Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 14 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Intensywność presji konkurencyjnej a zachowania innowacyjne przedsiębiorstw

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Brodzicki

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 2. Konsumenci wobec koncepcji wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego polskich przedsiębiorstw rodzinnych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Nikodemska-Wołowik

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 3. Problem niedoskonałości w obszarze bezpieczeństwa a funkcjonowanie międzynarodowych łańcuchów dostaw

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: Magdalena Jażdżewska-Gutta

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 4. Unikanie informacji o ryzyku - podstawy teoretyczne oraz rozwój metod badawczych ze szczególnym uwzględnieniem informacj...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dagmara Wach

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 5. Wpływ oddziaływań behawioralnych na przyswajanie instrumentów polityki rozwoju przez małe i średnie przedsiębiorstwa...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Przemysław Kulawczuk

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 6. Ekonomiczna analiza pojęcia prywatności

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Andrzej Poszewiecki

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 7. Wpływ reputacji przedsiębiorstw na zachowania inwestorów giełdowych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 8. Rozwiązania ekonomii współdzielenia i mikromobilności dla modelowania przepływów osób i rzeczy w miastach i strefach pod...

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Szmelter-Jarosz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 9. Czynniki wpływające na wybór środków transportu przez turystów w dziesięciu europejskich stolicach

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Piotr Zientara

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 10. Zjawisko wygładzania dywidend na wschodzących giełdach papierów wartościowych: występowanie i determinanty

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Urszula Mrzygłód

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 11. Nordycki model równoważenia finansów publicznych i osiągania stabilności społecznej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Dariusz Filar

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 12. Behawioralne aspekty oddziaływania niepewności na decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwach

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Leszek Czerwonka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 13. Algorytmizacja teorii perspektywy - problem wag decyzyjnych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Elżbieta Babula

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 14. Unikanie informacji przy podejmowaniu decyzji o oszczędzaniu długoterminowym

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: Agata Olechnowicz-Szewczyk

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny