Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 60 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badania in-situ relaksacji plastycznej warstw buforowych InGaN w celu zwiększenia limitów zawartości indu w azotkowych w...

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST5

  Kierownik: dr Julita Smalc-Koziorowska

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 2. Badania wpływu samoleczących, organiczno-nieorganicznych warstw zol-żel na odporność korozyjną i zmęczenie stali w zakre...

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST5

  Kierownik: dr Justyna Krzak

  Politechnika Wrocławska

 3. Sardynki i szproty jako źródło składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego ...

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Aneta Kopeć

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

 4. Elektrochemiczne sensory gazowe do detekcji nadtlenku wodoru

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST4

  Kierownik: prof. Valentin Mircheski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 5. Regulacja synergistycznej toksyczności roślinnych saponin triterpenowych i białek inaktywujących rybosom

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Adam Matkowski

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 6. Odwrotny łańcuch dostaw pozostałości biomasy drzewnej

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Kawa

  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania

 7. Górskie ekosystemy w obliczu globalnego ocieplenia: badania wpływu parametrów pokrywy śnieżnej na zbiorowiska mikroorgan...

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Anna Ronikier

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

 8. Chromofory organiczne na ferromagnesach w obecności światła: badania fotochemiczne i magnetyczne

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST5

  Kierownik: prof. Bronisław Marciniak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Zaawansowanych Technologii

 9. Mieszaniny cieczy jonowych do zastosowań w superkondensatorach: harmonia elektrochemii, NMR i symulacji

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Svyatoslav Kondrat

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 10. Kompleksowy opis absorpcji w aparatach ze złożem rotującym z użyciem trójwymiarowej obliczeniowej mechaniki płynów, bada...

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST8

  Kierownik: prof. Andrzej Górak

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 11. FLAT: Warstwowe nanopłatki dwuwymiarowe dla sterowalnej optoelektroniki

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST3

  Kierownik: dr Karolina Słowik

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 12. MEG-A: Pierwsi budowniczowie megalitów w północnym Lewancie. Interdyscyplinarne badania krajobrazu archeologicznego w Ak...

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: HS3

  Kierownik: dr Zuzanna Wygnańska

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 13. Zarządzanie zasobami radiowymi w bezprzewodowych sieciach lokalnych oparte na uczeniu maszynowym

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Szymon Szott

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 14. Równoległa ilościowa ocena celowalnosci, wychwytu komórkowego i wewnątrzkomórkowego uwalniania leku w celu ustalenia zal...

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST5

  Kierownik: prof. Adolfo Rivero Müller

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski

 15. Czechosłowacko-polskie Sieci Akademickie podczas Zimnej Wojny między wielką polityką i strategiami indywidualnymi

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: HS3

  Kierownik: dr Tomáš Pavlíček

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 16. Anty-Stokesowkie Chłodzenie dla Fluidyki

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST3

  Kierownik: dr Paweł Karpiński

  Politechnika Wrocławska

 17. Optymalizacja parametryczna modeli i systemów z opóźnieniem czasowym z wykorzystaniem metaheurystyk

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST7

  Kierownik: prof. Janusz Kacprzyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 18. CO2CHEM - WYKORZYSTANIE CO2 W REDOKS-NEUTRALNYM C-H KARBOKSYLOWANIU NA DRODZE FOTOKATALITYCZNEJ

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST4

  Kierownik: prof. Dorota Gryko

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 19. Rewizja aktualnych koncepcji dotyczących wpływu garbników na homeostazę przewodu pokarmowego u prosiąt.

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Jakub Piwowarski

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny

 20. Skutki zmian w łączności ekosystemów na procesy metaboliczne i emisje gazów cieplarnianych z ocieplających się jezior Ar...

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST10

  Kierownik: dr Maciej Bartosiewicz

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 21. Stabilność genomu oocytów i komórek somatycznych ssaków

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Jerzy Dobrucki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 22. Argumentacyjny model refrazy: ujęcie pragmatyczne i retoryczne

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Marcin Koszowy

  Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 23. Badanie aktywomu nowotworów w celu opracowania nowej generacji koniugatów przeciwciało-lek

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Marcin Poręba

  Politechnika Wrocławska

 24. Grupy kwantowe, grafy i symetrie przez teorię reprezentacji

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST1

  Kierownik: prof. Adam Skalski

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 25. Strategie prewencji konserwatorskiej dla obiektów z poli(chlorku winylu)

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Kruczała

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 26. Bezpieczna komunikacja kwantowa w multipleksowanych sieciach optycznych

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST2

  Kierownik: dr Mikołaj Lasota

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 27. Antyutleniające, elektroaktywne i biobójcze samoprzylegające materiały opatrunkowe

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Joanna Pietrasik

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 28. Zależność pomiędzy mechanizmem nukleacji a własnościami mechanicznymi w cienkich warstwach miedzi osadzanych technikami ...

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Marcin Sikora

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH

 29. Gradientowe biomateriały wrażliwe na bodźce otrzymywane metodą druku 3D i 4D do regeneracji ubytków kostnochrzęstnych...

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Izabella Rajzer

  Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

 30. Reologia cieczy magnetoreologicznych w niejednorodnym polu magnetycznym - tryb szczypania

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST8

  Kierownik: prof. Bogdan Sapiński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 31. Badanie i zastosowanie miękkiego promieniowania rentgenowskiego wytwarzanego w wyniku naświetlania intensywnymi impulsam...

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST7

  Kierownik: prof. Henryk Fiedorowicz

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki

 32. Niskowymiarowe nanoarchitektury dla emisji światła i konwersji światła w energię elektryczną

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST4

  Kierownik: dr Silvio Osella

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 33. Procesy enkapsulacji metali w biowęglu

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST8

  Kierownik: prof. Andrzej Szlęk

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 34. Stabilizacja w wysokich ciśnieniach oraz przejścia fazowe nieuchwytnych fluorków metali przejściowych

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Dominik Kurzydłowski

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

 35. Potencjał polityczny teorii spiskowych. Studium Polski i Słowenii

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Turska-Kawa

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 36. RecHybrid: Regulacja rekombinacji mejotycznej u hybryd Arabidopsis i pomidora przez zależne od MutS wykrywanie polimorfi...

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Piotr Ziółkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 37. Genomiczne profilowanie krążących markerów i sparowanych guzów pierwotnych od chorych na raka piersi

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: NZ5

  Kierownik: dr Aleksandra Markiewicz

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 38. Badanie mechanizmu aglomeracji cząstek w przeciwprądowym suszeniu rozpryskowym z zawracaniem cząstek stałych

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST8

  Kierownik: dr Maciej Jaskulski

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 39. Charakterystyka nowych linii embrionalnych komórek macierzystych o rozszerzonym potencjale z przedimplantacyjnych zarodk...

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Izabela Wocławek-Potocka

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 40. Badania nad genetycznymi, epigenetycznymi, transkryptomicznymi i proteomicznymi mechanizmami regulującymi oporność owiec...

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Ewa Grochowska

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 41. Badania numeryczne i terenowe anizotropowych skał poddanych dużemu odkształceniu: zastosowanie mechaniki mikropolarnej w...

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Marcin Dąbrowski

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 42. Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego prototypowania 3D-VAT

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Joanna Ortyl

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 43. Mechanizmy zależnej od uszkodzenia mitochondriów aktywacji układu immunologicznego w eksperymentalnych modelach choroby ...

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: NZ4

  Kierownik: prof. Agata Adamczyk

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 44. Badania nad kooperacją jonów metali w dwuatomowych centrach złożonych z jonów metali przejściowych

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 45. Włókna nanostrukturyzowane do laserów światłowodowych z generacją na dwóch długościach fali

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST7

  Kierownik: prof. Ryszard Buczyński

  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

 46. 3DED-QCr: trójwymiarowa dyfrakcja elektronów spotyka się z krystalografią kwantową

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST4

  Kierownik: prof. Paulina Dominiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 47. Zaawansowana magnetometria optyczna wirów w nadprzewodnikach niekonwencjonalnych.

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST3

  Kierownik: dr Adam Wojciechowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 48. Symultaniczna estymacja troposfery techniką Precyzyjnego Pozycjonowania Punktu

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Tomasz Hadaś

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 49. Nagrania i modulacja neurofizjologicznych aktywności wysokich częstotliwości w kodowaniu i przywracaniu pamięci.

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: NZ4

  Kierownik: dr Michał Kucewicz

  Politechnika Gdańska

 50. Wielopoziomowe (multi-proxy) badania procesów dedolomityzacji i związanej z nimi speleogenezy w środkowej Słowenii z imp...

  Konkurs: OPUS 20 (LAP) , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Justyna Ciesielczuk

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych