Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mokradła Pamiru Wschodniego:występowanie, charakterystyka przyrodnicza i stan zachowania.

2013/09/B/ST10/01662

Słowa kluczowe:

Mokradła warunki siedliskowe sukcesja różnorodność biologiczna zmiany klimatu

Deskryptory:

 • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody
 • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego
 • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Małgorzata Suska-Malawska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 523 640 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-05

Zakończenie projektu: 2017-03-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Late Holocene development of Lake Rangkul (Eastern Pamir, Tajikistan) and its response to regional climatic changes IF: 2,898
  Autorzy:
  Monika Mętraka, Piotr Szwarczewski, Krzysztof Bińka, Elżbieta Rojan, Jakub Karasiński, Grzegorz Górecki, Małgorzata Suska-Malawska
  Czasopismo:
  Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (rok: 2019, tom: 521, strony: 99-13), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.palaeo.2019.02.013 - link do publikacji
 2. CNP stoichiometry and productivity limitations in high-altitude wetland ecosystems of the Eastern Pamir IF: 1,802
  Autorzy:
  Mętrak M., Chibowski P., Sulwiński M., Pawlikowski P., Suska-Malawska M.
  Czasopismo:
  Mires and Peat (rok: 2018, tom: 21, strony: 44578), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.19189/MaP.2017.OMB.297 - link do publikacji
 3. Nature's patchwork: How water sources and soil salinity determine the distribution and structure of halophytic plant communities in arid environments of the Eastern Pamir. IF: 3,702
  Autorzy:
  Mętrak M., Chachulski Ł., Dovutsho D., Pawlikowski P., Rojan E., Sulwinski M., Suska-Malawska M.
  Czasopismo:
  PLOS ONE (rok: 2017, tom: 1, strony: 44584), Wydawca: PLOS editor
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0174496. - link do publikacji
 1. From dessert to glaciers. Magnetometry in peleoenvironmental studies in Central Asia
  Autorzy:
  Metrak M., Welc F., Szwarczewski P., Suska-Malwska M.
  Książka:
  Magnetometry in Environmental Sciences (rok: 2018, tom: I, strony: 51-63), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 2. Creeping Environmental Problems in the Pamir Mountains: Landscape Conditions, Climate Change, wise Use and Threats
  Autorzy:
  Metrak M., Sulwinski M., Chachulski Ł., Wilk M., Suska-Malawska M.
  Książka:
  Climate Change Impacts on High-Altitude Ecosystems (rok: 2015, tom: 1, strony: 665-695), Wydawca: Edition Springer International Publishing
  Status:
  Opublikowana