Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Prosumpcja jako forma kształtowania relacji z nabywcą finalnym - ujęcie modelowe

2013/11/B/HS4/00430

Słowa kluczowe:

prosumpcja nabywca finalny relacje oferent model marketing

Deskryptory:

 • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Agnieszka Baruk 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 178 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-22

Zakończenie projektu: 2017-07-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer z oprogramowaniem (2 szt.). Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (25)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Formy działalności prosumpcyjnej wybranych grup nabywców finalnych
  Autorzy:
  A. Iwanicka
  Czasopismo:
  Handel Wewnętrzny (rok: 2016, tom: 4, strony: 56-68), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 2. Gotowość prosumpcyjna kobiet i mężczyzn w kontekście ich postaw etnocentrycznych
  Autorzy:
  A. Baruk
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie (rok: 2016, tom: 65, strony: 17-30), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Status:
  Opublikowana
 3. Prosument jako aktywny uczestnik działań marketingowych
  Autorzy:
  A. Baruk
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (rok: 2017, tom: 117, strony: 123-136), Wydawca: SGGW
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.22630/EIOGZ.2017.117.9 - link do publikacji
 4. Prosumpcja internetowa vs prosumpcja pozainternetowa
  Autorzy:
  A. Baruk, A. Iwanicka
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2016, tom: 459, strony: 183-193), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2016.459.17 - link do publikacji
 5. Specyfika prosumpcji jako zmiany w zachowaniach rynkowych nabywców finalnych ze względu na miejsce ich zamieszkania
  Autorzy:
  A. Iwanicka
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (rok: 2017, tom: 117, strony: 107-121), Wydawca: SGGW
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.22630/EIOGZ.2017.117.8 - link do publikacji
 6. Aktywność prosumpcyjna polskich nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych
  Autorzy:
  A. Baruk, A. Iwanicka
  Czasopismo:
  Handel Wewnętrzny (rok: 2016, tom: 3, strony: 37-49), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 7. Gotowość polskich nabywców do aktywności prosumpcyjnej a ich etnocentryczne postawy
  Autorzy:
  A. Baruk
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2016, tom: 3, strony: 13-19), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana
 8. Potencjalna prosumpcja etnocentryczna w kontekście znajomości istoty etnocentryzmu konsumenckiego
  Autorzy:
  A. Baruk
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2017, tom: 3, strony: 44603), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana
 9. Przyczyny kupowania polskich produktów w kontekście prosumpcyjnej aktywności nabywców
  Autorzy:
  A. Baruk
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie (rok: 2016, tom: 93, strony: 44822), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana
 10. Relacyjne aspekty prosumpcyjnej aktywności nabywców finalnych
  Autorzy:
  A. Baruk
  Czasopismo:
  Handel Wewnętrzny (rok: 2017, tom: 5, strony: 35-43), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 11. Aktywność prosumpcyjna internabywcza a aktywność prosumpcyjna podejmowana w relacjach z oferentami
  Autorzy:
  A. Baruk
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2018, tom: 7, strony: 44884), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana
 12. Aktywność prosumpcyjna nabywców finalnych - kontekst relacyjny
  Autorzy:
  A. Baruk
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2018, tom: 350, strony: 31-41), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 13. Prosumpcja jako trend konsumencki w opiniach potencjalnych prosumentów
  Autorzy:
  A. Baruk, A. Iwanicka
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu (rok: 2015, tom: 41, strony: 39-51), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/pzfm.2015.41/1-03 - link do publikacji
 14. Zakres aktywności prosumpcyjnej nabywców a specyfika ich zachowań zakupowych
  Autorzy:
  A. Baruk
  Czasopismo:
  Przegląd Organizacji (rok: 2017, tom: 6, strony: 20-28), Wydawca: TNOiK
  Status:
  Opublikowana
 15. Zróżnicowanie form aktywności prosumpcyjnej polskich nabywców finalnych
  Autorzy:
  A. Iwanicka, A. Baruk
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2017, tom: 4, strony: 112-121), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana
 16. Aktywność prosumpcyjna nabywców w kontekście ich wykształcenia
  Autorzy:
  A. Baruk
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie (rok: 2017, tom: 108, strony: 44826), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana
 17. Etnocentryczny wymiar prosumpcyjnej aktywności polskich nabywców
  Autorzy:
  A. Baruk
  Czasopismo:
  Studia i Prace WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego (rok: 2016, tom: 43/3, strony: 21-28), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/sip.2016.43/3-02 - link do publikacji
 18. Expectations towards offer vs market activities of Polish purchasers – prosumption and ethnocentris context
  Autorzy:
  A. Baruk
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie (rok: 2016, tom: 63, strony: 44699), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Status:
  Opublikowana
 19. Prosumpcja jako sposób na osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorstwo
  Autorzy:
  A. Baruk
  Czasopismo:
  Zarządzanie i Finanse (rok: 2016, tom: 2, strony: 21-33), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Status:
  Opublikowana
 20. Zakres aktywności prosumpcyjnej nabywców a ich opinie na temat aktywizujących działań oferentów
  Autorzy:
  A. Baruk
  Czasopismo:
  Studia i Prace WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego (rok: 2017, tom: 48/2, strony: 101-112), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/slp.2017.48/2-09 - link do publikacji
 21. Zakres zaangażowania nabywców finalnych w działania marketingowe w kontekście ich opinii na temat prosumpcji
  Autorzy:
  A. Baruk
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie (rok: 2018, tom: 118, strony: 19-31), Wydawca: Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 22. THE EFFECT OF CONSUMERS' ETHNOCENTRIC ATTITUDES ON THEIR READINESS FOR PROSUMPTION IF: 1,149
  Autorzy:
  A. Baruk
  Czasopismo:
  Baltic Journal of Management (rok: 2018, ), Wydawca: Emerald
  Status:
  Złożona
 23. Potencjał prosumpcyjny nabywców a relacje z oferentem
  Autorzy:
  A. Baruk
  Czasopismo:
  Handel Wewnętrzny (rok: 2017, tom: 3, strony: 240-254), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 24. Prosument i oferent jako partnerzy marketingowi
  Autorzy:
  A. Baruk
  Czasopismo:
  Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (rok: 2017, tom: 10, strony: 89-96), Wydawca: Orgmasz
  Status:
  Opublikowana
 25. Struktura zachowań prosumpcyjnych a wykształcenie nabywców
  Autorzy:
  A. Baruk
  Czasopismo:
  Handel Wewnętrzny (rok: 2018, tom: 1, strony: 173-185), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 1. Kreowanie doświadczeń nabywców jako marketingowych partnerów oferentów
  Autorzy:
  A. Baruk
  Książka:
  Kierunki badań innowacyjności (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 133-145), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Prosumpcja jako forma aktywnego udziału nabywców finalnych w kreowaniu oferty marketingowej
  Autorzy:
  A. Baruk, A. Iwanicka
  Książka:
  Nowoczesne rowiązania marketingowe na rynku produktów konsumpcyjnych (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 38-69), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
 3. Prosumpcja jako innowacyjna forma współtworzenia oferty współczesnej organizacji z perspektywy potencjalnych prosumentów
  Autorzy:
  A. Iwanicka, A. Baruk
  Książka:
  Innowacyjność współczesnych organizacji (rok: 2016, tom: brak, strony: 172-187), Wydawca: Dom Organizatora
  Status:
  Opublikowana
 4. nie dotyczy
  Autorzy:
  A. Baruk
  Książka:
  Prosumpcja jako wielowymiarowe zachowanie rynkowe. Zakres aktywności marketingowej współczesnych nabywców (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 1-272), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana