Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zaburzenia oddychania w czasie snu oraz elektrokardiograficzne wskaźniki ryzyka arytmii jako nowe markery patofizjologiczne w nadciśnieniu płucnym i niewydolności prawej komory serca.

2012/07/B/NZ5/00016

Słowa kluczowe:

zaburzenia oddychania w czasie snu nadciśnienie płucne nagły zgon

Deskryptory:

 • NZ5_3: Patogeneza chorób człowieka
 • NZ5_1: Etiologia chorób człowieka
 • NZ5_5: Diagnostyka chorób człowieka

Panel:

NZ5 - Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt: przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Kardiologii

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Małgorzata Kurpesa 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 551 757 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-16

Zakończenie projektu: 2016-07-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. ResMed ApneaLink Air Basic Set. Za kwotę 4 000 PLN
 2. Laptop. Za kwotę 5 000 PLN
 3. Zestaw aparat WatchPAT 200 z próbnikami. Za kwotę 25 000 PLN
 4. Rejestrator holterowski GETEMED CM 4000. Za kwotę 8 964 PLN
 5. Rozbudowa stacji roboczej i oprogramowania. Za kwotę 50 000 PLN
 6. System holtera EKG CardioDay. Za kwotę 175 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Advanced and traditional electrocardiographic risk factors in pulmonary arterial hypertension: the significance of ventricular late potentials IF: 1,341
  Autorzy:
  Barbara Uznańska-Loch, Kamil Wikło, Ewa Trzos, Karina Wierzbowska-Drabik, Łukasz Chrzanowski, Jarosław D. Kasprzak, Małgorzata Kurpesa
  Czasopismo:
  Kardiologia Polska (Polish Heart Journal) (rok: 2018, tom: Vol 76, No 3, strony: 586-593), Wydawca: Via Medica
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5603/KP.a2017.0257 - link do publikacji
 2. Genetic variants in the Polish population of patients with pulmonary arterial hypertension - sequencing of BMPR2, ALK1 and ENG genes IF: 1,341
  Autorzy:
  Barbara Uznańska-Loch, Kamil Wikło, Dominika Kulczycka-Wojdala, Bożena Szymańska, Łukasz Chrzanowski, Karina Wierzbowska-Drabik, Ewa Trzos, Jarosław Damian Kasprzak, Małgorzata Kurpesa
  Czasopismo:
  Kardiologia Polska (Polish Heart Journal) (rok: 2018, tom: -, strony: -), Wydawca: Via Medica
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Ocena zaburzeń oddychania w czasie snu z wykorzystaniem rejestracji holterowskiej u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym oraz nadciśnieniem płucnym wtórnym do dysfunkcji lewej komory serca
  Autorzy:
  Kamil Wikło, Barbara Uznańska-Loch, Karolina Leń, Agnieszka Dyduła, Ewa Trzos, Łukasz Chrzanowski, Jarosław D. Kasprzak, Małgorzata Kurpesa
  Czasopismo:
  Folia Cardiologica (rok: 2016, tom: 11, strony: 504-510), Wydawca: Via Medica
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5603/FC.2016.0107 - link do publikacji
 4. Screening in patients with a coronary heart disease for severity of night episodes of obstructive sleep apnea and its impact on heart rate variability
  Autorzy:
  Tomasz Rechciński, Aneta Kosiorek, Urszula Cieślik-Guerra, Jarosław D. Kasprzak, Barbara Uznańska-Loch, Ewa Trzos, Janusz Wróblewski, Małgorzata Kurpesa
  Czasopismo:
  Folia Cardiologica (rok: 2018, tom: -, strony: -), Wydawca: Via Medica
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Prevalence and prognostic value of sleep-disordered breathing in pulmonary hypertension
  Autorzy:
  K.P. Wiklo, B. UznanskaLoch, E. Trzos, L. Chrzanowski, J.D. Kasprzak, M. Kurpesa
  Konferencja:
  ESC Congress 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: European Heart Journal
  Data:
  konferencja 26.08.-30.08.
  Status:
  Opublikowana
 2. Profil nowoczesnych holterowskich wskaźników ryzyka sercowo-naczyniowego w tętniczym nadciśnieniu płucnym (PAH) i ich znaczenie rokownicze
  Autorzy:
  Barbara Uznańska-Loch, Kamil Wikło, Ewa Trzos, Łukasz Chrzanowski, Jarosław D. Kasprzak, Małgorzata Kurpesa
  Konferencja:
  XXII Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (rok: 2016, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 02.03.-05.03.
  Status:
  Opublikowana
 3. Sleep-disordered breathing in pulmonary arterial hypertension PAH and in pulmonary hypertension due to left ventricular dysfunction - comparison of clinical characteristics
  Autorzy:
  Kamil Wikło, Barbara Uznańska-Loch, Karolina Leń, Agnieszka Dyduła, Ewa Trzos, Dawid Miśkowiec, Jarosław D. Kasprzak, Małgorzata Kurpesa
  Konferencja:
  Congress of European Society of Cardiology (rok: 2015, ), Wydawca: European Heart Journal https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv399
  Data:
  konferencja 29.08-02.09.
  Status:
  Opublikowana
 4. Utility of polygraphic studies for sleep apnea in patient with pulmonary arterial hypertension
  Autorzy:
  K. Wiklo, B. Uznanska-Loch, E. Trzos, L. Chrzanowski, J. D. Kasprzak, M. Kurpesa
  Konferencja:
  ESC Congress 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: European Society of Cardiology
  Data:
  konferencja 25.08.-29.08.
  Status:
  Złożona
 5. Holter assessment of sleep-disordered breathing in pulmonary arterial hypertension PAH and in pulmonary hypertension due to left ventricular dysfunction
  Autorzy:
  Małgorzata Kurpesa, Barbara Uznańska-Loch, Kamil Wikło, , Karolina Leń, Agnieszka Dyduła, Jarosław D. Kasprzak, Ewa Trzos
  Konferencja:
  Biannual 16 th Congress of International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (rok: 2015, ), Wydawca: ISHNE
  Data:
  konferencja 04.06-06.06
  Status:
  Opublikowana