Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena interakcji pomiędzy hepatotoksycznymi sinicami z gatunku Microcystis aeruginosa i bakteriami patogennymi z rodzaju Aeromonas

2012/07/N/NZ8/00599

Słowa kluczowe:

Microcystis aeruginosa Aeromonas bakterie środowiskowe mlrA

Deskryptory:

 • NZ8_2: Ekologia
 • NZ8_7: Hydrobiologia
 • NZ8_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka

Jednostka realizująca:

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Ilona Gągała 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 149 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-11

Zakończenie projektu: 2017-07-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Cyanophages Infection of Microcystis bloom in lowland dam reservoir of Sulejów, Poland. Microbial Ecology. IF: 2,973
  Autorzy:
  Mankiewicz-Boczek J., Jaskulska A., Pawełczyk J., Gągała I., Serwecińska L., Dziadek J.
  Czasopismo:
  Microbial Ecology (rok: 2016, tom: 71, strony: 315-325), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00248-015-0677-5 - link do publikacji
 1. Wykorzystanie markerów molekularnych do oceny potencjału sinic do produkcji mikrocystyn oraz potencjału różnych bakterii towarzyszących zakwitom do ich degradacji
  Autorzy:
  Gągała I., Pawełczyk J., Jaskulska A., Jurczak T., Mankiewicz-Boczek J.
  Konferencja:
  VI Krajowa Konferencja Bioindykacyjna (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Feniks
  Data:
  konferencja 20-22 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 2. Threat posed by toxic Microcystis blooms and coexisting microorganism in the Sulejów Reservoir, central Poland.
  Autorzy:
  Gągała I., Pawełczyk J., Jurczak T., Mankiewicz-Boczek J.
  Konferencja:
  34 Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego: Glony jako wskaźniki zmian w środowisku (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Data:
  konferencja 18-21 maja
  Status:
  Opublikowana
 3. Toxic cyanobacteria in the Sulejow Reservoir – the occurrence and threat. XXXIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego: Zakwity sinic i glonów – znaczenie dla gospodarki wodnej i zdrowia człowieka.
  Autorzy:
  Gągała I., Pawełczyk, J., Jurczak, T., Jaskulska, A., Izydorczyk, K., Jaros, D., Karwaciak, I., Kokociński, M., Godlewska, M., Pułaski, Ł., Dziadek, J., Mankiewicz-Boczek, J.
  Konferencja:
  XXXIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego: Zakwity sinic i glonów – znaczenie dla gospodarki wodnej i zdrowia człowieka. (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  Data:
  konferencja 19 - 22 maja
  Status:
  Opublikowana
 4. Cyanophages infection of Microcystis bloom in lowland dam reservoir of Sulejów, Poland.
  Autorzy:
  Jaskulska A., Serwecińska L., Gągała I., Pawełczyk J., Dziadek J., Mankiewicz-Boczek J.
  Konferencja:
  34 Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego: Glony jako wskaźniki zmian w środowisku (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Data:
  konferencja 18-21 maja
  Status:
  Opublikowana