Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Terpenoidy jako markery w identyfikacji gatunków kryptycznych Aneura pinguis

2013/09/B/NZ8/03274

Słowa kluczowe:

terpenoidy GC/MS HS-SPME NMR chromatografia flash wątrobowce gatunki kryptyczne

Deskryptory:

 • NZ8_10: Taksonomia i filogenetyka
 • ST4_6: Chemia analityczna
 • ST4_4: Struktura i architektura molekularna

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Wiesław Wasiak 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 520 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-18

Zakończenie projektu: 2018-02-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. GC / MS z wyposażeniem. Za kwotę 260 000 PLN
 2. Zamrażarka. Za kwotę 3 000 PLN
 3. Komputer z wyposażeniem i oprogramowaniem. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. High correlation of chemical composition with genotype in cryptic species of the liverwort Aneura pinguis IF: 3,205
  Autorzy:
  Rafał Wawrzyniak, Wiesław Wasiak, Beata Jasiewicz, Agnieszka Ludwiczuk, Alina Bączkiewicz, Katarzyna Buczkowska
  Czasopismo:
  Phytochemistry (rok: 2018, tom: 152, strony: 134-147), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.phytochem.2018.05.004 - link do publikacji
 2. DNA barcoding, ecology and geography of the cryptic species of Aneura pinguis and their relationships with Aneura maxima and Aneura mirabilis (Metzgeriales, Marchantiophyta) IF: 2,806
  Autorzy:
  Alina Bączkiewicz, Monika Szczecińska, Jakub Sawicki, Adam Stebel, Katarzyna Buczkowska
  Czasopismo:
  PLoS ONE (rok: 2017, tom: 12, strony: e0188837), Wydawca: PLOS (Public Library of Science)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0188837 - link do publikacji
 3. Volatile compounds in cryptic species of the Aneura pinguis complex and Aneura maxima (Marchantiophyta, Metzgeriidae) IF: 3,571
  Autorzy:
  Rafał Wawrzyniak,Wiesław Wasiak, Alina Bączkiewicz, Katarzyna Buczkowska
  Czasopismo:
  Phytochemistry (rok: 2014, tom: 105, strony: 115-122), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.phytochem.2014.06.010 - link do publikacji
 1. Differences in composition of volatile compounds in cryptic species A of the Aneura pinguis complex (Marchantiophyta, Metzgeriidae)
  Autorzy:
  R. Wawrzyniak, W. Wasiak, K. Buczkowska , K. Celiński, A. Bączkiewicz
  Konferencja:
  9th International Symposium on Chromatography of Natural Products (ISCNP) "The application of analytical methods for the development of natural products" (rok: 2014, ), Wydawca: Chair and Dept. of Pharmacognosy with Medicinal Plant Unit of Medical University of Lublin
  Data:
  konferencja 26-29.05
  Status:
  Opublikowana
 2. Differences in composition of volatile compounds in cryptic species B of the Aneura pinguis complex (Marchantiophyta, Metzgeriidae)
  Autorzy:
  Rafał Wawrzyniak, Wiesław Wasiak, Beata Jasiewicz, Alina Bączkiewicz, Katarzyna Buczkowska
  Konferencja:
  46th International Symposium on Essential Oils (ISEO 2015) (rok: 2015, ), Wydawca: BADEBIO Ltd.
  Data:
  konferencja 13-16.09
  Status:
  Opublikowana
 3. Wykorzystanie techniki HS-SPME do oznaczania lotnych związków w ciałach oleistych wątrobowca gatunku kryptycznego B kompleksu Aneura pinguis
  Autorzy:
  R. Wawrzyniak, M. Mączyński, W. Wasiak, B. Jasiewicz, M. Czołpińska, A. Bączkiewicz, K. Buczkowska
  Konferencja:
  IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Chemia analityczna to ciągłe wyzwania" (rok: 2015, ), Wydawca: IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Chemia analityczna to ciągłe wyzwania"
  Data:
  konferencja 6-10.07
  Status:
  Opublikowana
 4. The Aneura pinguis cryptic species a as natural source of terpenoids
  Autorzy:
  R. Wawrzyniak, W. Wasiak, K. Buczkowska, A. Bączkiewicz
  Konferencja:
  41st International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering (rok: 2014, ), Wydawca: Slovak Society of Chemical Engineering Institute of Chemical and Environmental Engineering Slovak University of Technology in Bratislava
  Data:
  konferencja 26-30.05
  Status:
  Opublikowana
 5. Zróżnicowanie składu chemicznego gatunku kryptycznego B z kompleksu Aneura pinguis
  Autorzy:
  R. Wawrzyniak, M. Czołpińska, K. Buczkowska, A. Bączkiewicz, W. Wasiak, M. Mączyński
  Konferencja:
  XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne - Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków (rok: 2015, ), Wydawca: XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne
  Data:
  konferencja 9-10.04
  Status:
  Opublikowana
 6. Analiza lotnych związków zawartych w wątrobowcach gatunków kryptycznych C, C1, E, E1 kompleksu Aneura pinguis
  Autorzy:
  R. Wawrzyniak, W. Wasiak, A. Zawadka, B. Jasiewicz, A. Bączkiewicz, K. Buczkowska
  Konferencja:
  "między nami jest chemia..." - 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23.09
  Status:
  Opublikowana
 7. Composition of volatile compounds in cryptic species E of the Aneura pinguis complex (Marchantiophyta, Metzgeriidae)
  Autorzy:
  R. Wawrzyniak, W. Wasiak, B. Jasiewicz, A. Bączkiewicz, K. Buczkowska
  Konferencja:
  43rd International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering (rok: 2016, ), Wydawca: Slovak Society of Chemical Engineering Institute of Chemical and Environmental Engineering Slovak University of Technology in Bratislava
  Data:
  konferencja 23-27.05
  Status:
  Opublikowana
 8. Composition of volatile compounds in cryptic species G and H of the Aneura pinguis complex (Marchantiophyta, Metzgeriidae)
  Autorzy:
  R. Wawrzyniak, W. Wasiak, B. Jasiewicz, P. Gonera, A. Bączkiewicz, K. Buczkowska
  Konferencja:
  44th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering (rok: 2017, ), Wydawca: Slovak Society of Chemical Engineering
  Data:
  konferencja 22-26.05
  Status:
  Opublikowana
 9. Porównanie składu związków chemicznych zawartych w wątrobowcach z rodzaju Aneura występujących w Polsce
  Autorzy:
  Katarzyna Buczkowska, Rafał Wawrzyniak, Wiesław Wasiak, Beata Jasiewicz, Ewa Maria Pawlaczyk, Magdalena Czołpińska, Piotr Wawrzyniak, Alina Bączkiewicz
  Konferencja:
  "Botanika – tradycja i nowoczesność" - 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne
  Data:
  konferencja 27.06-03.07
  Status:
  Opublikowana
 10. Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na zmienność składu związków chemicznych obecnych w ciałach oleistych gatunku kryptycznego A z kompleksu Aneura pinguis
  Autorzy:
  W. Wasiak, R. Wawrzyniak, B. Jasiewicz , A. Bączkiewicz , K. Buczkowska
  Konferencja:
  X Konferencja Chromatograficzna - "Chromatografia – niezbędne narzędzie w nauce i technice" (rok: 2014, ), Wydawca: Katedra i Zakład Chemii Leków, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Data:
  konferencja 23-26.09
  Status:
  Opublikowana
 11. Porównanie składu związków lotnych u gatunków kryptycznych Aneura pinguis species: A, B, G i H
  Autorzy:
  Alina Bączkiewicz, Rafał Wawrzyniak, Wiesław Wasiak, Beata Jasiewicz, Magdalena Czołpińska, Piotr Wawrzyniak, Katarzyna Buczkowska
  Konferencja:
  "Botanika – tradycja i nowoczesność" - 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne
  Data:
  konferencja 27.06–3.07
  Status:
  Opublikowana
 1. Wpływ środowiska na skład wtórnych metabolitów z rodzaju aneura występujących na terenie Pomorza
  Autorzy:
  Rafał Wawrzyniak, Magdalena Czołpińska, Katarzyna Buczkowska, Alina Bączkiewicz, Wiesław Wasiak
  Książka:
  Aspekty ochrony środowiska morskiego i nadmorskiego (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 153-172), Wydawca: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski
  Status:
  Opublikowana