Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 39 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wojna i pokój. Historia w twórczości Andreia Makine'a

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agnieszka Duffy

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 2. An Edition of Unpublished Greek Documentary Papyri from Roman Egypt [Edycja greckich papirusów dokumentarnych z Egiptu r...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Kotyl

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 3. Wpływ narracji na postawy człowieka wobec zwierząt i ich dobrostanu - badania empiryczne.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Wojciech Małecki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 4. Interdyskurs. Międzykulturowe badania tekstów akademickich. Studia porównawcze z zakresu organizacji tekstów akademickic...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Lesław Cirko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 5. Dwa nieopublikowane zwoje papirusowe z kolekcji w Giessen (P.Giss. inv. 59 i P.Giss. inv. 216): Rekonstrukcja i edycja w...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: Marcin Kotyl

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 6. Sąsiedzi. Historia istnienia wielonarodowego miasteczka - społeczeństwo, kultura, języki

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Franciszek Wasyl

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 7. Historia literatury polskiej po roku 1989 -- (nowa) perspektywa genologiczna

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS2

  Kierownik: Joanna Maj

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 8. Autonomia 2.0. Nowe podejścia do autonomii we współczesnej krytyce literackiej

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS2

  Kierownik: Paweł Kaczmarski-Koronkiewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 9. Metody i narzędzia lingwistyki korpusowej w badaniach bibliografii polskich wydawnictw zwartych z lat 1997-2017.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Adam Pawłowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 10. Polska eseistyka o malarstwie i fotografii od drugiej połowy XX wieku jako projekt estetyczny i epistemologiczny

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: Dobrawa Lisak-Gębala

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 11. "Claudii Salmasii, eruditorum principis, vita" Filiberta de la Mare. Wydanie krytyczne ze wstępem i komentarzem.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: Antoine Haaker

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 12. Germanistyka polska. Metody, instytucje, transfer kulturowy.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Wojciech Kunicki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 13. Germanistyka wrocławska w latach 1810-1918. Instytucja, pracownicy, studenci.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Krzysztof Żarski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 14. Żydowska literatura piękna w polskim repertuarze wydawniczym XX w. (edycje książkowe przekładów z języków hebrajskiego i...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: Monika Jaremków

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 15. Badania psycholingwistyczne na temat liczby i kwantyfikacji w języku

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Joanna Błaszczak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 16. Przetwarzanie angielskich zdań dwuznacznych przez rodzimych użytkowników języka angielskiego oraz osoby bilingwalne posł...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: Marta Ślęzak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 17. Fikcja klimatyczna jako komunikacja ekologiczna: Przekonania, postawy, zachowanie

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Wojciech Małecki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 18. Dziecko i jego aktywność zabawowa jako motyw we wczesnonowożytnej literaturze niderlandzkiej na podstawie wybranych teks...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: Joanna Kozikowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 19. Językowe mechanizmy dyskryminacji ze względu na rasę

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: Margaret Ohia

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 20. Reminiscencje kultu "kozła ofiarnego" w greckiej tradycji epickiej. Studium komparatystyczne.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Karol Zieliński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 21. Ostatnie polskie sztetł? Społeczność żydowska Dzierżoniowa, świat żydowski, zimna wojna i komunizm (1945-1950)

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr Kamil Kijek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 22. Dwa Oświecenia. Polacy, Żydzi i ich drogi do nowoczesności

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Marcin Wodziński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 23. Od wielojęzycznego korpusu równoległego do semantycznej mikro-typologii PERFECTUM w językach słowiańskich i bałtyckich...

  Konkurs: SONATA BIS 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr Dorota Klimek-Jankowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 24. Przemiany współczesnej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży (na przykładzie francuskiej oferty wydawniczej)...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agnieszka Wandel

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 25. Literatura in statu nascendi. Problemy estetyczne i genologiczne prozy literackiej Denisa Diderota

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS2

  Kierownik: Berenika Palus

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 26. Sploty i cięcia. Problemy jidyszowo-polskich kontaktów literackich i kulturowych od k. XIX w. do początków w. XXI

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Karolina Szymaniak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 27. Gramatyczne wykładniki walencji w językach Europy Środkowej i Wschodniej

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jerzy Gaszewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 28. Związki frazeologiczne rosyjskiego języka biznesu i ich polskie ekwiwalenty

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS2

  Kierownik: Dorota Drużyłowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 29. Zbiory materiałów życia publicznego jako typ książki rękopiśmiennej w czasach staropolskich (XVII-XVIII w.).

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Maciej Matwijów

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 30. Analiza porównawcza predykatów psychologicznych w językach polskim, hiszpańskim i angielskim

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Bożena Rozwadowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 31. Cztery studia nad historiografią i biografistyką rzymską wczesnego Cesarstwa

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Jakub Pigoń

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 32. Teoria literatury i estetyka psychologiczna w świetle "Wykładów ze stylistyki [i] historii literatury" Kazimierza Wóycic...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Maciej Adamski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 33. Sto lat przekładu dla dzieci i młodzieży w Polsce. Strategie tłumaczy i wydawców na przykładzie polskich tłumaczeń franc...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Natalia Paprocka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 34. Nauka w polskim dyskursie prasowym w latach 1975-2005: analiza naukometryczna, cechy genelogiczne i funkcjonalne

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Łach

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 35. Dorastanie w rodzinach transnarodowych. "Dobre dzieciństwo" w oczach dzieci

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Dorota Michulka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 36. EWOLUCJA MOTYWÓW KOBIECYCH W POEZJI ROSE AUSLÄNDER W KONTEKSCIE WIELOJĘZYCZNOŚĆI AUTORKI

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Joanna Lisek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 37. Literacki bedeker - nowe topografie lektury

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS2

  Kierownik: dr Joanna Maj

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 38. Mistyka i nowoczesność: ruch Chabad-Lubawicz w międzywojniu.

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Wojciech Tworek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 39. Poetycka tanatosonika – na przykładzie literatury polskiej z lat 1939–1945

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS2

  Kierownik: dr Dobrawa Lisak-Gębala

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny