Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego

2013/11/B/HS4/01022

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość JST instrumenty wspierania przedsiębiorczości kapitał społeczny

Deskryptory:

 • HS4_10: Gospodarka publiczna, infrastruktura społeczna, administracja publiczna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Ekonomiczny

woj. podkarpackie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Tomasz Mickiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 219 180 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-28

Zakończenie projektu: 2016-07-27

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Oprogramowanie do analizy danych statystycznych STATA/SE.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. JST a organizacje pozarządowe - modele współpracy
  Autorzy:
  Elżbieta Inglot-Brzęk
  Czasopismo:
  Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy (rok: 2017, tom: 52, strony: 162-184), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15584/nsawg.2017.4.11 - link do publikacji
 2. Znaczenie roli władz samorządowych w kształtowaniu partycypacji obywatelskiej
  Autorzy:
  Elżbieta Inglot-Brzęk
  Czasopismo:
  Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy (rok: 2017, tom: 50, strony: 329-348), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10,15584/nsawg.2017.2.21 - link do publikacji
 3. Kapitał społeczny jako czynnik determinujący skuteczność instrumentów wspierania przedsiębiorczości
  Autorzy:
  T. Skica, E. Inglot-Brzęk
  Czasopismo:
  Samorząd Terytorialny (rok: 2017, tom: 7-8(319-320), strony: 57-82), Wydawca: Wolters Kluwer Polska S.A.
  Status:
  Opublikowana
 4. Zróżnicowanie efektów stosowania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny z uwagi na kryterium kategorii rodzajowej gminy
  Autorzy:
  T. Skica, E. Inglot-Brzęk
  Czasopismo:
  Samorząd Terytorialny (rok: 2017, tom: 6(318), strony: 24-54), Wydawca: Wolters Kluwer Polska S.A.
  Status:
  Opublikowana
 5. Poziom przedsiębiorczości a upadłość przedsiębiorstw w Polsce - ujęcie regionalne
  Autorzy:
  U. Dzyuma
  Czasopismo:
  Organizacja i Kierowanie (rok: 2016, tom: 4 (174), strony: 153-172), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Kolegium Zarządzania i Finansów
  Status:
  Opublikowana
 6. Czynniki determinujące poziom aktywności gospodarczej na przykładzie gmin o najwyższym poziomie przedsiębiorczości
  Autorzy:
  T. Skica, R. Harasym
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Nicolai Copernici (rok: 2017, tom: Vol 48, strony: 19-37), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/AUNC_ECON.2017.002 - link do publikacji
 7. The Size of Local Government Administration at a Municipal Level as a Determinant of Entrepreneurship
  Autorzy:
  R. Harasym, T. Skica, J. Rodzinka
  Czasopismo:
  Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (rok: 2017, tom: Vol.13, strony: 11810), Wydawca: Fundacja Cognitione oraz Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7341/20171321 - link do publikacji
 1. Impact of Financial Policies of Local Authorities on Entrepreneurship: Comprehensiveness of Policy Matters
  Autorzy:
  T. Skica, J. Rodzinka, R. Harasym
  Konferencja:
  RSA Conference Book, "Great Transformation: Recasting Regional Policy", Conference Proceedings of the Regional Studies Association Winter Conference London, United Kingdom (rok: 2015, ), Wydawca: Regional Studies Association
  Data:
  konferencja 19.11.2015-20.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. The Size of Local Administration and the Level of Entrepreneurship
  Autorzy:
  T. Skica, J. Rodzinka, R. Harasym
  Konferencja:
  RSA Conference Book, "Building Bridges: Cities and Regions in a Transnational World" RSA Annual Conference 2016 Graz, Austria (rok: 2016, ), Wydawca: Regional Studies Association
  Data:
  konferencja 03.04.2016-06.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Impact of Financial Policies of Local Authorities on Entrepreneurship: Comprehensiveness of Policy Matters
  Autorzy:
  T. Skica, J. Rodzinka, R. Harasym
  Konferencja:
  2nd Wroclaw International Conference in Finance 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 26.09.2016 - 27.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Local policies and new firms' formation
  Autorzy:
  Tomasz Mickiewicz, Przemysław Zbierowski
  Konferencja:
  RSA Conference Book, "Building Bridges: Cities and Regions in a Transnational World" RSA Annual Conference 2016 Graz, Austria (rok: 2016, ), Wydawca: Regional Studies Association
  Data:
  konferencja 03.04.2016-06.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. The relationship between declared bankruptcies and entrepreneurship in Poland
  Autorzy:
  Ulyana Dzyuma-Zaremba
  Konferencja:
  RSA Conference Book, "Building Bridges: Cities and Regions in a Transnational World" RSA Annual Conference 2016 Graz, Austria (rok: 2016, ), Wydawca: Regional Studies Association
  Data:
  konferencja 03.04.2016-06.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Tocqueville in Poland: Social Self-Organization, Business Support Policies of Local Authorities and Entrepreneurship
  Autorzy:
  T. Mickiewicz
  Konferencja:
  Building Bridges: Cities and Regions in a Transnational World, RSA Annual Conference 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: RSA
  Data:
  konferencja 03.04.2016-06.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Lokalne i regionalne czynniki wspierania przedsiębiorczości: Klasteryzacja, promocja, doradztwo i kapitał społeczny
  Autorzy:
  T. Mickiewicz, T. Skica, J. Rodzinka
  Książka:
  Lokalne i regionalne czynniki wspierania przedsiębiorczości: Klasteryzacja, promocja, doradztwo i kapitał społeczny (rok: 2016, tom: 1, strony: 151), Wydawca: C.H. BECK
  Status:
  Opublikowana
 2. Partycypacja jako społeczno-obywatelski wymiar kapitału społeczczego
  Autorzy:
  E. Inglot-Brzęk
  Książka:
  Społeczeństwo polskie w drugiej dekadzie XXI wieku: wymiary, problemy, idee. (rok: 2016, tom: 1, strony: 87-113), Wydawca: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
  Status:
  Opublikowana
 3. Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego. Diagnoza przedsiębiorczości na poziomie podregionów.
  Autorzy:
  P. Zbierowski, U. Dzyuma-Zaremba, R. Harasym
  Książka:
  Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego. Diagnoza przedsiębiorczości na poziomie podregionów. (rok: 2016, tom: 1, strony: 114), Wydawca: Difin
  Status:
  Opublikowana