Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza dynamiczna wpływu usieciowienia na kreowanie wartości przedsiębiorstwa

2013/11/B/HS4/00466

Słowa kluczowe:

usieciowienie struktura sieci wspólna dyrekcja wartość przedsiębiorstwa kreowanie wartości rynkowa wartość dodana dynamika systemowa

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dariusz Siudak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 228 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-22

Zakończenie projektu: 2018-04-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Czy przedsiębiorstwo o wysokiej wartości współczynnika skupienia posiada niski stopień relacji w sieci powiązań wspólną dyrekcją na polskim rynku kapitałowym?
  Autorzy:
  Dariusz Siudak
  Czasopismo:
  Nauki o Finansach (rok: 2015, tom: 3(24), strony: 150-159), Wydawca: Wydanictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/nof.2015.3.08 - link do publikacji
 2. Powiązania spółek finansowych z przedsiębiorstwami sfery realnej w sieci rad dyrektorów na polskim rynku kapitałowym
  Autorzy:
  Dariusz Siudak
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne (rok: 2016, tom: 1 (LXXXVIII), strony: 89-114), Wydawca: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 3. The Probabilities of the Transitions Between the Interlocking Direc-torates' States Based on the Markov Chains
  Autorzy:
  Dariusz Siudak
  Czasopismo:
  Organization & Management Scientific Quarterly , Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Złożona
 4. Miary analizy sieciowej w ocenie strategii interlockingu – powiązania rad dyrektorów
  Autorzy:
  Anna Sankowska, Dariusz Siudak
  Czasopismo:
  Nauki o finansach (rok: 2015, tom: 1 (22), strony: 120-135), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/nof.2015.1.08 - link do publikacji
 5. Struktura społeczności sieci powiązań rad dyrektorów przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym
  Autorzy:
  Dariusz Siudak
  Czasopismo:
  Przegląd Statystyczny (rok: 2015, tom: 62/2, strony: 183-197), Wydawca: Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademi Nauk
  Status:
  Opublikowana
 6. Wpływ centralnej pozycji przedsiębiorstwa na poziom luki strukturalnej w sieci powiązań rad dyrektorów na polskim rynku kapitałowym
  Autorzy:
  Dariusz Siudak
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i zarządzanie (rok: 2017, tom: XVIII,Zeszyt 11, strony: 109-123), Wydawca: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 7. Empiryczna weryfikacja teorii uzależnienia zasobowego w kontekście usieciowienia rady dyrektorów (interlocking directorates)
  Autorzy:
  Anna Sankowska, Dariusz Siudak
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 74 (rok: 2015, tom: 1, strony: 661-673), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2015.74/1-58 - link do publikacji
 8. Segregacja i spójność w sieci powiązań rad dyrektorów (interlocking directorates)
  Autorzy:
  Dariusz Siudak
  Czasopismo:
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2016, tom: 1/2016 (79), strony: 617–627), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2016.79-49 - link do publikacji
 9. Strategia interlocking directorates a wartość przedsiębiorstwa
  Autorzy:
  Dariusz Siudak
  Czasopismo:
  Nauki o Finansach (rok: 2017, tom: 1(30), strony: 76-85), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/nof.2017.1.06 - link do publikacji
 10. The Small World Phenomenon and Assortative Mixing in Polish Corporate Board and Director Networks IF: 1,731
  Autorzy:
  Anna Sankowska, Dariusz Siudak
  Czasopismo:
  Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (rok: 2016, tom: 443, strony: 309-315), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physa.2015.09.058 - link do publikacji
 11. Classification of Companies into Stock Exchange Quotation Markets Using Network Metrics
  Autorzy:
  Dariusz Siudak
  Czasopismo:
  Argumenta Oeconomica (rok: 2019, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Złożona
 12. Effect of interlocking directorates on firms' adoption of dividend policy as network diffusion of multiple corporate practices IF: 4,028
  Autorzy:
  Dariusz Siudak
  Czasopismo:
  Journal of Business Research , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 13. Scale-Free Properties of Board and Director Netwoks Quantities IF: 0,525
  Autorzy:
  Dariusz Siudak, Anna Sankowska
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: 130, strony: 1261-1264), Wydawca: Polish Academy of Sciences Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.130.1261 - link do publikacji
 14. Wpływ wielkości rady dyrektorów na wartość przedsiębiorstwa
  Autorzy:
  Dariusz Siudak
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (rok: 2016, tom: XVII, Zeszyt 9, strony: 263-281), Wydawca: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 1. Analiza dynamiczna wpływu usieciowienia na wartość przedsiębiorstwa
  Autorzy:
  Dariusz Siudak
  Książka:
  Analiza dynamiczna wpływu usieciowienia na wartość przedsiębiorstwa (rok: 2018, tom: 1, strony: 258), Wydawca: PWN
  Status:
  Opublikowana