoceńskie sandry Polski NW - sedymentologia, paleohydraulika oraz zapis powodzi w nowym ujęciu.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST10

  Kierownik: Mateusz Mleczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 31. Relacje dwuelementowe w strukturach normatywnych w prawie

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Oskar Pogorzelski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 32. Epigenetyczna rola białka Prdm3 w trakcie neurogenezy

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ3

  Kierownik: Paweł Leszczyński

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 33. Rola koaktywatora transkrypcji YAP w regulacji apoptozy keratynocytów indukowanej promieniowaniem UV

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: Igor Bednarski

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski

 34. Wiodące relatywistyczne poprawki nieadiabatyczne do energii cząsteczki wodoru

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST4

  Kierownik: Paweł Czachorowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 35. Rola transferów socjalnych w budżetach gospodarstw domowych beneficjentów pomocy społecznej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Mateusz Trochymiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 36. Rola kontroli poznawczej w związkach narcyzmu z gniewem i wrogością: badania eksperymentalne i podłużne

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: Oliwia Maciantowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 37. Skuteczność autoafirmacyjnych intencji implementacyjnych w redukowaniu objawów depresji i lęku oraz zwiększaniu dobrosta...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: Patryk Łakuta

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 38. Zastosowanie transmisyjnej mikroskopii elektronowej w badaniu in-situ indukowanych temperaturą zmian struktury pojedyncz...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Anna Kaleta

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 39. Akty mowy w języku akadyjskim w I tys. p.n.e.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS2

  Kierownik: Sara Manasterska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 40. Ochrona różnorodności biologicznej w działalności rolniczej w prawie Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Katarzyna Frączak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 41. Zbiorowiska dendrofilnych gatunków mrówek w gradiencie urbanizacyjnym

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ8

  Kierownik: Michał Michlewicz

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 42. Modelowanie i badanie efektu mechanicznych obciążeń cyklicznych na procesy gojenia i regeneracji wspomagane materiałami ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST7

  Kierownik: Yanfei Lu

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji

 43. Badania nad zaburzeniami komórek śródmiąższowych typu Cajala (telocytów) w macicy, jako potencjalnym czynnikiem niepłodn...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: Veronika Aleksandrovych

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 44. Rola czynnika transkrypcyjnego HvABI5 w odpowiedzi na stres suszy u jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.)

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: Anna Collin

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

 45. Czy unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych rozwiąże paradoks prywatności w internecie? Badanie preferencji uż...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: Michał Paliński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 46. Kumaryny jako potencjalne substancje o działaniu przeciwlękowym.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ7

  Kierownik: Jarosław Widelski

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny

 47. Wspomaganie procesu anammox w niskich temperaturach za pomocą wybranych nanomateriałów

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Mariusz Tomaszewski

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 48. Wielofunkcyjne bioszkła nowej generacji modyfikowane strontem, cerem i cynkiem do zastosowań w inżynierii tkankowej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: Barbara Zagrajczuk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej I Ceramiki

 49. Wczesnorzymskie naczynia do gotowania z rezydencjonalnej dzielnicy Nea Pafos - w świetle badań typologicznych, archeomet...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: Monika Więch

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 50. Jedno- i wielofunkcyjne benzoksazyny na bazie fenoli pochodzenia naturalnego

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: Artur Jamrozik

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej