Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ struktury i domieszkowania wielowarstwowych układów ferromagnetyk / wczesny metal przejściowy na ich właściwości magnetostatyczne i magnetotransportowe

2014/13/B/ST5/01834

Słowa kluczowe:

warstwy wielokrotne metale kobalt molibden wolfram domieszki struktura krystaliczna naprężenia interfejsy anizotropia magnetyczna magnetyczna struktura domenowa sprzężenie magnetyczne magnetoopór indukowany moment magnetyczny

Deskryptory:

 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Andrzej Wawro 

Liczba wykonawców projektu: 13

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 1 110 060 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-03-06

Zakończenie projektu: 2018-09-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Gausometr z czujnikiem Halla. Za kwotę 14 000 PLN
 2. Monitor prędkości parowania materiałów / grubościomierz. Za kwotę 140 000 PLN
 3. Oscyloskop. Za kwotę 6 100 PLN
 4. Próżniomierze UHV (2 szt.). Za kwotę 32 000 PLN
 5. Komputer przenośny. Za kwotę 5 000 PLN
 6. Kamera CCD (2 szt.). Za kwotę 3 000 PLN
 7. Komplet buforowych zbiorników w liniach pompowania ze sterowaniem atomatycznym. Za kwotę 85 000 PLN
 8. Komputer przenośny ze stacją dokującą, dwoma monitorami, oprogramowaniem. Za kwotę 14 000 PLN
 9. Oświetlacz LED do mikroskopu. Za kwotę 60 000 PLN
 10. Zestaw pompowy komory SPM. Za kwotę 50 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 1. XMCD studies of magnetic polarization at Mo atoms in CoMo alloy and magnetically coupled Co/Mo multilayers IF: 2,876
  Autorzy:
  A. Wawro, E. Milińska, Z. Kurant, A. Pietruczik, J. Kanak, K. Ollefs, F. Wilhelm, A. Rogalev, A. Maziewski
  Czasopismo:
  Journal of Synchrotron Radiation (rok: 2018, tom: 25, strony: 1400-1407), Wydawca: International Union of Crystallography
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S1600577518008500 - link do publikacji
 2. Engineering the magnetic anisotropy of an ultrathin Co layer sandwiched between films of Mo or Au IF: 2,747
  Autorzy:
  A. Wawro, Z. Kurant, M. Tekielak, P. Nawrocki, E. Milińska, A. Pietruczik, M. Wójcik, P. Mazalski, J. Kanak, K. Ollefs, F. Wilhelm, A. Rogalev and A. Maziewski
  Czasopismo:
  Journal of Physics D: Applied Physics (rok: 2017, tom: 50, strony: 215004), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6463/aa6a94 - link do publikacji
 3. Epitaxial Co1-xMox thin film alloys studied by 59Co NMR IF: 3,315
  Autorzy:
  P. Nawrocki, A. Pietruczik, A. Wawro, M. Wojcik
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2019, tom: 788, strony: 559-564), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2019.02.232 - link do publikacji
 4. Iron doping influence on interlayer magnetic coupling and magnetoresistance in Co/MoFe/Co films IF: 2,717
  Autorzy:
  I. Sveklo, Z. Kurant, M. Tekielak, A. Pietruczik, K. Dybko, A. Wawro, A. Maziewski
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2019, tom: 489, strony: 165417), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2019.165417 - link do publikacji
 5. Modifications of the magnetization ordering in Co/Mo/Co layers by Ga+ ion irradiation IF: 3,341
  Autorzy:
  A. Wawro, Z. Kurant, M. Tekielak, M. Jakubowski, A. Pietruczik, R. Bottger, A. Maziewski
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2017, tom: 110, strony: 252405), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4987142 - link do publikacji
 6. Interlayer coupling-driven magnetic ordering and magnetization processes in ultrathin Au/Co/Mo/Co/Au film IF: 2,717
  Autorzy:
  Z. Kurant, M. Tekielak, J. Sveklo, A. Wawro, A. Maziewski
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2019, tom: 475, strony: 683-649), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 7. Magnetic Properties of Coupled Co=Mo=Co Structures Tailored by Ion Irradiation IF: 4,808
  Autorzy:
  A. Wawro, Z. Kurant, M. Jakubowski, M. Tekielak, A. Pietruczik, R. Böttger, A. Maziewski
  Czasopismo:
  Physical Review Applied (rok: 2018, tom: 9, strony: 14029), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevApplied.9.014029 - link do publikacji
 8. Structural, magnetostatic and magnetodynamic studies of Co/Mo-based uncompensated synthetic antiferromagnets
  Autorzy:
  Piotr Ogrodnik, Jarosław Kanak, Maciej Czapkiewicz, Sławomir Ziętek, Aleksiej Pietruczik, Krzysztof Morawiec, Piotr Dłużewski, Krzysztof Dybko, Andrzej Wawro, and Tomasz Stobiecki
  Czasopismo:
  Physical Review Materials (rok: 2019, ), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Złożona
 1. Structure and magnetic anisotrpy of ultrathin Co/Mo multilayers
  Autorzy:
  A. Wawro, E. Milińska, A. Pietruczik, L.T. Baczewski, P. Nawrocki, M. Wójcik, Z. Kurant, M. Tekielak, A. Maziewski, J. Kanak, K. Ollefs, F. Wilhelm, A. Rogalev
  Konferencja:
  6th Annual World Congress of Nano Science and Technology (rok: 2016, ), Wydawca: BIT Group Global Ltd.
  Data:
  konferencja 26-28 października
  Status:
  Opublikowana
 2. Tailoring the interlayer magnetic coupling in Co/Mo/Co structures
  Autorzy:
  A. Wawro, Z. Kurant, M. Jakubowski, M. Tekielak, A. Pietruczik, E. Milinska, R. Boettger, A. Maziewski
  Konferencja:
  10th International Conference on Magnetic and Superconducting Materials (MSM17) (rok: 2017, ), Wydawca: Sharif University of Technology
  Data:
  konferencja 18-21 września
  Status:
  Opublikowana
 3. Abundance of magnetic coupling modes in the Co/Mo multilayers
  Autorzy:
  A. Wawro, Z. Kurant, M. Tekielak, P. Dłuzewski, K. Morawiec, E. Milinska, A. Pietruczik, M. Matczak, F. Stobiecki and A. Maziewski
  Konferencja:
  The European Conference Physics of Magnetism 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Institute of Molecular Physics PAS & Faculty of Physics Adam Mickiewicz University
  Data:
  konferencja 26-30 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 4. Influence of Co and spacer (Au or Mo) layers thicknesses on magnetic domain structures and magnetization reversal processes
  Autorzy:
  M.Tekielak, Z.Kurant, A.Maziewski, A.Pietruczik and A.Wawro
  Konferencja:
  Joint European Magnetic Symposia 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: organizator, IOP
  Data:
  konferencja August 22-26
  Status:
  Opublikowana
 5. Engineering of interlayer magnetic coupling in Co-based ultrathin multilayers
  Autorzy:
  A. Wawro, Z. Kurant, M. Tekielak, I. Sveklo, A. Pietruczik, P. Dłużewski, K. Dybko, M. Matczak, F. Stobiecki, J. Kanak and A. Maziewski
  Konferencja:
  International Conference on Advanced Nanomaterials (rok: 2018, ), Wydawca: University of Aveiro
  Data:
  konferencja 18-20 July
  Status:
  Opublikowana
 6. Structure driven magnetic coupling in ultrathin Co-containing multilayer system
  Autorzy:
  A. Wawro, E. Milińska, A. Pietruczik, M. Tekielak, Z. Kurant, A. Maziewski, J. Kanak
  Konferencja:
  10th International Conference of Polish Society for Crystal Growth (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów
  Data:
  konferencja 16-21 października
  Status:
  Opublikowana
 7. Tuning of ultrathin layers magnetic properties by sample structure, ion bombardment or light irradiation
  Autorzy:
  A.Maziewski, J.Kisielewski, M.Kisielewski, Z.Kurant, P.Mazalski, I.Sveklo, M.Tekielak, A.Wawro
  Konferencja:
  International Conference on Magnetic Materials and Applications (ICMAGMA - 2018) (rok: 2018, ), Wydawca: Niser
  Data:
  konferencja 9-13 December
  Status:
  Opublikowana
 8. Thin film magnetic nanodots with perpendicular anisotropy
  Autorzy:
  A.Wawro, E.Milińska, A.Pietruczik,L.T.Baczewski, Z.Kurant, I.Sveklo and A.Maziewski
  Konferencja:
  EMN Istanbul Meeting Energy Materials Nanotechnology (rok: 2015, ), Wydawca: organizator konferencji
  Data:
  konferencja 1-4 lipca
  Status:
  Opublikowana
 9. Ion Beam Driven Tuning of the Interlayer Coupling: Towards Magnonic Crystals
  Autorzy:
  A. Wawro, Z. Kurant, M. Jakubowski, M.Tekielak, A. Pietruczik, R. Boettger, A. Maziewski
  Konferencja:
  7th Annual World Congress Nano Science & Technology-2017 (rok: 2017, ), Wydawca: BIT Group Global Ltd.
  Data:
  konferencja 24-26 October
  Status:
  Opublikowana
 10. Ion Irradiation Driven Modifications of Magnetic Properties in Layered Systems Containing Ultrathin Cobalt Layers
  Autorzy:
  M. Jakubowski, Z. Kurant, M. Tekielak, A. Maziewski, J. Fassbender, A. Wawro
  Konferencja:
  6th Annual World Congress of Nano Science and Technology (rok: 2016, ), Wydawca: BIT Group Global Ltd.
  Data:
  konferencja 26-28 października
  Status:
  Opublikowana
 11. Magnetization reversal and magnetic domain structure in Ne ion irradiated Co/Mo/Co coupled thin film structures
  Autorzy:
  M. Tekielak, Z. Kurant, M. Jakubowski, R. Boettger, A. Maziewski, and A. Wawro
  Konferencja:
  The European Conference Physics of Magnetism 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Institute of Molecular Physics PAS & Faculty of Physics Adam Mickiewicz University
  Data:
  konferencja 26-30 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 12. Modification of interlayer coupling in Co/Mo/Co structures by ion irradiation
  Autorzy:
  A. Wawro, Z. Kurant, M. Tekielak, M. Jakubowski, A. Pietruczik, P. Aleszkiewicz, R. Böttger, A. Maziewski
  Konferencja:
  Intermag 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: IEEE Magnetics
  Data:
  konferencja 24-28 kwietnia
  Status:
  Opublikowana