Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 16 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kultury wizualne fantastyki naukowej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Paweł Frelik

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 2. Krytyka literacka i eseistyka okresu Drugiej Wojny Światowej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Jerzy Święch

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 3. Prasa żydowska na Lubelszczyźnie

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Adam Kopciowski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 4. Najmniej znany spośród najbardziej interesujących - obrządek pogrzebowy kultury strzyżowskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS3

  Kierownik: Anna Hyrchała

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 5. Przetwórstwo, dystrybucja i cyrkulacja krzemieni turońskich prowincji świętokrzyskiej wśród najstarszych społeczności ne...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Szeliga

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 6. Dekorowane zwoje Estery (megilot Ester) ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego na tle tradycji zdobienia zwojów ...

  Konkurs: FUGA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Dagmara Budzioch

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 7. Osadnictwo późnopaleolityczne w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS3

  Kierownik: Tadeusz Wiśniewski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 8. Współczesna wymowa polska. Badanie z wykorzystaniem trójwymiarowej artykulografii elektromagnetycznej

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Anita Lorenc

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 9. Zbliżenie kultur poprzez sport: przedstawienia Polski jako gospodarza Euro 2012 w prasie brytyjskiej i irlandzkiej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Irmina Wawrzyczek

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 10. Fikcja i tożsamość. Francuskojęzyczna literatura współczesnej Belgii

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Renata Bizek-Tatara

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 11. Symulacja przyszłości - fantastyka naukowa i gry wideo

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr Paweł Frelik

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 12. Sarmackie miecze i sztylety. Typologia, chronologia, rozprzestrzenienie (od kultury prochorowskiej do późnego okresu sar...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Sylwester Sadowski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 13. Na tropie zaginionych odkryć - archeologia w prasie regionalnej byłej prowincji Grenzmark - Posen-Westpreussen

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Andrzej Kokowski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 14. Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918. Słownik biograficzny

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Latawiec

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 15. Teatr dramatyczny w Lublinie w latach 1944-1989

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jarosław Cymerman

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 16. Muzea historyczne jako miejsca pamięci: reprezentacje komunizmu w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Anna Ziębińska-Witek

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny