Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Muzea historyczne jako miejsca pamięci: reprezentacje komunizmu w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

2014/13/B/HS3/04886

Słowa kluczowe:

muzeum historyczne ekspozycja komuznizm historiografia reprezentacja Europa Środkowo-Wschodnia miejsca pamięci

Deskryptory:

 • HS2_10: Muzealnictwo
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Ziębińska-Witek 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 123 190 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-24

Zakończenie projektu: 2018-10-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. laptop. Za kwotę 3 000 PLN
 2. aparat fotograficzny. Za kwotę 1 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Zachodniej
  Autorzy:
  Anna Ziębińska-Witek
  Czasopismo:
  Res Historica (rok: 2018, tom: 46, strony: 235-252), Wydawca: Wydawnictwo UMCS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/rh.2018.46.235-252 - link do publikacji
 2. Victims of the Holocaust in Museum Exhibitions. New Ways of Representations IF: 5
  Autorzy:
  Anna Ziębińska-Witek
  Czasopismo:
  Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (rok: 2016, tom: 14, strony: 135-152), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 3. Von Henkern und Helden. Geheimdienstmuseen in Ostmitteleuropa IF: 0,12
  Autorzy:
  Anna Ziębińska-Witek
  Czasopismo:
  Osteuropa (rok: 2019, tom: 12, strony: 55-69), Wydawca: Verlag C.H. Beck oHG
  Status:
  Opublikowana
 4. Uber die Materialitat der Erinnerung: post-kommunistische Nostalgie in den Musseen
  Autorzy:
  Anna Ziębińksa-Witek
  Czasopismo:
  Historie. Jahrbuch des Zentrums fur Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften (rok: 2020, tom: 14, strony: ), Wydawca: Budrich UniPress Ltd.
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Musealisation of communism, or how to create national identity in historical museum IF: 5
  Autorzy:
  Anna Ziębińska-Witek
  Czasopismo:
  Muzeologia a Kulturne Dedicstvo/Museology and Cultural Heritage (rok: 2020, ), Wydawca: Faculty of Arts Comenius University
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Communism in Museum Spaces Or How Memory The Cannon Is Formed
  Autorzy:
  Anna Ziębińska-Witek
  Konferencja:
  5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts (rok: 2018, ), Wydawca: SGEM
  Data:
  konferencja 19-21.03. 2018
  Status:
  Opublikowana
 2. Człowiek w sytuacji granicznej w kontekście ekspozycji muzealnych
  Autorzy:
  Anna Ziębińska-Witek
  Konferencja:
  Człowiek w sytuacji-ujęcie multidyscyplinarne (rok: 2018, ), Wydawca: WUW
  Data:
  konferencja 14-17.11.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Miejsca zagłady jako przestrzenie ekspozycyjne
  Autorzy:
  Anna Ziębińska-Witek
  Książka:
  Muzea w poobozowych miejscach pamięci (rok: 2017, tom: 1, strony: 145-163), Wydawca: Państwowe Muzeum na Majdanku
  Status:
  Opublikowana
 2. Historia, pamięć i afekt, czyli dzieje najnowsze na ekspozycjach
  Autorzy:
  Anna Ziębinska-Witek
  Książka:
  Klio na wolności. Historiografia dziejów najnowszych w Polsce po 1989 (rok: 2016, tom: 1, strony: 275-288), Wydawca: IPN
  Status:
  Opublikowana
 3. monografia
  Autorzy:
  Anna Ziębińska-Witek
  Książka:
  Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (rok: 2018, tom: 1, strony: 342), Wydawca: Wydawnictwo UMCS
  Status:
  Opublikowana
 4. The Holocaust in Museum Exhibitions. The Primer at the State Museum at Majdanek
  Autorzy:
  Anna Ziębińska-Witek
  Książka:
  : Images of Rupture between East and West. The Perceptions of Auschwitz and Hiroshima in Eastern European Arts and Media (rok: 2016, tom: 1, strony: 281-297), Wydawca: Universitätsverlag WINTER
  Status:
  Opublikowana